Akademik Personel Seçme Yerleştirme

 

Aday arayışımız: Resmi Gazete, yüksek tiajlı bir gazete, YÖK-YÖKSİS İlanları, Üniversite WEB Sayfamız üzerinden gerçekleşmektedir.

Rektörlüğe doğrudan bağlı birimlere atanacaklar ile Profesör ve Doçent Kadrolarına atanacak akademik personelin seçme yerleştirme süreci İnsan Kaynaklarımız tarafından,

Fakültelere bağlı birimlere başvuranların ise seçme yerleştirme süreci akademik birimler tarafından yürütülmektedir.

Akademik Personel için Gerekli Başvuru Evrakları
Bilgi Formu

İdari Personel Seçme Yerleştirme

Üniversitemiz alanındaki en iyi profesyonellere ulaşmak için kapsamlı bir seçme yerleştirme süreci uygulamaktadır.

Yeni bir çalışan talebinin oluşmasını takiben görev tanımı oluşturulmaktadır. Görev tanımı ışığında ilgili birim yöneticisiyle sistematik bir iş planı yapılarak aday arama sürecinde izlenecek strateji belirlenmektedir.

Aday arayışımız Kariyer.net ve Üniversitemiz Web sayfası üzerinden gerçekleşmektedir.

Görüşme sürecimiz, İnsan Kaynakları görüşmesi ile başlayıp sonrasında adayların bağlı olacağı yöneticisi ile yapacağı görüşme ile devam eder.

Son aşamada referans kontrolleri yapılan ve olumlu bulunan adaylar, gerekli görülürse Üst Düzey Yöneticilerle de görüşme yapabilir. Bu sürecin sonucunda pozisyon için uygun bulunan adaya Üniversitemizde kullanılmakta olan sisteme ve çalışan yetkinliklerine göre bir teklif (Ücret ve Sosyal İmkanlar) yapılır. Teklifimizi kabul eden adayımız işe giriş işlemlerini takiben oryantasyon sürecine dahil edilir.

 İdari Personel için Gerekli Başvuru Evrakları
 Bilgi Formu

 


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur