Senato

 

Prof. Dr. Oral ERDOĞAN

Vekil Rektör

Prof.Dr.Erhan ASLANOĞLU

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Mehmet Ziya SÖĞÜT

Rektör Yardımcısı Vekili

Prof. Dr. A. Zafer ACAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Zehra AKDENİZ

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Sezer ILGIN

Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Oktay ALNIAK

Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Prof.Dr. Alimet Sema ÖZEN

Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN

Hukuk Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Engin KURUN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Taner BERKSOY

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür V.

Dr. Öğrt.Üyesi Murat SAKA

Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü

Yaşar ÇATALKAYA

Üniversite Genel Sekreteri (Raportör)

Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur