Eğitim-Öğretim Planlama Koordinatörlüğü

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde, Temmuz 2018 tarih itibari ile ‘’EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANLAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ’’  Birimi Rektörlüğe bağlı çalışmak üzere kurulmuştur.

Koordinatörlüğün Ana Çalışma Alanları;

  • Üniversitemizde ders ve uygulama yapılan fiziki mekanların (Derslikler, Labaratuvarlar, Eğitim havuzu, Atölye, İleri Yangın Eğitim Merkezi,  Simulatörler, Eğitim Gemisi  vs) etkin ve verimli kullanımı;
  • Bu mekanların alt yapı eksikliklerinin belirlenmesi ve tedarikine yönelik uygulama ve çalışmalar,
  • Kapasite belirlenmesi ve yeni ihtiyaçların tespiti,
  • Sınav Düzenine göre taslak program oluşturulmasının izlenmesi,
  • Öğrenci Bilgi Sistemine entegre olarak ders/öğretim üyesi atamalarına  ilişkin hizmetlerin koordinesi,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler ile, değişim programı öğrencilerin eğitim öğretimine ilişkin taslak programların oluşturulması ve takibi gibi konular,

Eğitim Öğretim Planlama  Koordinatörlüğünün ana başlıklarını oluşturmaktadır.

Alt kurullları ve yönetmelikleri çalışmaları tamamlanma  aşamasındadır.

Güneş Banu KOCATEPE

Güneş Banu KOCATEPE

Görevi: Eğitim-Öğretim Planlama Koordinatörü
Sorumluluk Alanları:
Telefon: 0216 581 0050 Dahili 1462
E-Posta: bkocatepe@pirireis.edu.tr
Çalışma Yeri: Tuzla Deniz Kampüsü