Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bologna Program Bilgisi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği günlük hayatın içinde olan ve onu kolaylaştıran,  yaşam kalitesini artırarak teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasında önemli rol üstlenen mühendislik dallarında biridir. Her alanda hızla büyüyen ülkemizde endüstride birinci derecede ihtiyaç duyulan bir meslek olmasının yanında, gelecekte de artan biçimde, araştırma geliştirme başta olmak üzere, tasarım, üretim, otomasyon ve yönetim ana konularında Elektrik-Elektronik Mühendislerine talep artarak devam edecektir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, çeşitli ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisinin üretimini, taşınması ve dağıtımını, aydınlatma sistemlerini, elektrik makineleri ve kontrolunun uygulamalarını içerdiği gibi, elektronik alanında da, elektronik teknolojisi ile üretilen tüm cihazları, haberleşme teknolojilerini ve bilgisayar tekniğinin de birlikte olduğu mikroişlemci ve mikro kontrol, otomasyon ve kontrol ile akıllı robot tekniğinin ve diğerlerinin uygulama alanlarını içerir..
Bölümün amacı, Elektrik-Elektronik, Haberleşme ve Bilgisayar Teknolojisi alanlarında çağdaş bilim ve teknoloji düzeyinde eğitim, öğretim, araştırma ve endüstriyel uygulama etkinliklerinde bulunarak, nitelikli araştırmacı ve mühendisler yetiştirmek; araştırma, geliştirme yoluyla ülke ve bölge kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, düzenli araştırma çalışmalarıyla, etkinlik alanına giren konularda bilgi, deneyim ve uygulama  birikimine katkıda bulunmaktır.
Bölümümüz; lisans eğitim ve öğretiminde uluslararası standartlara ulaşmayı amaç edinen, kendi disiplini içinde yeni gelişmeleri takip ederek özgün sistem tasarımı yapabilen ve küresel boyutta rekabet edebilen, evrensel değerlere duyarlı ve meslek etiğini özümsemiş, bilgi birikimini ve teknolojiyi toplumun refahı ve mutluluğu için kullanan bireylerin yetiştirilmesini kendisine hedef olarak seçmiştir. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi Bologna Süreci hedeflerine yönelik olarak verilen lisans düzeyindeki mühendislik eğitimi, elektrik ve elektronik alt alanlarında uzmanlaşmaya olanak tanıyacak şekilde planlanmıştır. Bölümün ders programları, bu alanlarda gerekli teorik, uygulama, laboratuar eğitimlerini içerir
Tüm sektörlerde olduğu gibi, Denizcilik sektöründe de elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarının yaygınlığı, Üniversitemizi de bu bilimsel alanda eğitim vermeye yöneltmiştir. Denizcilik sektöründeki elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamaları; radar, iletişim, GPS ve bilgisayar sistemlerini içeren bütünleşik seyir sistemlerini, makine ve elektrik güç sistemlerinin elektronik olarak kontrolünü ve robotik uygulamaları da içermektedir. Bu teknolojiler ile Denizcilik sektöründeki sistemlerin önümüzdeki yıllarda giderek daha da otomatik ve otonom hale gelmesi beklenmektedir. 

İş Alanları:

Bu bölümden mezun olacak öğrencilerin, akademik ve mesleki kariyer açısından önlerinde birçok seçenek bulunmaktadır. Akademik olarak; elektrik ve elektronik mühendisliği, haberleşme, bilgisayar, kontrol ya da mekatronik mühendisliği yüksek lisans programlarına devam etme imkanı olduğu gibi, mesleki olarak; yukarıdaki alt alanlarda faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında veya tersanelerde mühendis ve gemilerde elektroteknik zabiti olarak çalışabilirler.