YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ
Prof.Dr. Nafiz ARICA (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin GENCER (DMYO)
Dr.Öğr.Üyesi Sevda KESKİN (Hukuk F.)
Prf.Dr. Yıldıray YALMAN (Mühendislik F.)
Prf.Dr. Engin KURUN (İ.İ.B.F.)
 
İŞLETME MÜDÜRÜ
Öner DEMİR  (2547 13/B Mad.)
 
DENETİM  KURULU ÜYELERİ
Doç.Dr. Kadri ÖZDEMİR (Asil Üye-Müh.F. )
Dr.Öğr.Üyesi  Erdem BİLGİLİ  (Asil Üye-Müh.F.)
Öğr.Gör. Şenol AKYOL  (Asil Üye-DMYO)
Öğr. Gör.Abdullah KÖKTÜRK (Yedek Üye-DMYO)
Öğr. Gör.Cem AKYOL  (Yedek Üye-DMYO)

Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur