Ek Tercihe Ek Burslar(2018-2019 Akademik Yılı)

Yükseköğretim programlarının 2018-ÖSYS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. 

 

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ


1-Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

*Ücretli kontenjanlarını 1. sırada tercih edip Ek Kontenjanla yerleşen aday  öğrencilere % 35 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır. 2 sırada tercih edip Ek Kontenjanla yerleşen aday  öğrencilere % 25 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır. 3 sırada tercih edip Ek Kontenjanla yerleşen aday  öğrencilere % 15 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır   

2-Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Bölümlerinin %50 Burslu kontenjanlarını 1. sırada tercih edip  yerleşen aday öğrencilere  Ek Kontenjanla ilk tercihe yerleşmeleri şartıyla %15 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır. 2 ve 3. sırada tercih edip Ek Kontenjanla  yerleşen aday öğrencilere de %5 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER  FAKÜLTESİ


1-Deniz İşletmeleri Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri

*Ücretli kontenjanlarını 1. sırada tercih edip Ek Kontenjanla yerleşen aday  öğrencilere % 35 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır. 2 sırada tercih edip Ek Kontenjanla yerleşen aday  öğrencilere % 25 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır. 3 sırada tercih edip Ek Kontenjanla yerleşen aday  öğrencilere % 15 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır.

2- Deniz İşletmeleri YönetimiEkonomi ve Finans, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret,  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Yönetim Bilişim Sistemleri

Bölümlerinin %50 Burslu kontenjanlarını 1. sırada tercih edip  yerleşen aday öğrencilere  Ek Kontenjanla ilk tercihe yerleşmeleri şartıyla %15 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır. 2 ve 3. sırada tercih edip Ek Kontenjanla  yerleşen aday öğrencilere de %5 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


1-Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Bölümlerinin %50 Burslu kontenjanlarını 1. sırada tercih edip  yerleşen aday öğrencilere  Ek Kontenjanla ilk tercihe yerleşmeleri şartıyla %15 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır. 2 ve 3. sırada tercih edip Ek Kontenjanla  yerleşen aday öğrencilere de % 5 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

*Ücretli kontenjanlarını 1. sırada tercih edip Ek Kontenjanla yerleşen aday  öğrencilere % 35 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır. 2 sırada tercih edip Ek Kontenjanla yerleşen aday  öğrencilere % 25 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır. 3 sırada tercih edip Ek Kontenjanla yerleşen aday  öğrencilere % 15 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır

 

DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU


1-Deniz Ulaştırma ve İşletme ve Gemi Makineleri İşletme önlisans programlarının ücretli kontenjanlarını 1. sırada tercih edip Ek Kontenjanla yerleşen aday  öğrencilere % 20 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır.

2-Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun tüm programlarının %50 Burslu kontenjanlarını 1. sırada tercih edip yerleşen aday öğrencilere  Ek Kontenjanla yerleşmeleri şartıyla  %15 öğrenim ücreti indirimi, 2. ve 3. sırada tercih edip Ek Kontenjanla yerleşen aday öğrencilere de %5 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır.

 

Piri Reis Üniversitesi’ne 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı itibari ile yerleşip kayıt olan öğrencilere ait, 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı ücreti; 

 • Lisans Programları için İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil 40.000.00 TL + KDV'dir.
 • Denizcilik Meslek Yüksekokulu için İngilizce Hazırlık sınıfı dahil 25.000.00 TL + KDV’dir.             

Öğretim ücretinin ilk taksiti kayıt sırasında, geri kalan 5 taksiti ise, kaydı takip eden aylarda peş peşe 5 (beş) eşit taksit olarak ödemek üzere taahhüt edilerek banka aracılığı ile öğrenci tarafından ödenecektir.

 

GENEL BURSLAR

 1. Öğretim ücretinin tamamını akademik yılbaşında ödeyenlere %5 indirim yapılır.

 

 1. Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Anadolu Denizcilik Teknik Meslek Lisesi mezunu olup Lisans ve Ön lisans programlarına ücretli yerleşen öğrencilere, tercih sırasına bakılmaksızın %20 indirim yapılır. 

 

 1. Yüzde On İndirimli (%10 indirimli) Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Anadolu Denizcilik Teknik Liselerden mezun olup Lisans ve Ön lisans programlarına %50 burslu yerleşen öğrencilerden burs oranı düşüldükten sonra kalan öğrenim ücretinin %10 ‘u alınmaz.

 

 1. Kız öğrencilerimize ayrıca %10 indirim yapılır. 

 

 1. Türkiye deki Üniversitelerin tam zamanlı öğretim üyesi veya tam zamanlı öğretim görevlileri ile MEB’na bağlı orta öğretim kurumlarında fiilen çalışmakta olan öğretmen çocuklarına %5 ücret indirimi yapılır.    

 

 1. Ücretli ve kısmi burslu/indirimli öğrencilere üniversite hazırlık sınıfı hariç her akademik yılsonunda yapılacak değerlendirmeye göre Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüne çıkaran her öğrenciye o yılı izleyen öğretim yılı ücretinden Mütevelli Heyetince akademik yılın başında ilan edilen kriterlere göre % 10 , % 40 , %75 oranlarında indirim yapılır. Bu bursun süresi bir (1) yıldır. 

 

 1. Üniversitemizdeki spor branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyen ve üniversitemiz takımlarında oynamaya hak kazanan öğrencilere ilgili Yönergede belirlenen kriterlere göre ek olarak %10 ile % 100 arasında sporcu indirimi yapılır.

 

 1. İkisi de Üniversitemizde okuduğu sürece kardeş öğrencilere her birine ayrıca %5 er indirim yapılır.

 

 1. Şehit ve gazilerimizin birinci derece yakınlarına %50 oranında ücret indirimi yapılır.

Uygulama ve hesaplamalar için ayrıntılı ödeme örnekleri, Üniversite resmi web sayfamızda mevcuttur. (www.pirireis.edu.tr)

 

Daha önce herhangi bir Yükseköğretim programından mezun olanlar burslu kontenjanlardan yararlanamazlar. Üniversitemizde kayıtlı iken ikinci bir burslu kontenjana yerleşenler, sadece tercih edeceği bir programın bursundan yararlanabilirler.

Öğrenci birden fazla burs kapsamına girerse (Sporcu, kız öğrenci, kardeş indirimleri ile ilk tercihten yerleşenlere verilen ilave indirim hariç) sadece birinden ve en yüksek olanından yararlanır.

Karşılıksız olan burslar ve indirimler Hazırlık Sınıfından sonra normal öğrenim süresiyle sınırlı olup,  Lisansta (4 yıl) , Ön lisansta (2 yıl) devam eder.