Üniversitemizin Yeni Tübitak Projesi

Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zehra Akdeniz ve Doç. Dr. Alimet Sema Özen (proje yürütücüsü) tarafından hazırlanan proje önerisi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında TÜBİTAK’dan destek almaya hak kazanmıştır.

“Metal Yüzeyler Üzerinde Moleküler Motorların Atomik Ölçeklerde Hareketleri” başlıklı projenin biyolojik sistemlerden nanoteknolojik uygulamalara kadar olan geniş bir alanda ve nano-tekerleğin icadıyla başlayan bir süreçte moleküler motor hareket mekanizmalarının anlaşılmasına, moleküler elektroniğin gelişmesine ve nano-boyutta moleküler makina tasarımında önemli mesafeler alınmasına katkıda bulunması öngörülmektedir.

S-W. Hla, “Reinventing the wheel”, Nature Nanotechnology 2, 82 (2007).

Arş. Gör. Dr. Gökhan AÇIK Polymer Degradation and Stability

2016 yılı ulusal/uluslararası matematik aktiviteleri 2016 yılı ulusal/uluslararası fizik aktiviteleri 2016 yılı ulusal/uluslararası kimya aktiviteleri