Global İşletme ve Araştırma Kongresi (GİAK 2019)

Üniversitemizin ev sahipliği yaptığı Global İşletme ve Araştırma Kongresi 30 Mayıs 2019’da Rektörümüz Prof. Dr. Oral Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla gerçekleşti. Prof. Dr. Oral Erdoğan, üretimin öneminden bahsederken akademisyen ve iş adamı ilişkisinin daha detaylanması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Oral Erdoğan, “Bilimsellik için networking çok önemli. Araştırmaların çok azı katma değere çevrilebiliyor. Öğrenci odaklı eğitimin benimsenmesi gerekiyor. Dünya’da ihracatın %87’si denizden sağlanıyor. İklim değişikliği ve karbon emisyonu ilişkisi ciddiye alınmalı ve inovasyon ile azaltılmalı. Global tüketimin artması olumsuz etki yaratabilir” diyerek sözlerine son verip katılımcılara teşekkür etti.

Prof. Dr. Taner Berksoy, küreselleşmenin hızını kaybettiği izlenimini elde ettiğini ve küreselleşmenin önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Taner Berksoy, “Son yıllarda yaşanan gelişmeler, amaca ulaşmada istenilen yönde ilerleme kaydedilmediği yönünde şiddetli bir şekilde eleştiriliyor” diyerek kürsüden ayrıldı.

Prof. Dr. Suat Teker, konferansın tarihinden bahsederek Piri Reis Üniversitesi’nin ev sahipliğine vurgu yaptı.

Kongre katılımcılarından OECD Sayısal Politika Analizleri ve Öngörü Daire Başkanı ve aynı zamanda Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF) üyesi Dr.Jari Kauppila da bir konuşma gerçekleştirdi. Küresel taşımacılık organizasyonuna vurgu yapan Dr. Kauppila, “2060 projesinde OECD ülkeleri OECD dışındaki ülkelerle ticareti yükseltme eğilimindedir” dedi. Taşımacılığın coğrafyasının da kompozisyonunun da değiştiğinden söz eden Dr. Kauppila, OECD 2019 raporunun ilk kez geçtiğimiz hafta kamu ile paylaşıldığını ifade etti.

Kısa bir aradan sonra devam eden kongrede Prof. Dr. Oral Erdoğan’ın moderatörlük yaptığı bir panel düzenlendi. Prof. Dr. Oral Erdoğan, lojistik için tüketim ve üretimin şart olduğundan söz ederek konuşmasına başladı. Sanayi ve lojistik arasındaki bağın dikkatle ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konuşmasında, “Kocaeli bir sanayi bölgesi, sektörel çeşitliliğin bulunduğu bir yerdir. %10’dan fazla firma yabancı sermayelidir. İstanbul’dan sonra en fazla ARGE merkezi Kocaeli’nde bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi. Liman ve demiryolları bağlarının daha iyi hale getirilmesi gerektiğini belirten Zeytinoğlu, sanayi devrimi ve lojistik arasındaki öneme vurgu yaptı.

Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, dünya ticaretinin büyük kısmının deniz yoluyla yapılmakta olduğunu ve bu yüzden deniz taşımacılığının lojistik açısından önemini vurguladı. Türkiye’nin dünya deniz taşımacılığındaki payını artırmak gerektiğini ifade eden Kıran, “Türkiye’de deniz taşımacılığının gelişmesi hem istihdam yaratma hem de dövizin yurt içinde kalması açısından önemlidir” diyerek konuşmasını bitirdi.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener transit taşımalar ve diğer taşımalar için bürokrasinin azaltılması gerektiğini ifade etti. Lojistiğin geleceğine dikkat çeken Eldener, “Teknoloji ve yazılımdaki gelişmelerin takip edilmesi gerekiyor. Deniz taşımacılığının önemi devam edecektir” şeklinde konuştu.

Nişantaşı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Keskin konuşmasına, Türkiye’de lojistik sektörünün sorunlarına vurgu yaparak başladı. Prof. Dr. Keskin, “Lojistik alt ve üst yapıdan oluşuyor. Lojistiğimiz ağırlıklı olarak karayolunda mevcuttur. Lojistikte arz fazlası var, maliyetleri karşılamakta zorlanıyor. Karayolundaki arz fazla olduğu için demiryoluna dönemiyoruz. Karayolu haricinde alternatif az ve pahalı” diyerek konuşmasını bitirdi.

31 Mayıs 2019 Cuma
Whatsapp Hattı
Aday Öğrenciler Bize Sorun