Mütevelli Heyeti

Tamer KIRAN

Mütevelli Heyeti Başkanı

Prof. Dr. Oral ERDOĞAN

Mütevelli Heyeti Üyesi (Rektör)

Dr. Şadan KAPTANOĞLU DİKİCİ

Mütevelli Heyeti Üyesi

Prof. Dr. Mustafa İNSEL

Mütevelli Heyeti Üyesi

Ömer Faruk MİRAS

Mütevelli Heyeti Üyesi

Doç. Dr. Şinasi NUMAN

Mütevelli Heyeti Üyesi

Prof. Dr. Fehmi ÜLGENER

Mütevelli Heyeti Üyesi