Kayıt Yenileme İşlemleri

Hazırlık Sınıfını Tekrar Edecek Öğrenciler İçin Ödeme Planı Yapma ve Kayıt Yenileme 14 Ağustos 2017-15 Eylül 2017
Lisans -Önlisans öğrencileri için Ödeme planı yapma ve Güz yarıyılı için kayıt yenileme süresi 28 Ağustos -15 Eylül 2017
Lisans -Önlisans öğrencileri için Bahar Yarıyılı için "Otomasyon Sistemiyle Derse Yazılma süresi 29 Ocak  2018- 02 Şubat 2018
Lisansüstü Programlar İçin Bahar Yarıyılı Ödeme planı yapma ve Ders Kaydını Yenileme 29 Ocak-02 Şubat 2018
Lisansüstü Programlar İçin Güz Yarıyılı Ödeme planı yapma ve Ders Kaydını Yenileme 14-22  Eylül 2017

Her iki yarıyıl başındaki derse yazılma işlemleri internet ortamında yapılacağından o tarihe kadar yatırılması gereke öğrenim ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.Kaydını yeniletmeyen ve derse yazılmayanlar o yarıyıla ait devam hakkın kaybetmiş sayılırlar.

Kayıt Yenileme Eğitim-Öğretim Ücretleri