PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ 

Türk ve Dünya denizciliği için uzman personel yetiştirmek amacıyla 2008 yılında kurulmuş olan Piri Reis Üniversitesi’nde, denizciliğin her alanında ihtisaslaşmanın ve bilimsel çalışmaların yanı sıra; teknolojiye hakim, özgüveni yüksek, katılımcı, bilgiye ulaşmasını bilen, sorgulayan bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. TUDEV (Türk Deniz Eğitim Vakfı) yoluyla Deniz Ticaret Odasının dolayısıyla denizcilik sektöründeki yaklaşık 9000 kişinin desteğine ve himayesine sahip olan Piri Reis Üniversitesi, güçlü ve seçkin akademik kadrosuyla ve öğrencileriyle, küresel farkındalık ilkeleriyle bilginin sınırlarını zorlamakta, değişimi algılamanın ötesinde değişimi yaratarak bir dünya markası olma yolunda hızla ilerlemektedir. TÜDEV ve daha sonra kurulmuş olan PRU, 1993 yılından günümüze hem denizcilik eğitimi hem de AB projeleri konusunda başarılı çalışmalara imza atmaktadır. Her iki kurum da ülkenin denizcilk alanındaki ekonomik gücünü, refahını ve etkinliğini arttırmanın yanı sıra bu alandaki eğitim ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılamaya odaklanmıştır. Öğrenciler dünyanın sayılı üniversiteleriyle yapılan ERASMUS ortaklığı sayesinde dünyayla bütünleşik, uluslararası eğitim imkânlarına sahip olmaktadır. Üniversitenin temel hedefi denizcilikte, sadece Türkiye’nin değil dünyanın da lider kurumlarından biri olmaktır. Kurulduğu günden bu yana denizcilik eğitiminde yeniliklerin ve farklılıkların merkezi olmayı hedefleyen Piri Reis Üniversitesinin Sürekli Eğitim Merkezi de denizciliğin farklı alanlarından yılda ortalama 600 kişiye eğitim vermektedir. Sloganı “Gelecek Burada” olan üniversitede çevreci, doğa dostu bir ortamda öğrenci odaklı ve proje temelli eğitimlerle yetkin ve nitelikli öğrenciler yetiştirilmektedir. Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği'nin tam üyesi olan ve Karadeniz Denizcilik Üniversiteleri Birliği'nin dönem başkalığını yürüten Piri Reis Üniversitesi, Katar Deniz Harp Okulu'nun kurulmasına yaptığı katkılardan dolayı Yüksek Öğretim Kurumu tarafından Uluslararası İş Birliği Ödülüne layık görülmüştür.

 

ÇEVRESEL DENİZ BÖLGELERİ BİRLİĞİ (FRANSA)

 

Hem düşünce kuruluşu, hem de lobi olarak faaliyet gösteren Çevresel Deniz Bölgeleri Birliği Avrupa Birliği ve diğer bölgelerdeki 24 devletin 160 bölgesini bir araya getirmektedir. Yaklaşık 200 milyon kişiyi temsil eden CPMR, Avrupa bölgesinin daha dengeli gelişmesi için kampanyalar yürütmektedir. Oluşturduğu AB kurumları ve hükümetlerindeki geniş kontak ağı sayesinde 1973'ten beri, faaliyetlerinde üye bölgelerinin ihtiyaçlarının ve çıkarlarının yüksek bölgesel etkili politikalarda dikkate alınmasını sağlamayı hedefleyen CPMR temelde sosyal, ekonomik ve bölgesel uyum, denizcilik politikaları ve mavi büyüme ve erişilebilirliğe odaklanmaktadır. Avrupa yönetimi, enerji ve iklim değişikliği, komşuluk ve gelişim de, kuruluşun önemli faaliyet alanları arasındadır. CPMR, Avrupa'nın deniz havzaları olan Baltık Denizi, Kuzey Denizi, Atlantik Arkı, Akdeniz, Balkanlar ve Karadeniz ve Adalar'a karşılık gelen altı coğrafi komisyona ayrılan bir kuruluştur. Kuruluş, günümüzde Avrupa kurumlarının, özellikle Komisyon ve Parlamentonun, aynı zamanda uzun yıllardır gözlemci olarak katıldığı resmi olmayan AB Uyum Konseyi ve resmi olmayan denizcilik işleri konseyi gibi konsey formasyonlarının sürekli bir ortağıdır. Çok düzeyli yönetim ve bölgesel demokrasi prensiplerine dayanan bir düşünce ve lobi kuruluşu olan CPMR komisyon üyeleri, bakanlar ve diğer bölgesel başkanlarla üst düzey etkinlikler ve iki yönlü toplantılar yapmakta, lobi faaliyetleri ve networking çalışmalarında bulunmaktadır.

