MINE-EMI

MARITIME INNOVATIVE NETWORK of EDUCATION

for EMERGING MARITIME ISSUES

“GELECEĞİN DENİZCİLİĞİNE ODAKLI YENİLİKÇİ EĞİTİM AĞI PROJESİ”

Project 2019-1-TR01-KA203-077463

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."

BASIN BÜLTENİ No: 4

MINE-EMI PROJESİNİN 3.ÜNCÜ “ULUSLARARASI ORTAKLAR TOPLANTISI VE PAYDAŞLAR KONFERANSI” 25 ŞUBAT 2021 GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

AB Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında Piri Reis Üniversitesi tarafından koordine edilen MINE-EMI Stratejik Ortaklık ve İş birliği Projesi programına uygun olarak “Uluslararası Ortaklar Toplantısı ve Paydaşlar Konferansı"nın 3.cüsü 25 Şubat 2021 günü proje ortaklarından Bulgaristan’ın Nikola Vaptsarov Denizcilik Akademisi’nin düzenlemesiyle sanal ortamda gerçekleştirilmiştir. Konferansa projede yer alan üniversite ve kurumların temsilcileri ve görevlilerinin yanısıra denizcilik kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve yüksek lisans öğrencileri katılmıştır. 80'den fazla katılımcının yer aldığı konferansta proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen aşamalar konusunda bilgi verilmiş, projede yer alan üniversitelerden akademisyenlerin denizcilik alanındaki yeni gelişmelere ilişkin bilimsel çalışmaları sunulmuş ve denizcilik sektörünün farklı alanlarından temsilcilerin ve yüksek lisans öğrencilerinin görüşleri alınmıştır. Proje toplantı ve konferansları, Covid-19 salgını nedeni ile alınan tedbirler çerçevesinde sanal ortamda sürdürülmektedir. “Paydaşlar Konferansı’nın ilki 23-24 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul’da, Piri Reis Üniversitesi’nde yapılmış, ikincisi ise 25-26 Kasım 2020 tarihlerinde Yunanistan’ın Ege Üniversitesi tarafından sanal olarak düzenlenmiştir.

 

 

MINE-EMI Projesi, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren kurum ve şirketlerin yönetici adaylarını yetiştirmeye yönelik yüksek lisans programının geliştirilmesini hedeflemektedir. Program, denizcilikte sektörün ihtiyaçları ile mevcut eğitim programları arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlamakta olup, simülasyonlara dayalı olması planlanmaktadır. Proje, hazırlık faaliyetleri, programın geliştirilmesi, test edilmesi ve sonuçlandırılması safhalarından oluşmaktadır. 3.üncü Paydaşlar Konferansı, proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen aşamalar hakkında sektör temsilcilerine ve projenin hedef kitlesi olan yüksek lisans öğrencilerine bilgi vermek ve onlardan alınacak geri besleme ile projeye yön vermek amacına yönelik olarak icra edilmiştir.

Konferansta önce projenin maksadı ve mevcut durumu hakkında bilgi verilmiş, daha sonraki safhada Yüksek Lisans Programında yer alması düşünülen konulardan bazıları üzerinde proje üyelerinin yaptıkları bilimsel çalışmalar sunulmuştur. Müteakip safhada sektör temsilcilerinin ve yüksek lisans öğrencilerinin görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. Katılımcılardan alınan görüş ve talepler projenin takip eden safhalarında Yüksek Lisans Programının geliştirilmesinde dikkate alınacak ve Haziran 2021 ayında ilki yapılması planlanan deneme eğitimleri ile program test edilecektir.

Proje hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir.

https://www.pirireis.edu.tr/mine-emi-projesi

@MINE_EMIproject

 


MINE-EMI

MARITIME INNOVATIVE NETWORK of EDUCATION

for EMERGING MARITIME ISSUES

“GELECEĞİN DENİZCİLİĞİNE ODAKLI YENİLİKÇİ EĞİTİM AĞI PROJESİ”

Project 2019-1-TR01-KA203-077463

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."

BASIN BÜLTENİ No: 3

AB Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında Piri Reis Üniversitesi tarafından hazırlanan MINE-EMI Stratejik Ortaklık ve İş birliği Projesi Covid-19 salgınına karşı alınan kısıtlayıcı tedbirlere rağmen başarıyla yürütülüyor. Projenin genel akışı çerçevesinde yapılması planlanan “Uluslararası Ortaklar Toplantısı ve Paydaşlar Konferansı"nın 2.cisi projede yer alan kurumların temsilcileri ve görevlilerinin yanısıra denizcilik kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımı ile 25-26 Kasım 2020 günlerinde proje ortaklarından Yunanistan’ın Ege Üniversitesi düzenlemesiyle sanal ortamda gerçekleştirilmiştir. 80'den fazla katılımcının yer aldığı konferansta proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen aşamalar konusunda bilgi verilmiş ve denizcilik sektörünün farklı alanlarından temsilcilerin ve yüksek lisans öğrencilerinin görüşleri alınmıştır. “Paydaşlar Konferansı’nın ilki 23-24 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul’da Piri Reis Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmıştı.

 

MINE-EMI Projesi, denizcilik alanında yeni ortaya çıkan konuları kapsayacak ve sektör ihtiyaçlarına cevap verecek, simülasyonlara dayalı yeni bir Ortak Yüksek Lisans Programı geliştirilmesini amaçlamaktadır. Proje hazırlık faaliyetleri, programın geliştirilmesi, test edilmesi ve sonuçlandırılması safhalarından oluşmaktadır. Projenin geliştirme aşamasında, eğitimlerde kullanılacak materyalin sektör paydaşlarının belirleyeceği kriterleri karşılayacak şekilde toplanması, seçilmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi hedeflenmektedir. 2.inci Paydaşlar Konferansı, proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen aşamalar hakkında sektör temsilcilerine ve projenin hedef kitlesi olan yüksek lisans öğrencilerine bilgi vermek ve onlardan alınacak geri besleme ile projeye yön vermek amacına yönelik olarak icra edilmiştir.

 

Konferansta daha önceki aşamalarda yapılan sörvey sonuçlarına göre belirlenen sektör talepleri, dünya çapında denizcilik yüksek lisans/doktora programlarının incelenmesi sonucu elde edilen bilgiler, bu programların üstün ve farklı taraflarına yönelik olarak yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan taslak Yüksek Lisans Programları katılımcıların görüşlerine sunulmuştur. Müteakip safhada sektör temsilcilerinin ve yüksek lisan öğrencilerinin görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. Katılımcılardan alınan görüş ve talepler projenin takip eden safhalarında Yüksek Lisans Programının şekillendirilmesinde dikkate alınacaktır.

 

Proje hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir.

https://www.pirireis.edu.tr/mine-emi-projesi

@MINE_EMIprojectMINE-EMI

MARITIME INNOVATIVE NETWORK of EDUCATION

for EMERGING MARITIME ISSUES

Project 2019-1-TR01-KA203-077463

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."

 

BASIN BÜLTENİ No: 2

 

AB Erasmus + Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında Piri Reis Üniversitesi tarafından hazırlanan MINE-EMI Stratejik Ortaklık ve İşbirliği Projesi Covid-19 salgınına karşı alınan kısıtlayıcı tedbirlere rağmen başarıyla yürütülüyor. Projenin genel akışı çerçevesinde yapılması planlanan "Uluslararası Ortaklar Toplantısı" projede yer alan kurumların temsilcileri ve görevlilerinin yanısıra Karadeniz Bölgesi denizcilik kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin, bazı BSAMI (Black Sea Association of Maritime Universities / Karadeniz Ülkeleri Denizcilik Üniversiteleri Birliği) üyelerinin ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımı ile 14 Mayıs 2020 günü sanal ortamda gerçekleştirilmiştir. 50'den fazla katılımcının yer aldığı konferansta projeye temel teşkil edecek araştırmalar değerlendirilmiş ve farklı alanlardan kişilerin görüşleri alınmıştır.

 

MINE-EMI Projesi, hazırlık faaliyetleri, JMP'nin (Joint Master Program/Ortak Yüksek Lisans Programı) geliştirilmesi, test edilmesi ve sonuçlandırılması safhalarından oluşmaktadır. Projenin geliştirme aşamasında, eğitimlerde kullanılacak materyalin sektör paydaşlarının belirleyeceği kriterleri karşılayacak şekilde toplanması, seçilmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle sektör temsilcileri tüm toplantılara davet edilmekte ve görüşleri alınmaktadır.

 

Toplantıda denizcilik sektörünün ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik olarak hazırlanmış anketin sonuçları değerlendirilmiş ve ortak ülkelerdeki üniversitelerde verilmekte olan yüksek lisans/doktora programlarının incelenmesi sonucu elde edilen bilgiler masaya yatırılmıştır. Ayrıca, oluşturulacak ortak yüksek lisans/doktora programının çerçevesini çizmek ve ana hatlarını belirlemek üzere görev alacak olan çekirdek çalışma grupları belirlenmiştir. Anket sonuçları ve lisansüstü programların ayrıntılı olarak incelenmesiyle varılan noktalar tüm paydaşların görüş ve katkılarına sunulmak üzere projenin web sitesinde yayınlanacaktır.

 

 

    

 

 

Ankete, araştırma sonuçlarının güncel tutulması amacıyla, proje süresince aşağıdaki adreslerden erişilebilecektir.

 

https://www.pirireis.edu.tr/mine-emi-survey

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-o9-EyoCFZcZDN0cXNa3Gi5f7xnjGhlrAU-wu88ihYZm-HQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

Proje hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir.                 https://www.pirireis.edu.tr/project-team

 

MINE-EMI

MARITIME INNOVATIVE NETWORK of EDUCATION

for EMERGING MARITIME ISSUES

Project 2019-1-TR01-KA203-077463

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."

 

BASIN BÜLTENİ No: 1

 

Yüksek Öğretim Kurumu tarafından  Uluslararası İş Birliği Ödülüne layık görülen Piri Reis Üniversitesi uluslararası alanda önemli bir yeniliğe daha imza attı. AB Erasmus + Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında Piri Reis Üniversitesi tarafından hazırlanan MINE-EMI Stratejik Ortaklık ve İşbirliği Projesi bu yıl yapılan 221 başvuru arasından seçilerek 296.215.00 Euro hibe desteğine hak kazandı.

 

 

Denizcilik endüstrisi, ihtiyaçların hızlı değişmesi nedeniyle sürekli gelişim içinde olan en dinamik ekonomik sektörlerden birisidir. Sektörün, bilim ve IT alanlarındaki gelişmeleri de yakından takip etmek zorunda olduğu bilinen bir gerçektir. Dünya ve bölge gündeminde yaşanan gelişmeler, alınan kararlar ile toplumsal eğilimler ve olaylar denizcilik alanında da etkili olmaktadırlar. Sonuç olarak, çevresi ile yakın ilişki ve karşılıklı etkileşim içinde olan denizcilik alanında eğitim ve öğretim, gelişmeler paralelinde ortaya çıkan yeni konulara  ayak uydurabilmek ve ihtiyaç duyulan yetkinlikleri karşılayabilmek için sektörün eğilimlerini yakından takip etmek zorundadır.

 

MINE-EMI Projesi, denizcilik sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak, gündemdeki denizcilik meseleleriyle ilgili farkındalığı arttırmak için beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlayan Ortak Yüksek Lisans Programı (Joint Master Program-JMP) hazırlanmasını hedeflemektedir. Proje, Karadeniz havzasına odaklanmış olup, denizcilik sektöründeki ihtiyaçları (deniz alanlarının çevre konularına duyarlı yönetimi, taşımacılık ve lojistik hususları) karşılamak üzere, mevcut eğitim ve öğretim programlarında kapsanmayan güncel ve ileride ortaya çıkabilecek konularda denizcilik sektörünün tüm paydaşlarının ihtiyaçlarına yanıt arayacak çalışmalara odaklanacaktır.

 

Proje’de;

 

  • Piri Reis Üniversitesi - Koordinatör, PRU (Türkiye)
  • Constanta Maritime University, CMU (Romanya)
  • Nikola Vaptsarov Naval Academy, NVNA (Bulgaristan)
  • University of the Aegean, UAEGEAN (Yunanistan)
  • Marine Cluster Bulgaria, MCB (Bulgaristan)
  • Pire Belediyesi (Municipality of Piraeus, MP) (Yunanistan) ve
  • Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR (Fransa/AB)

yer almaktadır.

 

Proje safhaları, hazırlık faaliyetleri, JMP'nin geliştirilmesi, test edilmesi ve sonuçlandırılmasını kapsamaktadır. Geliştirme aşamasında, eğitim materyali sektör paydaşlarının belirleyeceği kriterleri karşılayacak şekilde toplanacak, seçilecek, değerlendirilecek ve geliştirilecektir. PRU, NVNA ve UAEGEAN, eğitim ve öğretim materyallerinin teorik kısmı üzerinde çalışacak, CMU ise ilgili konularda simülatör senaryoları oluşturarak, uygulama odaklı destek sağlayacaktır. Teorik ve  uygulamalı bölümler uyum sağlamak üzere her aşamada koordineli bir şekilde geliştirilecektir.

 

PRU, geliştirilen JMP’nin entegrasyonuna önderlik edecek ve koordinatör olarak diğer katılımcılar ile işbirliği içinde JMP ders kataloğunu hazırlayacaktır. Program öğrenci ve eğiticilerin kurumlar arası dolaşımlarında test edilecek, PRU’da yapılacak teorik deneme eğitimlerini takiben MCB ve MP programın ilgili sektör tesislerinde denenmesini sağlayacaklardır. Alınan geri bildirimler programı nihai hale getirmek için kullanılacaktır.

 

Proje, Karadeniz bölgesi odaklı denizcilik meselelerini verimli, güvenli, emniyetli ve çevreye duyarlı bir şekilde ele alarak,

 

- Bölgede denizcilik sektöründe karşılaşılan zorluklar ve yeni ortaya çıkan konuları değerlendirerek gelecekteki yöneticileri ve uzmanları yenilikçi yöntemler, pratik odaklı yaklaşım ve e-öğrenme modeli uygulayarak hazırlamak için denizcilik eğitimi ve öğretimi sektöründeki  eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak;

 

- Bu zorlukların üstesinden gelmek için katkıda bulunmak isteyen eğitim ve öğretim kurumları arasında öğrenci ve eğitmen dolaşımı ile bilgi ve beceri aktarımını kolaylaştırmak,

 

- Yeterliliklerin yükseltilmesi ve denizcilik endüstrisinin gerekliliklerine uyum için denizcilik eğitim ve öğretimi alanında faaliyet gösteren kurumlar ve organizasyonlar ile sektör arasındaki işbirliğini geliştirmek hedeflerini gütmektedir.

 

Projenin başarılı bir şekilde uygulanması, Karadeniz bölgesinde denizcilik sektörü dahilinde Mavi Büyümenin uygulanması, çevreye duyarlı deniz taşımacılığının geliştirilmesi, deniz alanlarının kullanımının planlanması ve Karadeniz havzasında ortak deniz stratejileri oluşturulması yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunma çabalarının birleştirilmesine önemli katkılarda bulunmayı da hedeflemektedir.

 

Eylül 2019 itibarı ile ön araştırma çalışmalarına başlanan projenin ilk ortaklar toplantısı ve uluslararası paydaş konferansı Ocak 2020 de PRU da gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda PRU tarafından başkanlığı yürütülmekte olan BSAMI (Karadeniz Denizcilik Kurumları Birliği) yıllık genel kurul toplantısı da aynı tarihlerde yapılarak Karadeniz’deki tüm paydaşların katılım ve katkıları da alınacaktır. Sektörümüzün tüm temsilcilerini bu konferansta aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Tüm proje çalışma ve sonuçları kamuya açık olacak ve web sitesi, sosyal medya, konferans ve seminerler ve basın duyuruları ile yayınlanacaktır. Proje sonucunda ortaya çıkacak Yüksek Lisans Programının Erasmus ülkeleri dışında diğer ülke öğrencilerinin de katılımına açık olması sağlanacaktır.


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur