PRÜ’den Üniversite-Sanayi İşbirliği

Piri Reis Üniversitesi tarafından “Gemi İnşa Sanayi Ar-Ge ve İnovasyon Kapasitesi Geliştirme Merkezi ve Sertifikasyon Programı” kapsamında “Gemi İnşa Sanayiinde İnovasyon’da Meslek Örgütleri’nin Rolü ” semineri dün gerçekleştirildi.

Piri Reis Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve üniversite-sanayi işbirliğinin ön plana çıktığı seminerde İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen MentorSHIP Gemi İnşa Sanayi Ar-Ge ve İnovasyon Kapasitesi Geliştirme Mentorluk ve Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilen “Gemi İnşa Sanayiinde İnovasyon’da Meslek Örgütleri’nin Rolü ” seminerine sivil toplum örgütleri, akademisyenler, firmalar ve öğrenciler katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Piri Reis Üniversitesi Dekanı Prof Dr. Nurhan Kahyaoğlu “Üniversite sanayi işbirliği çok önemli. Pasta oldukça büyük ve sürekliliği bulunmakta. İnovasyonun sürekliliği de beraberinde getireceğini düşünüyorum. Bugünü kurtarmak için değil yarını kurmak için çaba sarfetmeliyiz. Bunun içinde stratejik hedefler şart. Devlet politikası ar-ge ve inovasyonda fazla önem arz etmekte. Gelişmişliğin en büyük endeksi inovasyon. Ar-ge ve inovasyon gelişmişliğin en büyük göstergelerinden bir tanesi. Geleceği iyi yönetebilmemiz için geçmişin detayları iyi bilmemiz gerekiyor.” dedi.

“AR-GE VE İNOVASYON KÜRESEL BİR YARIŞ”

Küresel yarışta endüstri ve üniversite işbirliğinin giderek artması gerektiğini belirten Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Bölümü’nün Araştırmadan Sorumlu Direktörü Prof. Dr. Osman Turan “Sektör için endüstri çok önemli bir yer tutuyor. Arkasından odalar, birlikler ve devlet politikası. Tüm oyuncuların ortak bir strateji belirlemek zorunda. Kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirilemezse inovasyon alanında ilerlemek çok zor. Endüstrinin teknolojik ihtiyaçlarını karşılayabilmek çok önemli. Küresel bir yarış var. Ulusal ve uluslararası işbirliğine önem vermek zorundasınız. Önem verilmediği taktirde kaybetmeye mecbursunuz. Kimse kırmızı halı beklemesin. Kırmızı halıyı kendiniz sermeniz gerekiyor. Tüm oyuncular taşın altına elini koymak zorunda. Eğitim kalitesini arttırarak uygun mühendis yetiştirmemiz gerekiyor. Britanya’dan Uzakdoğu’ya öğrenciler gönderiyoruz. İşin nasıl yapıldığı yerinde görüyorlar. Arge ve inovasyonda küresel yarış iyi bir ekibi beraberinde getiriyor.” şeklinde konuştu.

“ÜNİVERSİTE İŞBİRLİKLERİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi, Mentorship Projesi Koordinatörü Yard. Doç. Dr. Taner Albayrak konuşmasında “Mentorship Projesi’ne başlarken bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyorduk. Üniversite olarak iş dünyasıyla ortaklık kurmayı oldukça önemsiyoruz. Endüstri ve üniversiteyi biraraya getirerek geliştireceğimiz projelerle ar-ge ve inovasyona katkı sağlamak istiyoruz. Üniversite olarak sanayinin ihtiyacı olan projelere katkı sağlama amacındayız. Çok sayıda üniversiteyle işbirliği içindeyiz. Proje kapsamında beş tane mentor yetiştirdik. Erasmus işbirliklerimizi de giderek arttırıyoruz. PRÜ olarak diğer üniversitelerle yaptığımız işbirliklerini önemsiyoruz. ” ifadelerine yer verdi.

“EŞİT REKABET KOŞULLARININ OLUŞMASI GEREKİYOR”

Avrupa Birliği ülkelerinin ar-ge ve inovasyona kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Dedetaş “Arge ve inovasyonda stratejik planlama oluştururken devlet kurumlarının, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler,dizayn bürolarına büyük görevler düşüyor. Yapılan araştırmalarda ülkemizin gemi inşadan aldığı pay, düğer ülkelere göre düşük seviyede. Strateji oluştururken diğer ülkelerin neler yaptığını dikkate almak gerekiyor. Tersaneler eşit rekabet koşullarının olmadığını belirtiyorlar. İtalya, ar-ge kuruluşlarına 3 milyar dolar yardım kararı aldı. Avrupa Birliği, ar-ge ve inovasyona sağladığı desteklerin yanı sıra stratejiler de geliştirdi. AB, gemi inşa sanayinde yapılacak yatırımların özellikle ar-ge ve ürün geliştirilmesi konularında yapılması gerektiğini belirledi. Üretim metotları için oldukça önemli bir karar. Gemi inşa sanayinin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesi için yatırımların piyasaya uygun olması gerektiği esas alınmış.” dedi.

“AR-GE BÜTÇEMİZ SAMSUNG’UN YARISI”

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) Saymanı Ahmet Yaşa Canca Dünyanın milli gelirinin 268 trilyon dolar olduğunu düşünürsek bu rakamın 32 trilyon dolarının deniz yolu ve elleçlemeden oluşmaktadır. Ar-ge ve inovasyonda düşünce çok önemlidir. Eğer siz düşünceyi merkeze koyamazsanız denizin ortasında kalırsınız. Bu konuda maalesef temel irade eksikliğimiz mevcut. Bir ülkenin gelişmiş sayılabilmesi için gelirinin yüzde 20’sini sanayiden elde etmesi gerekiyor. Ülkemizdeki bu pay yüzde7. Bugün gelişmiş ülkelerin tamamı denizcilikle gelişmiştir. Rekabetçi bir deniz endüstrisi istiyorsak tasarımdan, üretimden, operasyondan verimlilik almamız lazım. Süreklilik olmazsa hiçbir şey elde edemeyiz. Gelişmiş ülkeler, milli gelirlerinin yüzde 3’ünü ar-ge ve inovasyona ayırmaktalar. Ülkemizde ise bu rakam yüzde 0,83. Türkiye’nin ar-ge ve inovasyona ayırdığı bütçe, Samsung’un yarısı kadar.” şeklinde konuştu.

29 Mayıs 2015 Cuma
Yorumlar
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum bırakabilirler.
Yorum başlığı:
Yorum:  
Whatsapp Hattı
Aday Öğrenciler Bize Sorun