Ekonomi ve Finans Bölümü

Bologna Program Bilgisi

NEDEN EKONOMİ VE FİNANS BÖLÜMÜNÜ SEÇMELİSİNİZ?

Para ve sermaye piyasaları bir ülkeye ait tasarrufların etkin ve verimli yatırım alanlarına yönlendirilmesinde ve ekonomik kalkınmanın hızlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu piyasaların rekabetçi, adaletli ve hakkaniyetli yönetilmesi için konunun uzmanlarına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Küreselleşmenin ivme kazanması sonucunda hızla artan parasal işlem hacminin bir getirisi olarak, tek başına ekonomi veya sadece finans bilgisi ile hareket edilemeyecek noktaya gelen uluslararası finans piyasaları her iki alanda teorik ve pratik bilgi, beceri ve yetkinliklerle donanımlı çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca gelişen, yüksek büyüme potansiyeline sahip, Türkiye gibi dinamik bir ekonominin karar alma mekanizmalarında ve alınan kararların uygulanmasını sağlayacak ekonomik birimlerinde, konularında uzman ve yetkin donanıma sahip nitelikli işgücü istihdamı da gittikçe önem kazanmaktadır.

NASIL BİR BİREY YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ?

– Teknolojik gelişmeler ile güncel ekonomik ve finansal konulara duyarlı,

– İş süreçleri ile finans kesimi ve sanayi etkileşimini anlayan, gerektiğinde yönlendirebilen,

– Teorik bilgisini sektörel uygulamalara uyarlamak için gerekli nitelikte olan bireyler.

NERELERDE ÇALIŞABİLİRSİNİZ?

– Para ve sermaye piyasalarının her kademesinde,

– Özellikle banka ve aracı kurumlarda,

– Reel sektör firmalarının finans departmanlarında,
– Kamu ve özel araştırma işletmelerinde,
– Üniversitelerin ilgili akademik birimlerinde.

 


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur