Senato

 

Prof. Dr. Oral ERDOĞAN

Rektör

Rektörlük Uhdesindedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Süleyman ÖZKAYNAK

Denizcilik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Zehra AKDENİZ

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet Ömer BELİK

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Saip Kaya ARDIÇ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Taner BERKSOY

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Oktay ALNIAK

Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğr.Üyesi Orhan Özgür AYBAR

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü v.

Prof.Dr. Alimet Sema ÖZEN

Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Nazmi ÇEŞMECİ

Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Müdürü

Dr. Öğr.Üyesi Murat Selçuk SOLMAZ

Denizcilik Fakültesi Temsilcisi

Rıdvan KARTAL

Üniversite Genel Sekreteri (Raportör)