 

KÖSTENCE DENİZCİLİK ÜNİVERSİTESİ (ROMANYA)

Köstence Denizcilik Üniversitesi, hem bir yükseköğretim kurumu hem de bir araştırma enstitüsüdür. Faaliyetlerini Romanya anayasası ve eğitim kanununa göre şekillendiren üniversite, tüm etkinliklerini liderlik için önemli bir araç olarak görülen üniversite otonomisi üzerine kurgulamaktadır. Üniversite 2006 Şubat ayında, Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA) tarafından denetime tabi tutulmuştur. Denetlemede, üniversitenin yönetsel seviye, değerlendirme araçları, dersler, denizcilikteki paydaşlardan gelen geri beslemeler gibi farklı seviyelerdeki faaliyetlerinin kalitesi mercek altına alınmıştır. Aynı zamanda tüm bu faaliyetlerin IMO tarafından ayrıntılı bir şekilde hazırlanan STCW'95 uluslararası standartlarıyla uyumu da denetlenmiştir. Köstence Denizcilik Üniversitesi, Mart 2006'da Romanya Deniz Kuvvetleri yetkililerinin isteği uyarınca, diğer yabancı değerlendirme kuruluşları tarafından da değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Üniversite hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı olarak lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. Köstence Denizciliik Üniversitesi geleceğin denizcilerini tam donanımlı bir şekilde yetiştirebilmek için tüm alanlarda gelişmeyi hedeflemektedir. Buna paralel olarak, denizcilikteki ana eğitim konuları geliştirilmiş, denizcilik mühendisliği, elektronik mühendisliği ve seyir gibi dersler ile denizcilikle limanlardaki ve iç sulardaki ilgili faaliyetlerin entegrasyonunu mümkün kılan çalışma sahaları oluşturulmuştur. Bu yeni sahalar çevre mühendisliği, telekomünikasyon teknolojileri ve sistemleri, ulaşımda ekonomi mühendisliği gibi alanlardadır. Okulda müfredatlar kalite ve haklı rekabet amacı paralelinde bütün öğrencilerin gerçek kapasitelerini ortaya çıkaracak şekilde düzenlemiştir.

 

NIKOLA VAPTSAROV DENİZ HARP OKULU (BULGARİSTAN)

"Nikola Y. Vaptsarov" Deniz Harp Okulu, hem sivil hem de askeri personel ve yöneticiler için Bulgaristan'daki tek yükseköğrenim kurumudur. Kurumda denizyolu taşımacılığı, yönetim, güvenlik ve savunma alanlarında 3 aşamalı çalışma programları sunulmaktadır. Okul yaklaşık 3.500 öğrenciye ve profesyonel bir öğretim ve araştırma görevlisi kadrosuna sahiptir. Bilimsel araştırmaları, denizcilik endüstrisinin tüm alanlarına ve denizcilik ve liderlik konularına odaklanmış olan okul, ISO 9001 belgesine dayalı kaliteli bir eğitim vermektedir. Yabancı uyruklu öğrencilere İngilizce dilinde sunduğu programları ve çeşitli Avrupa projeleri ile uluslararası platformlarda tanınmıştır. Son 4 yıldır IAMU'nun Avrupa bölgesinin başkanlığını elinde bulunduran "Nikola Y. Vaptsarov" Deniz Harp Okulu’, Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği'nde de önemli bir yere sahiptir.

 

     EGE ÜNİVERSİTESİ (YUNANİSTAN)

Ege Üniversitesi (UAegean) 1984 yılında Yunanistan’da ve tüm dünyada yükseköğretime yeni açılımlar getirmek ve bölgesel gelişmeyi desteklemek amacıyla kurulmuştur. Ege Denizi’nde 6 ada üzerine konumlanmış olan üniversite, antik uygarlıkların beşiğinde modern çalışmalar yapmak için eşsiz bir doğal, kültürel ve toplumsal ortam sunmaktadır. Üniversite ilk kurulduğu günlerden beri, akademik dünyayı sınırlayan engeller üzerinde hem eğitimsel yaklaşım hem de örgütsel yapı olarak değişim çalışmaları yürütmüş ve bu engelleri kısa zamanda akademik başarılara ve kurumun hızlı gelişimine katkı sağlayan avantajlara dönüştürmüştür. Otuz yıldan kısa bir zaman içinde çevre, iletişim sistemleri, kültürel enformatik, ürün tasarımı, yiyecek ve beslenme bilimleri, Akdeniz çalışmaları gibi alanlarda toplam 18 lisans, 40 yüksek lisans derecesi verir hale gelmiştir. Ayrıca, “Bioçeşitlilik, Çevresel Politikalar ve Yönetim, Avrupa’ya Entegrasyon” gibi konularda uluslararası doktora programları vermenin yanı sıra pek çok tematik alanda yine doktora programlarında yer almaktadır. UAegean Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) üyesi, Cremo ağının kurucu ortağı, EMUNI Senatosu’nun üyesi, pek çok akademik ve araştırma ağının ortağı ve 210’dan fazla iki uluslu ve LLP Erasmus akademik anlaşmasının katılımcısı olarak güçlü bir uluslararası akademik ve araştırma profili sunmaktadır. UAegean, sunduğu programlar ve rekabetçi araştırma ortamı sayesinde yalnızca ulusal seviyede değil, Avrupa’da ve diğer uluslararası platformlarda da tutarlı bir şekilde çok iyi geri dönüşler almaktadır.

