MINE-EMI Uluslararası Paydaş Konferansı

MINE –EMI TOPLANTISI BASIN DUYURUSU

     

   MINE-EMI  (Maritime Innovative Network Of Education For Emerging Maritime Issues – Geleceğin Denizciliğine Odaklı Yenilikçi Eğitim Ağı) Uluslararası Paydaş Konferansı (23 – 24 Ocak 2020)

MINE-EMI Projesi denizcilik sektöründe çözüm bekleyen belli başlı sorunların etkin, güvenilir ve çevreye duyarlı biçimde ele alınabilmesi ve geleceğin yöneticilerinin ve uzmanlarının yenilikçi yöntemler, çözüm odaklı yaklaşımlar ve e-öğrenme yöntemleriyle yetiştirilebilmesi için ortak bir yüksek lisans programı geliştirmeyi  hedeflemektedir. Proje ayrıca bu zorlukların üstesinden gelinmesine katkıda bulunmak isteyen tüm öğrencilerin ve öğretim kadrosunun kurumlar arasında dolaşımını kolaylaştırma amacını gütmektedir. Projenin diğer bir amacı denizcilik endüstrisinin gereksinimlerine uygun biçimde eğitimin yetkinliğinin yükseltilmesi maksadıyla denizcilik eğitimi veren yükseköğretim kurumları ile sanayi arasında eğitim ve öğretim alanında işbirliğini artırmaktır. Böylelikle uzun vadede modern ve etkin eğitim ve öğretim ile sürdürülebilir denizcilik ekonomisi, Mavi Büyüme ve Entegre Denizcilik Politikası uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kurumsallaştırılmasına katkı sağlayacak “Denizcilik Eğitim ve Öğretim Kurumları Topluluğu” oluşturulması öngörülmektedir.

Bu doğrultuda; 23 - 24 Ocak tarihlerinde 2 gün süre ile  “Uluslararası Paydaş Konferansı''  gerçekleştirilmiştir. Piri Reis Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan konferansın açılış konuşmaları  PRU Rektörü Prof. Oral Erdoğan ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel  Müdür Yardımcısı Sayın  Cem Erdem  tarafından yapılmıştır. Konferansta, denizcilik eğitimi alanındaki işbirliği konuları yanı sıra MINE-EMI Projesi kapsamında denizcilik sektöründe çözüm bekleyen belli başlı sorunlar, ortaya çıkan gelişmeler ve bunların denizcilik eğitim ve öğretimine dahil edilmesini işleyen konuşmalar ve sunumlar katılımcı ülke temsilcileri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Konferansta; Piri Reis Üniversitesi – Koordinatörlüğünde; projenin diğer ortakları olan Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Pire Belediyesi –Yunanistan, Bulgaristan Denizcilik Kümeleşmesi ve Çevresel Deniz Bölgeleri Birliği-Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR (Fransa) yer aldılar. Bunların yanı sıra Türk üniversitelerinden de katılımcılar sunumlarıyla konferansa iştirak ettiler.

 

 

 

 

 

29 Ocak 2020 Çarşamba
Yorumlar
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum bırakabilirler.
Yorum başlığı:
Yorum:  
Whatsapp Hattı
Aday Öğrenciler Bize Sorun