Senato

 

Prof. Dr. Oral ERDOĞAN

Rektör

Prof. Dr. Sezer ILGIN

Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Rauf Nurettin NİŞEL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. H. Funda YERCAN

Denizcilik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Zehra AKDENİZ

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet Ömer BELİK

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Saip Kaya ARDIÇ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Taner BERKSOY

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Oktay ALNIAK

Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğr.Üyesi Orhan Özgür AYBAR

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü v.

Prof.Dr. Alimet Sema ÖZEN

Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğr.Üyesi Murat Selçuk SOLMAZ

Denizcilik Fakültesi Temsilcisi

Öğrt.Gör. Serdar Okan KIRÇİÇEK

Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdür V.

Yaşar ÇATALKAYA

Üniversite Genel Sekreteri