iSOL-MET NEDİR?

iSOL-MET temel olarak öğrencilere denizcilik sektöründe avantaj sağlayacak problem çözme, iletişim, eleştirel düşünme, takım çalışması yapabilme gibi destekleyici beceriler kazandırmanın yanı sıra sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılama amacını da güden ve özellikle, disiplinler arası gruplar bağlamında iş birliği, gemi ve kara personeli arasındaki iletişimin geliştirilmesi, liderlik, çok kültürlü grupların yönetimi vb. konulara odaklanan olan bir projedir.


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur