Bir üniversiteyi kaliteli kılan en önemli unsur hiç şüphesiz akademik yetkinliğidir. Ancak hayat derslerle bitmiyor. Aynı hobiler, meraklar ve hayaller etrafında diğer öğrencilerle bir araya gelebileceğiniz, dostluk kurabileceğiniz ve beraber etkinliklere imza atabileceğiniz 20'den fazla öğrenci kulübü burada sizi bekliyor. Üniversitemizin sosyal yaşantısında önemli bir yere sahip olan kulüpler, sizlerin fikirleriyle büyüyor. Bu nedenle siz de faaliyet göstermek istediğiniz bir kulübün parçası olabilir veya o kulübü kurabilirsiniz.
Kulüpler, sosyal yaşamdaki her bireyin sorumluluk sahibi olduğu düşüncesinden yola çıkar ve gençlerin üretkenliğini ve katılımcılığını destekleyen, karar alma süreçlerinde belirleyici oldukları etkinlikler düzenler.
Öğrenci Faaliyetleri Bürosu olarak misyonumuz, liderlik niteliğine sahip gençlerin nasıl geleceğin yöneticisi olabilecekleri konusunda çalışmalar yapmaktır.
Misyonumuz çerçevesinde hedeflerimiz:
Öğrencilerimizin yaşam kalitesini iyileştirmek ve üniversite hayatında bireysel gelişimlerini desteklemek
Dengeli ve amaca yönelik bir yaşamı teşvik eden, öğrencilerin işbirliği içinde oldukları topluluklar oluşturarak öğrenci deneyimini zenginleştirmek
Öğrencileri küresel bir toplumda liderlik etmeye, öğrenmeye ve yaşamaya hazırlamak
Öğrenci odaklı bir üniversitenin oluşturulmasına doğrudan katkıda bulunarak öğrenci memnuniyetini ve sosyal olanakları artırmak.

Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur