YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ
Prof.Dr.Oral ERDOĞAN (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin GENCER (DMYO)
Dr.Öğr.Üyesi Sevda KESKİN (Hukuk F.)
Prf.Dr. Yıldıray YALMAN (Mühendislik F.)
Prf.Dr. Engin KURUN (İ.İ.B.F.)
 
İŞLETME MÜDÜRÜ
Öner DEMİR  (2547 13/B Mad.)
 
DENETİM  KURULU ÜYELERİ
Doç.Dr. Kadri ÖZDEMİR (Asil Üye-Müh.F. )
Dr.Öğr.Üyesi  Erdem BİLGİLİ  (Asil Üye-Müh.F.)
Öğr.Gör. Şenol AKYOL  (Asil Üye-DMYO)
Öğr. Gör.Abdullah KÖKTÜRK (Yedek Üye-DMYO)
Öğr. Gör.Cem AKYOL  (Yedek Üye-DMYO)

Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur