Senato

 

Prof. Dr. Oral ERDOĞAN

Rektör

Prof.Dr.Erhan ASLANOĞLU

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Özgül TAŞPINAR

Rektör Yardımcısı V.

Prof.Dr. H. Funda YERCAN

Denizcilik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. A. Zafer ACAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Zehra AKDENİZ

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet Ömer BELİK

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Sezer ILGIN

Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Oktay ALNIAK

Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Prof.Dr. Alimet Sema ÖZEN

Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN

Hukuk Fakültesi Temsilcisi

Doç. Dr. Engin KURUN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Doc.Dr. Mehmet Ziya SÖĞÜT

Denizcilik Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Taner BERKSOY

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Dr. Öğr.Üyesi Orhan Özgür AYBAR

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü v.

Öğrt.Gör. Serdar Okan KIRÇİÇEK

Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdür V.

Yaşar ÇATALKAYA

Üniversite Genel Sekreteri (Raportör)