MENTORESS nedir?

Maritime Education Network to Orient and Retain Women for Efficient Seagoing Services

MENTORESS Projesi denizcilik sektöründeki tüm kadınların karşılaştıkları sorunları tam olarak tespit etmeyi ve kadınlara bu sorunların çözümüne yönelik beceriler kazandırmayı amaçlayan bir projedir. 

Proje, Erasmus+ Programı, Ana Eylem 2:Stratejik Ortaklıklar kapsamında Avrupa Komisyonunu temsilen hareket eden Ulusal Ajans (T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) tarafından verilen hibe ile hayata geçirilmektedir.
Erkek egemen bir sektör olan denizcilik sektöründe sayıları zaten az olan kadınlar özellikle cinsiyet ayrımından kaynaklanan farklı nedenlerden dolayı sorunlar yaşamakta; bu sorunlar kadınların denizcilik görevlerini tercih etmelerini, tercih etseler bile bu görevlerde uzun süre kalmalarını engellemektedir. Projenin ana amacı kadınların karşılaşması olası olan bu sorunlarla başa çıkmalarını sağlayacak bir eğitim programı geliştirmek ve bu programın uzaktan eğitim yoluyla denizcilik eğitimi veren tüm kurumlarda uygulanmasını sağlamaktır. Proje ayrıca kadınlarda bulunan liderlik becerilerini geliştirmeyi de amaçlamaktadır.
Projenin bir diğer amacı denizciler arasında mentorluk ve e-mentorluk programlarının yerleşmesini ve bu programların söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. 
Proje bir bütün olarak  sadece kadın değil, erkek denizci adaylarına da fayda sağda sağlamayı amaçlamaktadır.
Türkiye'den Piri Reis Üniversitesi, Romanya'dan "Mircea cel Batran" Deniz Harp Okulu, Polonya'dan Akademıa Marynarkı Wojennej ve Bulgaristan’dan"Nikola Yonkov Vaptsarov"  Deniz Harp Okulu olmak üzere dört denizcilik okulu tarafından yürütülecek olan proje sonucunda sadece denizcilik okullarında değil tüm erkek egemen iş alanlarına eleman yetiştiren okullarda kullanılabilecek bir müfredata ulaşmak hedeflenmektedir.

JPEG Logo İndir

PNG Logo İndir

 


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur