Erasmus+ Staj Hareketliliği Bilgilendirme Semineri 

8 Ocak 2018 Pazartesi  Saat :16:00  

Deniz Kampüsü Seminer 2 Salonu

2017-2018 Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetleri (05.01.2018)

Başvuru Tarihleri: 08.01.2018-22.01.2018

Başvuru Yeri: B Blok Zemin Kat Öğrenci İşleri Müdürlüğü- Nilay Bahadır

Erasmus staj hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumu tarafından bağlantı kurulmuş işletmelerde veya öğrencilerin kendi bağlantılarıyla buldukları işletmelerde yapılabilir. 2017-2018 döneminde Erasmus staj faaliyetine katılmak isteyen öğrencilerimiz 08.01.2018-22.01.2018 tarihleri arasında başvuruda bulunabilirler. 
Programa Kimler Başvurabilir?
Erasmus Staj Hareketliliği Programlarına başvurabilmek için Piri Reis Üniversitesi’nin tam zamanlı öğrencisi olma ve 2.2 üzerinde not ortalamasına sahip olma şartı aranmaktadır. Başvuran öğrencilerin daha önce Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış olmaları önceliklidir.
Başvurunun nasıl ve nereye yapılması gerekir?
Öğrencilerimizin okulumuz web sayfasındaki başvuru formunu indirerek doldurmaları ve istenen belgelerle birlikte Erasmus Ofisine teslim etmeleri başvuru için yeterli olacaktır. (Daha fazla bilgi için: nbahadir@pirireis.edu.tr)
Başvuruda hangi belgeleri teslim etmemiz gerekiyor?
Başvuru formu; Misafir olunacak kuruluştan alınan niyet mektupları ve detaylı çalışma programları; Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden alacağınız İngilizce transkript
Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?
Başvurular değerlendirilirken ders ortalaması (%55) ve dil seviyesi (%45) kriterlerine göre bir sıralama yapılacak ve okulumuz web sayfasında duyurulacaktır. 
Değişim programı çerçevesinde maddi destek sağlanıyor mu?
Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için gidecekleri ülkeye göre bir miktar aylık destek sağlanmaktadır. Diğer yandan maddi destekten feragat eden öğrenciler de Erasmus faaliyetlerine katılabilirler. Faaliyet süresi en az 2 en çok 12 aydır.
Ülkelere göre hibe miktarları şöyledir:

[shortcode sss id=1037]

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Erasmus + 2017-2018 Ek Kontenjan Başvuru Sonuçları Açıklandı

Başvuru Olumlu Değerlendirilen Öğrencilerimiz İçin Tıklayınız!

 

Erasmus + 2017-2018 Ek Kontenjan Mühendislik Fakültesi Başvuru Sonuçları Açıklandı

Erasmus + 2017-2018 Ek Kontenjan Mühendislik Fakültesi Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız!

2017-2018 Erasmus Personel Hareketliliği Faaliyetleri

Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelimiz 30.10.2017-13.11.2017 tarihleri arasında Erasmus Ofisi’ne başvuruda bulunabilirler. Faaliyetlerin en geç 30 Haziran 2018tarihi itibariyle kesinleşmiş olması ve en geç 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle de tamamlanmış olması gerekmektedir. Başvurular Erasmus Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Detaylar

Erasmus + 2017-2018 Ek Kontenjan Denizcilik Fakültesi Başvuru Sonuçları Açıklandı

Erasmus + 2017-2018 Ek Kontenjan Denizcilik Fakültesi Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız!

Erasmus Ögrenim Hareketliliği-Ek 2017-2018

2017-2018 Bahar döneminde, Erasmus+ programı kapsamında öğrenim hareketliliğine katılmak isteyen öğrencilerimiz 09.10.2017-13.10.2017 tarihleri arasında başvuruda bulunabilirler. Başvurmak isteyen öğrenciler başvuru formufinansal tahahüt belgesi ve transkriptlerini nbahadir@pirireis.edu.tr adresine 13.10.2017 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru formufinansal tahahüt belgesi için tıklayınız.

 

2017-2018 Erasmus Personel Hareketliliği Faaliyetleri

Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelimiz 09.10.2017-18.10.2017 tarihleri arasında Erasmus Ofisi’ne başvuruda bulunabilirler. Faaliyetlerin en geç 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle kesinleşmiş olması ve en geç 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle de tamamlanmış olması gerekmektedir. Başvurular Erasmus Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Erasmus Personel Hareketliliği iki ana faaliyet olarak yürütülmektedir:

a) Personel ders verme hareketliliği (yalnız öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri)

b) Personel eğitim alma hareketliliği (araştırma görevlileri ve tüm diğer akademik ve idari personel)

Detaylar...

 

2017-2018 Öğretim Yılı Erasmus+ Öğrenci ve Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti

Erasmus+ programı kapsamında öğrenim hareketliliğine katılarak 2017-2018 Öğretim yılının Güz ve/veya İlkbahar Dönemlerinde ders yükümlülüklerinin bir kısmını yurt dışındaki bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamak isteyen öğrencilerimiz 12-26  Nisan 2017 tarihleri arasında başvuruda bulunabilirler.

Programa Kimler Başvurabilir?

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programlarına başvurabilmek için Piri Reis Üniversitesi’nin tam zamanlı öğrencisi olma ve lisans öğrencileri için  2.2/4; yüksek lisans öğrencileri için 2.5/4  üzerinde not ortalamasına sahip olma şartı aranmaktadır. Başvuran öğrencilerin daha önce Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış olmaları gerekmektedir. (daha önce Erasmus’tan faydalanmış ancak mevcut başvuruyla toplam süre sınırı olan bir seneyi aşmayan öğrencilerin başvuruları ancak kontenjanların dolmaması durumunda değerlendirmeye alınabilir) .  Birinci sınıf öğrencileri öğrenim hareketliliğine henüz başvuramaz ancak staj hareketliliğinden faydalanabilirler.

Gidilecek ülkede/kurumda İngilizce dışında yapılan eğitimi takip edebilecek dil bilgisi yeterliliğine aşağıda belirtilen durumlardan birini sağlamak gerekmektedir:

· Söz konusu dilde alınan B1 dil sertifikası,

· Konsolosluklara bağlı olarak söz konusu dilin eğitimini veren Kültür Merkezleri'nden orta düzeyde yeterlilik belgesi almış olmak.

Başvuru yapan öğrenciler hangi okullara gidebilirler?

Erasmus+ programı çerçevesinde Piri Reis Üniversitesi ile aşağıda isimleri belirtilen Avrupa yükseköğretim kurumları arasında ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır:

Denizcilik Fakültesi:

Yüksek Öğretim Kurumu

Kontenjan

Asil/Yedek

Erasmus+ Alanları

Latvian Maritime Academy/Letonya

Lisans 8/4

Marine Transportation-Navigation (2) Marine Engineering(2)

Port&Shipping Management(2)

Maritime Transport (2)

Universitatea Maritima Constanta/Romanya

Lisans ve Y.Lisans 3/2

Engineering, Technology (3)

“Mircea Cel Batran” Naval Academy/Romanya

Lisans 4/2

Marine Transportation-Navigation (2); Marine Engineering (2)

University of Rijeka/Hırvatistan*

*Program Hırvatça’dır

Lisans 4/2

Marine Transportation-Navigation (2);

Nautical Science (14)

Marine Engineering (14)

“Nikola Vaptsarov” Naval Academy/ Bulgaristan

Lisans 6/2

 

Nautical Science, Mechanical Engineering, Navigation,Electrical Engineering, Navigation Officer in Charge of a Watch

University of Cantabria*

*Program İspanyolca’dır

Lisans 6/2

Y.Lisans 4/2

Nautical Science, Navigation (2)

Transport Services (2)

Marine Engineering (2)

Jade University of Applied Sciences/Almanya*

*Program Almanca’dır

Lisans 4/2

Nautical Science-Maritime Transportation (2)

Marine Engineering and Maritime Transport Technology (2)

 

Mühendislik Fakültesi:

Yüksek Öğretim Kurumu

Kontenjan

Asil/Yedek

Erasmus+ Alanları

West Pomerian University of Technology/Polonya

Lisans 3/2

Y. Lisans 3/2

Engineering, Technology

University of Trieste/İtalya

Lisans 1/1

Motor vehicle ships and aircrafts

University of Genova/İtalya

Lisans 2/2

Naval engineering

Bremen University of Applied Sciences/Almanya

Lisans 2/2

Motor vehicle ships and aircrafts

Universitat Politecnica De Catalunya/İspanya*

*Program İspanyolca’dır.

Lisans 6/2

Electricity and Energy, Mechanics and Metal trades, Electronics and Automation

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

Yüksek Öğretim Kurumu

Kontenjan

Asil/Yedek

Erasmus+ Alanları

 

   

Technishe Universitat Dresden /Almanya

Lisans 2/2

Economics and Business

University of Freiburg /Almanya 

Lisans 2/2

Economics

University of Lodz/Polonya

Lisans 2/2

Economics

University of Ujep/ Çek Cumhuriyeti

Lisans 2/2

Economics

Mircea Cel Batran Naval Academy / Romanya

Lisans 2/2

Naval and Port Engineering and Management

Transilvania University of Brasov/ Romanya

Lisans 2/2

Business and Administration

University of Montenegro / Karadağ

      Lisans 2/2 Economics and Business

University of Piraeus/Yunanistan

 

 

 

Öğrenciler okulların web sayfalarından seçmek istedikleri dersleri belirleyip kesin programlarını yapmadan önce Akademik Danışmanları ve Erasmus Fakülte Koordinatörleri ile görüşmek zorundadırlar.

Başvurunun nasıl ve nereye yapılması gerekir?

Öğrencilerimizin okulumuz Erasmus web sayfasındaki başvuru formunu indirerek doldurmaları ve istenen belgelerle birlikte teslim etmeleri başvuru için yeterli olacaktır.

Başvuru belgelerinizi Fakülte Sekreterliğinize teslim edebilirsiniz.

Başvuruda hangi belgeleri teslim etmemiz gerekiyor?

· Başvuru formu

· Finansal Taahhüt Belgesi

· Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden alacağınız İngilizce transkript

Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Başvurular değerlendirilirken ders ortalaması (%50) ve dil seviyesi (%50) kriterlerine göre bir sıralama yapılacak ve okulumuz web sayfasında duyurulacaktır.

Dil seviyesi daha önce duyurulduğu gibi 30 Aralık 2015 tarihinde Üniversitemiz Hazırlık bölümü tarafından yapılan Erasmus İngilizce sınavı sonuçlarına göre belirlenecektir.

NOT: Toplam gönderebileceğimiz öğrenci sayısı tahminen 25’tir.

Değişim programı çerçevesinde maddi destek sağlanıyor mu?

Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için gidecekleri ülkeye göre bir miktar aylık destek sağlanmaktadır. Ancak yol giderleri, sağlık sigortası, vize ücreti gibi masraflar öğrenciye aittir. Diğer yandan maddi destekten feragat eden öğrenciler de Erasmus faaliyetlerine katılabilirler.

 

Erasmus+ döneminde 2016/17 akademik yılı için öğrenci hareketliliğine ilişkin hibe rakamları aşağıdaki gibidir:

 

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

400

 

Daha fazla bilgi için:

http://www.pirireis.edu.tr/en/erasmus

 

2017-2018 Erasmus Personel Hareketliliği Faaliyetleri

Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelimiz 30.10.2017-13.11.2017 tarihleri arasında Erasmus Ofisi’ne başvuruda bulunabilirler. Faaliyetlerin en geç 30 Haziran 2018tarihi itibariyle kesinleşmiş olması ve en geç 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle de tamamlanmış olması gerekmektedir. Başvurular Erasmus Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Detaylar

Erasmus + 2017-2018 Ek Kontenjan Denizcilik Fakültesi Başvuru Sonuçları Açıklandı

Erasmus + 2017-2018 Ek Kontenjan Denizcilik Fakültesi Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız!

Erasmus Personel Hareketliliği

DERS VERME faaliyetinde faydalanmak isteyen personelimiz 30.05.2017  Erasmus Ofisi’ne başvuruda bulunabilirler. Faaliyetlerin en geç 30 Haziran 2017tarihi itibariyle kesinleşmiş olması ve en geç 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle de tamamlanmış olması gerekmektedir. Başvurular Erasmus Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

2016-2017 Erasmus ek kontenjan ders verme faaliyetleri hakkında detaylı bilgi İçin Tıklayınız.

Erasmus + 2016-2017 Bahar Dönemi Staj Hareketliliği Ek Kontenjan Başvuru Sonuçları

2016-2017 Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetleri Ek Kontenjan Duyurusu:

Erasmus staj hareketliliği faaliyeti için ek kontenjan başvurularımız başlamıştır. 12.04.2017 ile 26.04.2017 tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz.

Programa Kimler Başvurabilir?

Erasmus Staj Hareketliliği Programlarına başvurabilmek için Piri Reis Üniversitesi’nin tam zamanlı öğrencisi olma ve 2.2 üzerinde not ortalamasına sahip olma şartı aranmaktadır. Başvuran öğrencilerin daha önce Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış olmaları gerekmektedir.

Başvurunun nasıl ve nereye yapılması gerekir?

Öğrencilerimizin okulumuz web sayfasındaki başvuru formunu indirerek doldurmaları ve istenen belgeleri Fakülte Sekreterliği’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruda hangi belgeleri teslim etmemiz gerekiyor?

Başvuru formu; Misafir olunacak kuruluştan alınan niyet mektupları ve detaylı çalışma programları; Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden alacağınız İngilizce transkript

Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Başvurular değerlendirilirken ders ortalaması (%55) ve dil seviyesi (%45) kriterlerine göre bir sıralama yapılacak ve okulumuz web sayfasında duyurulacaktır.

Değişim programı çerçevesinde maddi destek sağlanıyor mu?

Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için gidecekleri ülkeye göre bir miktar aylık destek sağlanmaktadır. Diğer yandan maddi destekten feragat eden öğrenciler de Erasmus faaliyetlerine katılabilirler. Faaliyet süresi en az 2 en çok 12 aydır.

Ülkelere göre hibe miktarları şöyledir:

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

 

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi(€)

Aylık Öğrenci Staj Hibesi(€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

400

 

Erasmus + 2016-2017 Staj Hareketliliği başvuru sonuçları açıklandı.Sonuçlar için TIKLAYINIZ.

 

2016-2017 Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetleri

Erasmus staj hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumu tarafından bağlantı kurulmuş işletmelerde veya öğrencilerin kendi bağlantılarıyla buldukları işletmelerde yapılabilir. 2016-2017 döneminde Erasmus staj faaliyetine katılmak isteyen öğrencilerimiz 12.01.2017-26.01.2017 tarihleri arasında başvuruda bulunabilirler.

Programa Kimler Başvurabilir?

Erasmus Staj Hareketliliği Programlarına başvurabilmek için Piri Reis Üniversitesi’nin tam zamanlı öğrencisi olma ve 2.2 üzerinde not ortalamasına sahip olma şartı aranmaktadır. Başvuran öğrencilerin daha önce Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış olmaları önceliklidir.

Başvurunun nasıl ve nereye yapılması gerekir?

Öğrencilerimizin okulumuz web sayfasındaki başvuru formunu indirerek doldurmaları ve istenen belgelerle birlikte Erasmus Ofisine teslim etmeleri başvuru için yeterli olacaktır. (Daha fazla bilgi için: nbahadir@pirireis.edu.tr)

Başvuruda hangi belgeleri teslim etmemiz gerekiyor?

Başvuru formu; Misafir olunacak kuruluştan alınan niyet mektupları ve detaylı çalışma programları; Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden alacağınız İngilizce transkript

Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Başvurular değerlendirilirken ders ortalaması (%55) ve dil seviyesi (%45) kriterlerine göre bir sıralama yapılacak ve okulumuz web sayfasında duyurulacaktır.

Değişim programı çerçevesinde maddi destek sağlanıyor mu?

Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için gidecekleri ülkeye göre bir miktar aylık destek sağlanmaktadır. Diğer yandan maddi destekten feragat eden öğrenciler de Erasmus faaliyetlerine katılabilirler. Faaliyet süresi en az 2 en çok 12 aydır.

Ülkelere göre hibe miktarları şöyledir:

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

 

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi(€)

Aylık Öğrenci Staj Hibesi(€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

400

BAŞVURU TARİHLERİ: 12.01.2017-26.01.2017

BAŞVURU YERİ: B BLOK ZEMİN KAT ÖĞRENCİ İŞLERİ    MÜDÜRLÜĞÜ- NİLAY BAHADIR

 

ERASMUS 2016-2017 Dil Sınavı Duyurusu

  Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliği programlarından yararlanmak isteyen öğrencilerimiz için Üniversitemiz İngilizce Hazırlık bölümü tarafından düzenlenecek olan Erasmus Dil Sınavı 20 Aralık 2016 tarihinde Deniz (sahil) Kampüsü ‘ndeki Seminer 2 salonunda  yapılacak ve saat 11:00’de başlayacaktır. “Reading”, “Listening” ve “Writing” alanlarında yapılacak dil sınavına katılmak isteyen öğrencilerimizin 16 Aralık 2016 tarihine kadar nbahadir@pirireis.edu.tr adresine mail atarak aşağıdaki bilgileri iletmeleri gerekmektedir:

 

İsim, Soyisim, Öğrenci No, Bölüm, Sınıf, Genel not ortalaması.

        Staja gidecek öğrencilerimiz düşünülerek Erasmus başvuru dönemi  öncesine alınan İngilizce sınavına girecek olan öğrencilerimiz, başvuru tarihleri açıklandığı zaman elden veya staj için ayrılmışlarsa email yoluyla başvuru belgelerini iletebilirler.

        Başvuru dönemiyle ilgili olarak öğrencilerimizden Üniversitemiz web sayfasındaki duyuruları takip etmelerini rica eder, sınava girecek öğrencilerimize başarılar dileriz.

 

Erasmus Koordinatörlüğü

2016-2017 BAHAR DÖNEMİ  ERASMUS + ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ EK KONTENJAN FIRSATI

 2016-2017 Bahar döneminde, Polonya ’daki  West Pomeranian University of Technology, Szczecin ‘ne Mühendislik Fakültesi ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerimiz için 7 kişilik ek kontenjan açılmıştır. Erasmus+ programı kapsamında 2016-2017  bahar döneminde öğrenim hareketliliğine katılmak isteyen ikinci sınıf ve üçüncü sınıf öğrencilerimiz 17 Kasım-23 Kasım 2016  tarihleri arasında başvuruda bulunabilirler.

Başvurmak isteyen öğrenciler başvuru formu, finansal tahahüt belgesi ve transkriptlerini nbahadir@pirireis.edu.tr veya acetinkaya@pirireis.edu.tr  adresine 

23 Kasım tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

BAŞVURU FORMU

FİNANSAL TAHAHÜT BELGESİ

 

2016-2017 Erasmus Personel Hareketliliği Faaliyetleri başvuru değerlendirme sonuçları belli oldu.

Başvuru Sonucu seçilen Asil ve Yedek; Akademik ve İdari Personel listesi için TIKLAYINIZ.

*** Başvuru yoğunluğu nedeniyle kırmızı ile belirtilenler yedek personel olarak seçilmişlerdir.

*** Adayları ilan ederken Erasmus Personel Hareketliliği Seçim Kriterleri ve Birim Sorumlularının görüşleri esas alınmıştır. 

*** Asil olarak seçilen personelimiz gitmek istediği kurumla iletişime geçip alacakları Davet ve Kabul Mektuplarını 21.11.2016 tarihine kadar Erasmus Birimi’ne iletmeleri gerekmektedir. 

 

T. C. Piri Reis Üniversitesi 2016-2017 Erasmus Personel Hareketliliği Faaliyetleri

Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelimiz 29.09.2016 - 07.10.2016 tarihleri arasında Erasmus Ofisi’ne başvuruda bulunabilirler. Faaliyetlerin en geç 30 Haziran 2017tarihi itibariyle kesinleşmiş olması ve en geç 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle de tamamlanmış olması gerekmektedir. Başvurular Erasmus Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

 

Detaylı Bilgi, Kurumlar, Konular ve Kontenjanları, Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri için TIKLAYINIZ !.


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur