ORGANİZASYON KATILIMCILARI

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ 

PRU, Türk Deniz Ticaret Odası olarak bilinen tüm denizcilik sektörünün (TCS) sponsorluğu ve desteğiyle Türk Deniz Eğitim Vakfı (TUDEV) aracılığıyla bir Denizcilik Üniversitesi olarak kuruldu. TÜDEV, 1993’den beri sürdürdüğü denizci eğitiminde ve Avrupa Birliği projelerinde çok başarılı bir geçmişe sahiptir. TÜDEV, Türk Denizcilik Sektörü'nü dünya standartlarına getirmeyi, deniz politikaları oluşturmayı ve ülkenin ekonomik gücünü, refah ve verimliliğini arttırmayı hedeflemiştir. TÜDEV denizle ilgilenen kişilerin yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için deniz eğitim kurumlarının açılmasına yardımcı olur, Türk Denizcilik Sektörü’nü tanıtmak amacıyla tesisler açar ve işletir. Toplam 121 tam zamanlı öğretim üyesi (18 profesör, 6 doçent, 33 yardımcı doçent, 40 öğretim görevlisi, 24 araştırmacı), 56 yarı zamanlı öğretim görevlisi ve farklı ülkelerden gelen öğrenciler de dahil olmak üzere toplam 3176 lisans ve yüksek lisans (master ve doktora) öğrencisi vardır. Yaklaşık 600 uzman, yılın değişik zamanlarında üniversitenin sürekli eğitim merkezinde çeşitli kademelerde mesleki gelişim kurslarında görev almaktadır.

 

THE MIRCEA CEL BATRAN NAVAL ACADEMY

1872'de kurulan "Mircea cel Batran" Deniz Harp Okulu, Romen deniz ve nehir eğitim sistemini sürdürmektedir. 1954'te, politeknik yüksek öğretim sistemine entegre edilmiş ve 1990'da deniz akademisi statüsünü almıştır. Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik görevlilerini, deniz subaylarını ve denizcilik ve liman yöneticilerini hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde eğitir. Bilimsel araştırmaları ağırlıklı olarak denizcilik endüstrisine ve deniz savunmasına yöneliktir. Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından tanınan yeterlilik kursları da sunmaktadır. "Mircea cel Batran" Deniz Harp Okulu, orta büyüklükte bir üniversitedir (2.000 öğrenci) ve hem sivil denizcilik endüstrisi hem de ulusal güvenlik ve savunma sistemi için denizciler yetiştirir. "Mircea cel Batran", ISO 9001: 2008 standardının gerekliliklerine uygun olarak güçlü bir kalite yönetim sistemi uygulamaktadır.

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

Polonya, Gdynia Deniz Harp Okulu, hem sivil hem de askeri personel yetiştirir. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 4000'den fazla öğrenciye denizcilik mühendisliği ve yönetim programlarını sunmaktadır. Araştırma faaliyetleri denizcilik endüstrisi ve deniz savunma alanlarına odaklanmıştır. Avrupa’da, ikili ortaklıklar ve çeşitli konsorsiyumlardaki sayısız eğitim ve araştırma projelerine katılımından dolayı tanınmaktadır. Eğitimi ISO 9001: 2008 kalite kriterlerine uygundur, öğretim ve araştırma görevlilerinin deneyim ve becerileri, Polonya Deniz Harp Okulu'ndaki eğitim kalitesinin göstergesidir.

 

NIKOLA VAPTSAROV NAVAL ACADEMY

"Nikola Y. Vaptsarov" Deniz Harp Okulu, hem sivil hem de askeri personel ve yöneticiler için Bulgaristan'daki tek yükseköğrenim kurumudur. Denizyolu taşımacılığı, yönetim, güvenlik ve savunma alanlarında 3 aşamalı çalışma programları sunmaktadır. Bulgar Deniz Harp Okulu yaklaşık 3.500 öğrenciye ve profesyonel bir öğretim ve araştırma görevlisi kadrosuna sahiptir. Bilimsel araştırmaları, denizcilik endüstrisinin tüm alanlarında denizcilik ve liderlik konularına odaklanmıştır. Okul, Bulgaristan'da ISO 9001 belgesine dayalı kaliteli bir eğitim vermektedir. Yabancı uyruklu öğrencilere İngilizce dilinde sunduğu programları ve çeşitli Avrupa projeleri ile uluslararası platformlarda tanınmıştır. Son 4 yıldır IAMU'nun Avrupa bölgesinin başkanlığını elinde bulunduran "Nikola Y. Vaptsarov" Deniz Harp Okulu’nu, Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği'nde önemli bir yere sahiptir.

Whatsapp Hattı
Aday Öğrenciler Bize Sorun