PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ

İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ

 

Öğrenci Bilgilendirme Dökümanı

 

 1. Kurumsal Yapı

 

2.İngilizce Hazırlık Programı

 

 1. Piri Reis Üniversitesi İngilizce Dil eğitimi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ile uyumludur. CEFR dilde yeterlilik seviyesini ölçmek için uluslararası bağlamda tanınmış bir standarttır.
 2. PRU İngilizce Hazırlık Bölümünde programların, müfredat kılavuzlarının, ders kitapları ve materyallerinin tasarım aşamasında ve yabancı dil yeterliliğinin değerlendirilmesi hazırlıklarında CEFR ortak bir temel sağlar.
 3. PRU İngilizce Hazırlık Bölümünde Modüler sistem uygulanır ve öğretim programı her biri 8 haftadan oluşan 4 modülden oluşmaktadır.
 4. Modüller her biri bir İngilizce seviyesine denk gelen A1.1 (Alpha),  A1.2 (Beta), A2 (Gamma), B1 (Delta) düzeyleridir.
 5. Sınav değerlendirmeleri ve yeni seviyelerin düzenlenmesi için her modül sonrası bir hafta ara verilir.
 6. Öğretim tasarımı; dilbilgisi, dinleme, konuşma, okuma ve yazma dersleri için ayrıştırılmış dersler şeklindedir.
 7. Ölçme-değerlendirme sistemi de öğretim programıyla uyumlu olarak tasarlanmıştır. Öğrencilere, 8 haftalık modül içerisinde kısa sınavlar, bir ara sınav ve bir modül bitirme sınavı uygulanır. Öğrenciler kendilerine İngilizce kullanma olanağı tanıyan sınıf içi ve sınıf dışı ödev ve çalışmalardan da (PORTFOLIO) sorumludurlar.
 8. Modül içi sınavlarının ortalamalarının %60’ı ve öğrenci ödev ve çalışmalarının (portfolio) ortalamasının %40’ı alınarak modül içi notu belirlenir. Modül içi notunun %50’si ile Modül Bitirme sınav notunun %50’si alınarak modül başarı notu hesaplanır. Öğrencinin bir modülü başarı ile bitirebilmesi için Modül Başarı Notunun 100 üzerinden 60 olması gerekir. Modül başarı puanlama şeması aşağıdaki gibidir.

 

 

 

 

ı) İngilizce Hazırlık Bölümü’nde öğrencilerin bir üst modüle (seviyeye) geçebilmesi   için:

                         -     Modül içi notlarının 50 ve üzeri olması gerekir.

 • Öğrencilerin bir modül boyunca yapılan ders saatinin en az %85'ine katılmaları gerekmektedir. %15 devamsızlık sınırını aşan öğrenciler Modül Bitirme Sınavı'na (MET) alınmazlar; seviyeyi tekrar etmeleri gerekir.

 

 • Bölüm Başkanlığının önerisi ile senato 60 olarak belirlenen taban başarı notunun  üzerinde bir notu da taban başarı notu olarak belirleyebilir.
 1. Bir modülde başarısız olan öğrenci o modülü (8 haftalık süreç) tekrar etmek zorunda kalır. Bu durum öğrencinin İngilizce Hazırlık Bölümü’nü bitirme süresini olumsuz etkileyebilir.
 2. Bir modül birden fazla tekrar edilebilir. Ancak, tüm öğrenciler İngilizce Hazırlık eğitimini en çok iki sene içinde tamamlamak zorundadırlar. İkinci yılın sonunda başarısız olan öğrenci İngilizce Hazırlık Bölümü’ne kabul edilmez.
 3. Başarısız olan öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptırabilirler. Yaz okulu zorunlu değildir. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için her sene belirlenen yaz okulu öğrenim ücretinin ödenmesi zorunludur.        

 

 

 1. Devamsızlık

Bütün öğrenciler derslere düzenli olarak katılmak zorundadır. Her öğrenci bir kurun (8 hafta) toplam ders saatinin %85’ine katılmalıdır. 35 ders, saatin kalan %15’e denk gelmektedir. Öğrenci devamsızlıkları her kur sonu hesaplanır. Devamsızlığı 36 saat olan öğrenciler başarısız sayılır ve kuru tekrar eder. Öğrenciler devamsızlıklarını üniversitemizin öğrenci hesap sayfalarından takip edebilirler.

 1. Rapor

Kaza, yaralanma, operasyon gibi durumlarda alınacak Heyet Raporu hakkı mevcuttur.                                

5. Sınavlar

 

 1. İngilizce Seviye Tespit Sınavı (İSTS) : Bu sınavın amacı, öğrencilerin seviyesini belirlemek ve seviyelerine uygun programa yerleştirmektir. Sınav, çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma ve yazma becerilerini ölçer. Üniversitenin programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, İngilizce Seviye Tespit Sınavına (İSTS) girmek zorundadır. Seviye tespit sınavında belirlenmiş olan notun üzerinde puan alan öğrenciler, İSTS’yi takiben yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavı’na (İYS) katılırlar.
 2. İngilizce Yeterlilik Sınavı (IYS): Dilbilgisi, Okuma, Yazma ve Dinleme becerilerini ölçen sınavdır. Bu sınavdan 60 ve üzeri not alan öğrenciler Hazırlık Bölümü’nü başarıyla tamamlamış olurlar ve fakültelerine devam hakkı elde ederler.

Başarısız olmaları durumunda, takip eden akademik yılda seviyelerine uygun sınıflarda İngilizce Hazırlık eğitimine devam ederler.

 1. Ara sınav: Dilbilgisi, Okuma, Yazma ve Dinleme becerilerini ölçen sınavdır. Modül İçi Notuna %60 etki eder.
 2. Modül Bitirme Sınavı:  Öğrencilerin, modül bitiminde Dilbilgisi, Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma becerilerini ölçen sınavdır.

 

6. Muafiyet

 

     Bir öğrencinin İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmesi için, Pîrî Reis Üniversitesi Hazırlık Bölümü tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan başarılı olması ya da aşağıda belirtilen sınavlardan istenen minimum puanı elde etmesi gereklidir. Puanların geçerlilik süresi iki yıldır.

     Sınav                                       İstenen Minimum Puan

     TOEFL (IBT)                                        84

      YDS                                                     70

      Pearson PTE Academic                        71

      YÖKDİL                                             70

 

 1. İletişim

          Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü idari ve akademik kadroya OIS platformu ya da ‘piri reis’ uzantılı web mail adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. E-posta yazarken, yazım kurallarına uyulmalı, konu kısmı doldurulmalı, iletişim kurma nedeniniz açık, net ve kısa bir şekilde ifade edilmelidir. Yazışmalarımızda doğru Türkçe kullanmak görevimizdir ve yazım kurallarına uymayan e-postalar cevaplandırılmayacaktır.

   

 1. Kurallar
 1. Öğrenciler her türlü duyuruyu Piri Reis Üniversitesi web sitesi üzerinden  ve e-posta hesaplarından takip etmekle yükümlüdürler.
 2. Öğrenciler derslere gerekli tüm kitap ve diğer materyallerle gelmek zorundadır. Kitap, sözlük gibi ders için gerekli olan materyaller her modül başlangıcında Hazırlık Kampüsü’nde satılmaktadır.
 3. Öğrenciler tüm ödev ve çalışmalarını saklamakla yükümlüdürler. Ödev ve/veya portfolio çalışmaları son teslim tarihinden önce istenilen kriterlere uygun olarak hazırlanmalıdır.
 4. Eğer öğrencinin üniversite tarafından bir spor aktivitesine katılmasına karar verilirse, resmi katılım belgesinin İngilizce Hazırlık Bölüm Başkanlığına arz edilmesi zorunludur.
 5. Sınıf içerisinde rahatsız edici ve huzur bozucu davranışlar kabul edilemez. Eğer öğrenci daha önce uyarıldığı davranışında ısrarcıysa, öğrencinin davranışıyla ilgili rapor bölüm başkanlığına iletilir ve gereği yapılır.
 6. Öğrenciler okulda bulundukları süre içerisinde, öğrenci kimliklerini daima yanlarında bulundurmak ve gerektiğinde göstermek zorundadırlar.

 

PRU İngilizce Hazırlık Programı eğitim-öğretim esasları ve detayları için bakınız: https://www.pirireis.edu.tr/files/PRU İngilizce Hazırlık Yönetmelik.docx


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur