PRU AR-GE Politikası;

Pîrî Reis Üniversitesi, stratejik planında misyon olarak belirlenmiş ana odak noktaları olan; yenilikçi, ekip çalışması yapan, girişimci, çevreye duyarlı, etik değerlere bağlı, sosyal sorumluluk ve toplumsal katkı bilincine sahip, araştırma hizmetlerini gerçekleştiren, sürekli iyileştirme prensibi ile sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen ve bilime katkı yapan bir anlayışta dünya çapında bir üniversite olma hedeflerini önceliklendirmiştir.

Bu bağlamda, küresel rekabet ortamında gerçekleştirilen araştırma-geliştirme faaliyetlerinin dünya kalitesi ve standartlarında olmasının eğitim-öğretim faaliyetlerine ve toplumsal hizmete de katkısının bilincinde olarak;

  • Bilimsel verimliliğin dünya standartlarında olması yönünde nitelikli akademisyen yetiştirilmesi ve desteklenmesini sağlamak
  • Yapılacak araştırma-geliştirme çalışmaları için mevcut alt yapıyı sürekli iyileştirmek
  • Yurt içi ve yurt dışı araştırma destek fonlarına/programlarına katılımı artırmak
  • Araştırma ve yayınların nitelik ve niceliğini artırmak
  • Ulusal ve uluslararası düzeydeki iç/dış paydaşlarla işbirliklerini artırarak disiplinler arası araştırmalar yapmayı özendirmek
  • Sanayi/Sektör iş birliği ile ortaklaşa proje geliştirmek ve teşvik etmek
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde sorunların çözümüne yönelik araştırma-geliştirme yaparak topluma katkı sağlamak

Pîrî Reis Üniversitesi’ nin araştırma-geliştirme stratejisini meydana getirir.


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur