Modüler Sistem

Piri Reis Üniversitesi Hazırlık Bölümü’nde modüler sistem uygulanmaktadır. Modüler sistem seviyeler sistemi olarak adlandırılır. Her biri 8 haftadan oluşan 4 Modül (Seviye ) bulunmaktadır. Seviyelerinde başarılı olan öğrenciler, bir üst seviyeye geçiş yapabilirler. Başarılı olamayanlar ise aynı modülü tekrar ederler.

Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü’nde seviyeler tüm Avrupa üniversitelerinde kabul edilen “Avrupa Ortak Ölçüt Çerçevesi” (CEF) baz alınarak oluşturulmuştur. Avrupa Ortak Ölçüt Çerçevesi (CEF: Common European Framework) Avrupa çapında hazırlanacak dil öğretimi izlencelerine, müfredatlara, sınavlara ve ders kitaplarına bir temel sağlanması için oluşturulmuştur. Bu metin, yabancı dil öğrenenlere, ne öğrenmeleri gerektiği, yabancı dilde etkin bir biçimde iletişime geçebilmek için hangi bilgi ve becerileri geliştirmeleri gerektiği konusunda anlamlı bir yol gösterme amacındadır. Bu çerçeve ayrıca yaşam boyu öğrenme bağlamında öğrenmenin değerlendirilebilmesi için öğrenenlerin gelişim düzeyini de belirlemektedir.

Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü’nde sırası ile CEF baz alınarak, DÖRT seviyede eğitim verilmektedir:

a)  A1.1 Elementary (Başlangıç),
b) A1.2 Elementary (Başlangıç-üstü),
c) A2     Pre-Intermediate (Orta-altı),
ç) B1     Intermediate (Orta ),

Hazırlık sınıfı öğrencileri CEF’e göre hazırlık programını başarıyla bitiren öğrenciler ‘independent user’ olarak tanımlanırlar ve Avrupa’nın her ülkesinde geçerli bir dil pasaportuna sahip olurlar.

Üniversitemizde Hazırlık Bölümüne yeni başlayan öğrencilerin seviyeleri, Seviye Tespit Sınavı ile belirlenmektedir.