Erasmus+ Fakülte-Bölüm Koordinatörlerinin Görevleri

 Öğrenci Hareketliliği’nde; 

 Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü’nde hareketlilik faaliyetlerinin sağlıklı yürümesine bölümü/fakültesi adına destek verilmesi, 

 Yeni ikili anlaşmaların yapılması ve bölüm öğrencilerine tanıtım yaparak, ilgili partner Üniversitelere bu konuda teşvik edilmesi, 

 Erasmus+ Programı'nın bölüm öğrenci ve öğretim elemanlarına tanıtılması, öğrencilerin yönlendirilmesi ve bilgi taleplerine karşılık verilmesi, 

 Erasmus+ hareketlilik başvuruları için Koordinatörlük tarafından yapılan ilanların ve seçim sonuçlarının bölüm/fakültelerinde duyurulması, 

Öğrenci Gitmeden Önce; 

 Öğrencilerin yapması gereken işlemlere yönelik olarak öğrenim, Öğrenim+Staj ve staj hareketliliğine ilişkin iş akış çizelgelerine hâkim olması ve öğrenciyi ilgili işlemleri yapma konusunda yönlendirmesi, 

 Giden öğrencilerin başvuru süreçlerinin takibinde Koordinatörlüğe doğrudan destek olunması,  Öğrencinin Öğrenim hareketliliğine ilişkin ders seçimine, Staj hareketliliğine ilişkin ise staj yapacağı kurumun bölüme uygunluk kontrolünü yapması,

 Erasmus+ öğrencisi ile birlikte, gidilecek olan kurumun başvuru formunun doldurulması ve başvurunun zamanında yapılmasının sağlanması (Koordinatörlük ile birlikte yapılacak), 

Öğrenciyle birlikte, alınacak derslerin seçilmesi (en fazla 30 AKTS) ve Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) formunun doldurulması" şeklinde olmalı düzenleme yapabilir miyiz, lütfen ? Bologna ve Erasmus Kooordinatörlüğü sayfalarındaki paylaşımlar doğrusu ile revize edilmeli.  

 Seçilen derslerin kabulü için Bölüm Başkanlığına-Dekanlığına yazı yazarak Yönetim Kurulu Kararı alınmasını sağlaması, 

 Erasmus+ öğrencisinin gitmeden önce fakültedeki ders kaydının yapılmasını ve harcının ödenmesinin sağlanması, (Danışman Hocası ile birlikte yapılacak) 

Öğrenci Gittikten Sonra; 

 Öğrencinin ekle-sil işlemleri mevcut ise öğrenci ile bağlantıya geçerek ilgili işlemin gerçekleştirilmesine yardımcı olunması, 

 Öğrenci yurtdışındayken sürecine ilişkin akademik boyutta yaşayacağı sıkıntılara çözüm önerisi sunması ve öğrencinin akademik boyuttaki sorularını cevaplaması, 

 Ders değişikliklerin kabulü için Bölüm Başkanlığına-Dekanlığına yazı yazarak Yönetim Kurulu Kararı alınmasını sağlaması, 

Öğrenci Döndükten Sonra; 

Hareketlilik faaliyetini tamamlayan öğrencilerin dönüş yaptıktan sonra akademik tanınma/ders denkliği işlemlerinin yapılması (dilekçe + öğrenim gördüğü  üniversiteden aldığı not döküm belgesi ile birlikte), Yönetim Kurulu kararının alınmasını sağlaması, 

 Gelen öğrencilerin akademik oryantasyonu, ders seçimi, eğitimlerinin takibi ve transkriptlerinin hazırlanmasında destek olunması, 

 Bölümdeki öğretim elemanlarının gelişmelerden haberdar edilmesi, 

Personel Hareketliliğinde; 

 Ders Verme Hareketliliğinde bulunmak üzere yurt dışından gelecek akademik personelin öğretim programını planlama ve detaylarının karşı üniversiteye bildirilmesinin sağlanması, 

 Yurt dışına gidecek akademik personelin faaliyetiyle ilgili Bölüm Başkanlığı'na yazı yazarak Yönetim Kurulu Kararı alınmasını sağlaması,

 Erasmus+ Personel Hareketliliği programının bölüm öğretim elemanlarına tanıtılması, personelin yönlendirilmesi ve bilgi taleplerine karşılık verilmesi, 

 Yeni ikili anlaşmaların yapılması ve bölüm/fakülte öğretim elemanlarının bu konuda teşvik edilmesi, 

PRU ERASMUS  KOORDİNATÖRLÜĞÜ


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur