Projects

1. Alimet Sema Özen, Zehra Akdeniz, “Metal Yüzeyler Üzerinde Moleküler Motorların Atomik Ölçeklerde Hareketleri” TÜBİTAK 1001 Projesi (114F154: 2014-2017)

2. Alimet Sema Özen “Explosive Detection Mechanisms in Silole- and Silafluorene Containing Photoluminescent Polymers: A Computational Approach” TÜBİTAK 1001 Projesi (111T174: 2012-2014)

3. Musa Kamacı, “Biyomedikal Uygulamalar için Yeni Tür Kitosan Poli(azometin-üretan) Hidrojellerin Sentezi”, TUBİTAK 3001 Projesi (MAG-215M714: 2016-2018)

4. Zeynep Pınar Haşlak, “A DFT Approach to discriminate the antagonist and partial agonist activity of ligands binding to the NMDA receptor.“

5. Zeynep Pınar Haşlak, “Elucidation of the Stereoconversion of 5-benzyl-3-o-tolyl-2-thiohydantoin.


Aday Öğrenciler Bize Sorun