PRU Toplumsal Katkı Politikası;

Piri Reis Üniversitesi’nin topluma sağladığı en değerli katkı, sosyal, kültürel ve bilgi anlamında tam donanımlı olarak yetiştirilmiş olan mezunlarıdır. İnsanlığın gelişimine katkıda bulunacak bireyler yetiştirmeyi misyon edinen Üniversitemiz, eğitim-öğretim süreçlerini bu yönde her daim iyileştirmektedir.

  • Çok yönlü donanıma sahip teori yanında, pratik alanda da yetkin kalifiye öğrenciler yetiştirmek.
  • Araştırma ve inovasyon yoluyla daha iyi bir gelecek yaratma amacı doğrultusunda hareket etmek.
  • Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin toplumsal katkıya dönüşebilmesini sağlamak amacıyla akademisyenlerini ve araştırma ekiplerini sürekli teşvik etmek
  • Bünyesinde bulundurduğu birçok uygulama ve araştırma merkezi ile bilime ve insanlığa fayda sağlayarak değer katmak
  • Türk ve dünya denizcilik sektörünün sorunlarının çözümüne yönelik katkı sağlamak
  • Türk denizciliğinin tarihi hakkında toplumun tüm kesimlerini aydınlatmak ve bilgilendirmek.
  • Seçkin akademisyenleri ve Teknoloji Transfer Ofisi desteği ile uluslararası boyutta yayın ve projeler üretmek
  • Üniversite, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının görev aldığı sosyal sorumluluk projeleri ile de duyarlı nesiller yetiştirtirmeye katkı sağlamak.
  • Mezunlarının kariyerlerinde destek olup, denizcilik başta olmak üzere çok çeşitli sektörler için beşeri sermayeye katkı sağlamak.
  • Dünyadaki, eğitim ve iş hayatındaki gelişme ve gereksinimleri yakından takip ederek, mezunlarının katma değer yaratarak topluma faydalı olması için eğitim-öğretim süreçlerini devamlı olarak iyileştirmek.
  • Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile yakın çalışma ve işbirliği içinde bulunarak Türkiye dışında da toplumsal destekler sağlamak.
  • Yeşil Kampüs uygulaması ile doğaya ve önümüzdeki nesillere sürdürülebilir bir gelecek sunmaya katkıda bulunmak.
  • Kültürünü ve tarihini yaşatan, her alanda etik, sürdürülebilir iyileştirme prensibi ile örnek bir vakıf üniversitesi olmak
  • Bütün bu süreçleri tüm paydaşlarımızı gözeterek ve paydaşlarımızın desteğini alarak sürdürmektir.

Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur