"MENTORESS projesi 30.08.2019 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Proje kapsamında oluşturulan "Denizcilikte Cinsel Kimlik Yönetimi ve Liderlik" dersi materyallerine aşağıdaki link vasıtasıyla MARPLAT portalından ulaşılabilir.  Ders materyalleri 14 haftaya yayılmış 8 bölümden oluşan ders notları, notlar paralelinde hazırlanmış slaytlar ve destekleyici vaka çalışmalarından oluşmaktadır. Sitede ders materyallerinin yanı sıra, konuyla ilgilenen kişilerin danışabilecekleri  personelin iletişim bilgileri de bulunmaktadır.

 

https://marplat.eu/elearning/

 

Piri Reis Üniversitesi için ilgili personelin bilgileri aşağıda verilmektedir:

 

Assoc. Prof. Taner Albayrak    talbayrak@pirireis.edu.tr

Assoc. Prof. Ergun Demirel      edemirel@pirireis.edu.tr

Dr. Pınar Ozdemir                     pozdemir@pirireis.edu.tr "