Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Bologna Program Bilgisi

Fakülte Tuzla/İstanbul yerleşkesindedir.

Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavında MF4 puanı ile giren öğrenciler 1 yıllık İngilizce Hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini takiben “PRÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Diploması” alırlar. Eğitim, üniformalıdır.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği müfredatı temel olarak öğrencileri deniz ticaret gemilerinde makine vardiya zabiti/mühendisi görevlerine hazırlamayı amaçlar. Akademik eğitim, sekiz  yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrenciler, öncelikle matematik, fizik, kimya ve temel mühendislik derslerini takiben, elektrik, elektronik ve kontrol mühendisliği ile ilgili konuların yanısıra gemi makinelerinin işletilmesi konuları ile ilgili mühendislik alanında uzmanlaşırlar. Program başarı ile tamamlandığında öğrencilere Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans diploması verilir. GASM sınavında başarılı olan öğrencilerimiz “Makina Vardiya Zabiti/Mühendisi” olarak denizcilik firmalarında çalışabilirler. Müfredatımız STCW* 2010’a tam uyumludur.

İŞ OLANAKLARI

Mezunlar, uygun gemilerde makine zabiti dönemini takiben, uzakyol gemilerinde başmühendis olarak çalışabilirler. Mezunlar ayrıca gemilerin bakım ve tutumundan sorumlu mühendisler ve ticari gemi filolarının teknik sorumluları olarak da iş bulabilirler. Mezunlar karada, enerji alanında ve turizm sanayinin otelcilik teknik hizmetleri başta olmak üzere çok geniş alanda mesleklerini icra edebilirler.


* STCW: Standards of Training Certification and Watchkeeping (Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları)


Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı