*HİBE ÖDEMESİ
Gitmeden önce %80 lik (kabul mektubundaki tarihe göre)
Döndükten sonra ise %20 lik (katılım sertifikası, uçak biletleri, pasaport damgalarına göre) kısmı ödenecektir.
 
*BAŞARI DURUMU
Belirlenen ders programının en az üçte ikisinden başarılı olunmalıdır.
Yurt dışında bulunulan süre içerisinde derslerine devam etmeyenler, öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmeyenler için kalan hibenin %20 si ödenmez.
 
*EVRAK TESLİMİ
Öğrencilerimiz döndükten sonra en geç 1 ay içinde teslim etmelidirler.
Belgelerinde eksik bulunan öğrencilerin kalan hibeleri ödenmeyecektir.
 
*VAZGEÇEN ÖĞRENCİLER
Hak kazandığı halde Erasmus + hareketliliğinden vazgeçen öğrenci Erasmus Ofisine dilekçe ile başvurarak feragat etmelidirler.
 
*HİBESİZ (0 HİBELİ) ÖĞRENCİ OLMA DURUMU
Hibesiz öğrenciler de, hibeli öğrencilerle aynı değerlendirmeye tabi tutulur.
Hibesiz öğrencinin farkı,öğrencinin bütçe hesaplarına dahil edilmemesi  ve kendisine ödeme yapılmamasıdır.
HER BİR ÖĞRENİM KADAMESİNDE 12 AYDAN FAZLA HİBESİZ DE OLSA HAREKETLİLİK GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ.

Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur