PRU Uluslararasılaşma Politikası;

Küreselleşmenin artması ile birlikte yükseköğretim kurumlarının fark yaratmasında enternasyonel yeterlilikleri kazanması zorunluluktur. Uluslararasılaşma, Piri Reis Üniversitesinin vizyon ve misyonunda belirttiği gibi “Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim veren ve araştırma yapan bir üniversite olmak” temel amaçlarından birisidir. Özgünlüğünü koruma, sürdürülebilirlik, akademik saygınlık ve ülke kalkınmasına katkı prensipleriyle uluslararasılaşma politikasının eğitim öğretim, araştırma ve gelişme, toplumsal katkı olmak üzere üç alt başlığı vardır. 

Eğitim Öğretim:

 • Uluslararası işbirliklerini arttırmak
 • Üniversite bünyesinde işlenen derslerin nitelik ve verimliliklerini arttırarak uluslararası düzeyde eğitim verilmesini sağlamak
 • Değişim programlarına katılarak yurtdışında anlaşmalı üniversitelerle daha fazla öğrenci ve akademik ve idari personel hareketliliğini sağlamak
 • Çift derece veren program anlaşmaları  yapmak
 • Protokollere dayalı programlar yürütmek
 • Yurtdışındaki yüksek öğretim hizmetlerinin verilmesinde destek sağlamak

Araştırma ve Geliştirme:

 • Uluslararası tanınırlığı yüksek denizcilik üniversiteleri ile işbirliğini geliştirerek ortak projeler üretmek
 • Araştırma-geliştirme alanında üst-düzey geniş kapsamlı ve bütçeli projelere ev sahipliği yapmak
 • Uluslararası kongre/konferans ve zirveler düzenlemek ve buralara alanının öncülerini davet etmek
 • Araştırma-geliştirme alanında uzmanlık alanlarında en iyi araştırmacıları ülkeye çekerek kurumun ve ülkenin uluslararası rekabet gücünü artırmak

Toplumsal Katkı:

 • Ülkenin beşeri sermayesinin gelişimine katkıda bulunmak
 • Ülke ekonomisine katkı sağlamak
 • Kültürel çeşitliliği sağlamak
 • Uluslararası işbirlikleri sayesinde farklı ve çok yönlü jeopolitik ve ekonomik ilişkiler geliştirme yoluyla ülkenin rekabet gücünü artırmak
 • Ülkenin itibarını olumlu yönde geliştirmek

Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur