Projeler

1. Alimet Sema Özen, Zehra Akdeniz, “Metal Yüzeyler Üzerinde Moleküler Motorların Atomik Ölçeklerde Hareketleri” TÜBİTAK 1001 Projesi (114F154: 2014-2017)

2. Alimet Sema Özen “Explosive Detection Mechanisms in Silole- and Silafluorene Containing Photoluminescent Polymers: A Computational Approach” TÜBİTAK 1001 Projesi (111T174: 2012-2014)

3. Musa Kamacı, “Biyomedikal Uygulamalar için Yeni Tür Kitosan Poli(azometin-üretan) Hidrojellerin Sentezi”, TUBİTAK 3001 Projesi (MAG-215M714: 2016-2018)

4. Zeynep Pınar Haşlak, “A DFT Approach to discriminate the antagonist and partial agonist activity of ligands binding to the NMDA receptor.“

5. Zeynep Pınar Haşlak, “Elucidation of the Stereoconversion of 5-benzyl-3-o-tolyl-2-thiohydantoin.

6. Gökhan Açık, ''Klorlanmış Polipropilen'in ''Çıt-Çıt ' Kimyasıyla Modifikasyonu'', TÜBİTAK 1002,(2017-2018)

7. Elif Özen CANSOY, ''İç Ortam Havasında Bulunan Uçucu Organik Bileşiklerin (UOB) Giderimi İçin Yenilikçi Yaklaşımlar ile Polimerik Naolif ve Ağ Yapılı Seramik Fotokatalizör Filtre Sistemlerinin Geliştirilmesi''TÜBİTAK 1001, (118Y412:2019-2020)