Şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!

Search
Close this search box.

Pîrî Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Uluslararası EAQUALS Akreditasyon kurumunca 4 yıllığına akredite edildi.

Temmuz 9, 2024

Pîrî Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu, Piri Reis Üniversitesi Hazırlık Kampüsü, 2024 yılında Eaquals tarafından denetlenmiştir. Eğitim öğretim ile ders planlarının yanı sıra derslerin organizasyonunun, öğrenme kaynaklarının, ölçme değerlendirmenin de Eaquals akreditasyonu için gereken yüksek standartları karşılamış olduğu değerlendirilmiştir. Pîrî Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulunun tüm paydaşlarının ve çalışanlarının refahını korumaya büyük özen gösterdiği, kurum tarafından üretilen tüm kaynakların doğru ve gerçeğe uygun olduğu belirlenmiştir.

Pîrî Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu, performans ve ilgili verilerin analizine dayalı olarak sürekli geliştirilen ve uygulanan kapsamlı bir kalite geliştirme planına sahiptir. Tüm idari ve akademik sistem ve prosedürlerin düzenli olarak gözden geçirilmesi, stratejik ve akademik planlamaya bilgi sağlar. Hazırlık Bölümü’nün faaliyetleri, Üniversitenin stratejisi ve dil politikasıyla iyi bir şekilde bütünleşmiştir.

Pîrî Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu, aşağıdaki kategorilerde standartların üzerinde değerlendirilerek mükemmeliyet ile ödüllendirildi.

  • Yönetim ve İdare Kalite güvencesi
  • Personel ile İletişim
  • Öğrencilerle ve Diğer Paydaşlarla İletişim
  • Ders Tasarımı ve Destek Sistemleri
  • Öğretmek ve öğrenmek
  • Değerlendirme ve Sertifikasyon
  • Akademik Kaynaklar
  • Öğrenci Hizmetleri
  • Personel Profili ve Gelişimi
  • Öğrenme Ortamı