 

      BULGARİSTAN DENİZCİLİK KÜMELEŞMESİ

 

Bulgaristan Denizcilik Kümeleşmesi, Bulgaristan’da denizcilik ekonomisinde söz sahibi olan tüm kurumları bünyesinde barındıran bir sivil toplum örgütüdür. Örgüt, yeni ürün, pazar, teknolojik ve örgütsel yapı gibi konularda yeni çözümler, eğitim, iyi uygulama örnekleri sağlamakta ve böylelikle hem mavi ekonomiye rekabet büyüme ve gelişme açısından uygun şartlar yaratmakta hem de ulusal ve uluslararası seviyelerde yükselmeyi hedeflemektedir. Kümenin üyeleri arasında KOBİ’ler, STK’lar, eğitim kurumları ve AR-GE kurumları yer almaktadır. Faaliyetleri acenta hizmetleri, brokerlik, deniz nakliyesi, gemi yönetimi, lojistik, stok kontrolü, teknelerin ve yüzen unsurların sertifikasyonu, gemi tasarımı, gemi onarımı ve inşası, Ar-Ge, denizcilik konularında eğitim ve öğretim ile deniz hukuku da dahil olmak üzere denizcilik endüstrisinin farklı sahalarına yöneliktir. Bulgaristan Denizcilik Kümeleşmesi, Avrupa Denizcilik Kümeleşmeleri Ağı’nın ve Bulgaristan İş Kümeleri Birliği’nin üyesidir. Avrupa Denizcilik Kümeleşmeleri Ağı’nın bir üyesi olarak ulusal denizcilik kümeleri ve üyeleri ile işbirliğine gitmekte ve Avrupa Komisyonu’nun Denizcilik İşleri ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü gibi girişimlerinde rol almaktadır. Örgüt “gözlemci” statüsünde, Balkan ve Karadeniz Çevresel Deniz Bölgeleri Birliği’nde yer almaktadır.

 

             PİRE BELEDİYESİ (PİRE LİMANI) (YUNANİSTAN)

Pire Belediyesi Yunanistan'ın Attica bölgesindedir ve ülkenin üçüncü büyük belediyesi ve yerleşim birimi, aynı zamanda da bir liman şehridir.  M.Ö. 5. yüzyılın başlarında Atina'nın liman kenti olarak hizmet vermesi için seçilen ve buna bağlı olarak da hızla gelişen Pire, Atina'nın tüm ithalatını ve transit ticaretini gerçekleştirmekteydi. Günümüzde de stratejik durumu ve altyapısı sayesinde her büyüklükteki gemiye her türlü hizmeti sağlayan işlek bir liman durumundadır.  Denizcilikle ilgili ekonomik faaliyetlerin yayın olarak gerçekleştirildiği Pire şehri, Avrupa ülkelerinin bölgesel gelişme ve yenilik ve istihdam yaratma konularında itici güç olması gerektiğini savunan Avrupa 2020 stratejisini desteklemektedir. Şehir, bu paralelde bütüncül bir yaklaşımı benimsemiş ve iki etkili faaliyete imza atmıştır. Birinci olarak yapısal değişimlerin gerçekleştirilmesinde işbrliğini savunan  "Dörtlü Helix" (4H, hükümet, akademi, endüstri ve halk) modeli, diğeri 4H kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin pozitif sonuçlara ulaşmasını destekleyen ve şirketler, insanlar ve tüm dünyayı iyileştirmeyi hedef alan Üçlü Temel Hat (TBL- Triple Bottom Line) modelidir. Pire Belediyesi bu amaçla hayata geçirilecek olan ve yeni ekonomik modellerin doğmasına yol açacak olan etkileşimin önemini vurgulamakta ve Pire halkı ile mavi veyeşil ekonomi alanlarında önemli araştırmaları bulunan Pire Üniversitesi ve Denizcilik ve Endüstriyel Çalışmalar Okulu arasındaki işbirliğine özel önem vermektedir.


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur