Kurum İçi Değerlendirme Raporu

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında tüm yükseköğretim kurumlarının, eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçlerini kapsayacak şekilde her yıl iç değerlendirme raporlarını hazırlayarak Yükseköğretim Kalite Kuruluna göndermeleri,  kendi web sayfalarından tüm paydaşlarının erişimine açık şekilde yayımlamaları ve en az beş yılda bir kez olmak üzere dış değerlendirme sürecinden geçmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda,   2015 yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporlarının hazırlanması, elektronik ve basılı kopyalarının 1 Temmuz 2016 tarihine kadar Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına iletilmesi yükseköğretim kurumlarından talep edilmiştir.

 

Yükseköğretim kurumlarının 2015 yılına ait kurum iç değerlendirme raporları ve bu raporu kamuoyu ile paylaştıkları web adresleri Yükseköğretim Kalite Kurulu web sayfasında    (http://yok.gov.tr/web/kalitekurulu/34) erişime açılmıştır.

 

2020 Yılı Piri Reis Üniversitesi Kurum İçi Değerlendirme Raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

2019 Yılı Piri Reis Üniversitesi Kurum İçi Değerlendirme Raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

2018 Yılı Piri Reis Üniversitesi Kurum İçi Değerlendirme Raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

2017 Yılı Piri Reis Üniversitesi Kurum İçi Değerlendirme Raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

2016 Yılı Piri Reis Üniversitesi Kurum İçi Değerlendirme Raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

    

 

 


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur