PRU Eğitim ve Öğretim Politikası;

Piri Reis Üniversitesi eğitim-öğretim politikası; toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev bilip; evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön verme esasına dayanmaktadır.

  • Öğrenci katılımını ve başarısını destekleyen, öğrencinin mesleki, entelektüel ve sosyal gelişimine önem veren, Hayat boyu öğrenme becerisiyle donatarak, yetkinlik temelli yenilikçi ve girişimci uygulamalara yönlendirecek eğitim modelini benimsemek
  • Öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme çalışmalarını farklı eğitim teknolojileri ve programları ile sürekli olarak zenginleştirmek, Denizciliğin her alanında öncü yaklaşımları iç ve dış paydaşları ile değerlendirerek uygulamak
  • Sadece üniversiteye kayıtlı olanlar değil, geniş bir kitleyi potansiyel öğrenci olarak değerlendirerek eğitim ve öğretimi geniş kitlelere sunabilmek.
  • Eğitim-öğretim programları ile araştırma-geliştirme faaliyetleri arasında ilişkiyi uygulamalı eğitimler yönünde güçlendirerek sürdürmek.
  • Eğitim ve öğretim süreçlerini paydaşların katılımıyla, ulusal ve uluslararası işbirliklerini güçlendirerek sürekli olarak iyileştirmek.

Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur