Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ders Planları

NOT: BU DERS PLANI xx.08.2014 TARİH VE 2014/xx SAYILI KARAR İLE ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULUNDA REVİZE EDİLMİŞTİR.

Birinci Yıl

I. YARI YIL (GÜZ)

KODU DERSİN ADI T P L K AKTS
  Toplam Kredi / Ders Saati 21,0   34,0   30,0
MATH111 Matematik-I 3 2   4,0 6
PHYS111 Fizik-I 3 0   3,0 4
PHYS111 (Lab.) Fizik-I Laboratuar 0   2 1.0 1
CHEM111 Denizcilik Kimyası 2 1   2,5 4
DECK111 Gemicilik-I 1 1   1,5 3
DECK112 Seyire Giriş 3 2   4,0 5
DECK113 Denizcilik İngilizcesi-I 2 0   2,0 2
CE111 Bilgisayar Tek. ve Programlamaya Giriş 2   2 3,0 5
ATA111 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I 2 0   NC 0
SAS111 Denizde Canlı Kalma 1 1   NC 0
SAS112 Temel Yangın ve Yangınla Mücadele 1 1   NC 0
SAS122 Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk 2 0   NC 0
    22 8 4 21  


II. YARI YIL (BAHAR)

KODU DERSİN ADI T P L K AKTS
  Toplam Kredi / Ders Saati 20,5   34,0   30,0
MATH121 Matematik-II 3 2   4,0 6
PHYS121 Fizik-II 3 0 0 3,0 4
PHYS121 (Lab.) Fizik-II Laboratuar 0 0 2 1,0 1
ME122 Statik 2 0   2,0 4
DECK121 Gemicilik-II 2 0   2,0 3
DECK122 Düzlemsel Seyir 3 2   4,0 5
DECK123 Denizicilk İngilizcesi-II 2 0   2,0 3
ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-II 2 0   NC 0
DECK127 Vardiya Standartları-I 2 1   2,5 4
SAS121 Temel İlkyardım 1 1   NC 0
SAS123 Can Kurtarma Araçlarını Kullanma 1 1   NC 0
SAS124 Bir. Tanker Tanıtım 1 1   NC 0
SAS125 Birleştirilmiş Gemi Güvenlik Eğitimleri 1 1   NC 0
    23 9 2 20.5  


DECK120: I. DENİZ STAJI (3 AY-NC)

İkinci Yıl

III. YARI YIL ( GÜZ )

KODU DERSİN ADI T P L K AKTS
  Toplam Kredi/Ders Saati 21,0   27,0   30,0
MATH211 Lineer Cebir 3 0   3,0 4
DECK211 Göksel Seyir-I 3 1   3,5 5
DECK212 Meteoroloji 4 0   4,0 5
DECK213 Gemi Yapısı ve Denge 3 1   3,5 5
DECK215 Denizcilik İngilizcesi-III 2 0   2,0 3
DECK216 Elektronik 2 1   2,5 4
DECK222 Vardiya Standartları-II 2 1   2,5 4
TURK211 Türk Dili-I 2 0   NC 0
SAS211 Gemide Tıbbi Bakım 1 1 0 NC 0
    22 5 0 21,0  


IV. YARI YIL ( BAHAR )

KODU DERSİN ADI T P L K AKTS
  Toplam Kredi/Ders Saati 23,0   29,0   30,0
MATH221 Adi ve Kısmi Diferansiyel Denklemler 4 0   4 5
MATH222 Olasılık ve İstatistik 3 0   3,0 4
DECK221 Göksel Seyir-II 3 1   3,5 5
DECK223 Elektronik Seyir-I 2 1   2,5 4
DECK224 Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi-I 3 1   3,5 4
DECK227 Denizde Haberleşme-I 2 1   2,5 3
DECK217 Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri-I 2 0   2,0 3
DECK124 Deniz Hukuku 2 0   2,0 2
TURK221 Türk Dili-II 2 0   NC 0
SAS212 İleri Yangınla Mücadele 1 1   NC 0
    24 5 0 23  


DECK220: İkinci Deniz Stajı (3 Ay-NC)

Üçüncü Yıl

V. YARI YIL ( GÜZ )

KODU DERSİN ADI T P L K AKTS
  Toplam Kredi/Ders Saati 21,5   25,0   30,0
DECK312 Elektronik Seyir – II 2 1   2,5 4
DECK313 Yük İşlemleri-Gemi Stabilitesi-II 3 1   3,5 4
DECK314 Denizde Haberleşme- II 3 1   3,5 5
DECK315 Deniz Ulaştırma ve İşletmeciliği-I 2 1   2,5 4
DECK316 Ekonomiye Giriş 2 0   2,0 3
DECK317 Kalite ve Güvenlik Yönetimi 2 0   2,0 2
DECK225 Denizde Güvenlik-I (Acil Durum Yöntemleri) 1 1   1,5 2
DECK226 Gemi Manevrası-I 1 1   1,5 2
  Seçmeli Ders 2 1   2,5 4
    18 7 0 21,5  


VI. YARI YIL ( BAHAR )

KODU DERSİN ADI T P L K AKTS
  Toplam Kredi/Ders Saati 15,0       30,0
DECK320 Açık Deniz Stajı ( 6 Ay / 15 Şubat-15 Eylül )       15  


Dördüncü Yıl

VII. YARI YIL ( GÜZ )

KODU DERSİN ADI T P L K AKTS ÖN KOŞUL
  Toplam Kredi/Ders Saati 19,5   23,0   30,0  
DECK411 İleri Seyir 2 3   3,5 5 DECK320
DECK413 Gemi İnşaatı 2 0   2,0 3 DECK313
DECK414 Uluslararası Dz.Sözleşmeleri-II 2 0   2,0 3 DECK217
DECK416 Deniz Ticari ve Teknik İşletmeciliği 2 1   2,5 4 DECK315-DECK316
DECK417 Liderlik, Organizasyon ve Yönetim 2 0   2,0 3 YOK
DECK 425 Yük işlemleri ve Gemi Stabilitesi-III 2 1   2,5 4  
SM410 Gemi Makineleri 2 1   2,5 4 YOK
  Seçmeli Ders 2 1   2,5 4 YOK
    16 7 0 19,5    


VIII. YARI YIL ( BAHAR )

KODU DERSİN ADI T P L K AKTS
  Toplam Kredi 161.5        
DECK421 Gemi Manevrası- II (BTM/CRM) 1 3   2,5 4
DECK422 Denizcilik İngilizcesi – IV 2 0   2,0 3
DECK424 Meteoroloji-Oşinografi 2 1   2,5 4
DECK415 Denizde Güvenlik II 2     2,0 3
DECK426 Deniz Ticaret Hukuku 2 0   2,0 2
DECK428 Bitirme Projesi 2 4   4,0 6
DECK429 Deniz Ulaştırma ve İşletmeciliği-II 2 1   2,5 4
  Seçmeli Sosyal Bilimler Dersi 2 1   2,5 4
    15,0 10 0 20  
  Toplam Kredi/Ders Saati 20,0   25,0   30,0


SEÇMELİ ALAN DERSLERİ

V. YARIYIL (GÜZ)

Kod Dersin Adı T P L K AKTS
DECK516 Gemi Taşımacılığının Esasları 2 1   2,5 4
DECK522 Liman ve Terminal Operasyonları Yönetimi 2 1   2,5 4
DECK523 Denizel Çevre Yönetimi 2 1   2,5 4
DECK525 Uluslararası Kombine Taşımacılık 2 1   2,5 4
DECK526 Gemi Acentacılığı 2 1   2,5 4


VII. YARIYIL (GÜZ)

Kod Dersin Adı T P L K AKTS
DECK517 Gemi Taşımacılığı ve Lojistik 2 1   2,5 4
DECK512 Stratejik Yönetim 2 1   2,5 4
DECK514 Tedarik Zinciri Yönetimi 2 1   2,5 4
DECK515 Proje Yönetimi 2 1   2,5 4
DECK524 Deniz UIaştırması Ekonomisi 2 1   2,5 4


NOT: * Seçmeli Ders ve Seçmeli Sosyal Bilimler Dersi FYK Kararı ile belirlenecektir.

VIII. SEMESTER (SPRING)

ELECTIVE SOCIAL COURSES

Code Course Name T P L K AKTS
SOC501 Örgütsel Psikoloji 3 0   3 4
SOC502 İş Hukuku ve İş Sağlığı 2 1   2.5 4
SOC504 Sinema and Literatür 2 1   2.5 4
SOC505 Early Sources of Western Culture and Civilization 2 1   2.5 4
SOC506 The Sea in Literary Imagination 2 1   2.5 4
SSS101 Su Sporları 2 1   2.5 4
FRA102 Fransızca 2 1   2.5 4
ENG102 Akademik Dil Becerileri 2 1   2.5 4


Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Akademik Programı

NOT: BU DERS PLANI xx.08.2013 TARİH VE 2013/xx SAYILI KARAR İLE ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULUNDA REVİZE EDİLMİŞTİR.

Birinci Yıl

I. YARI YIL ( GÜZ )

KODU DERSİN ADI T P L K AKTS
  Toplam Kredi/Ders Saati 21,5   34,0   30,0
MATH111 Matematik-I 3 2   4,0 6
PHYS111 Fizik-I 3 0   3,0 4
PHYS111 (Lab.) Fizik-I Laboratuar 0 0 2 1,0 1
CHEM111 Denizcilik Kimyası 2 1   2,5 4
ME111 Teknik Resim-I 1 2   2,0 3
CE111 Bilgisayar Tek. ve Programlamaya Giriş 2 0 2 3,0 4
SM111 Denizicilik İngilizcesi-I 2 0   2,0 3
SM112 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğine Giriş 2 0   2,0 3
DECK124 Deniz Hukuku 2 0   2,0 2
ATA111 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I 2 0   NC 0
SAS111 Denizde Canlı Kalma 1 1   NC 0
SAS112 Temel Yangın ve Yangınla Mücadele 1 1   NC 0
SAS122 Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk 2 0   NC 0
    23 7 4 21,5  

II. YARI YIL ( BAHAR )

KODU DERSİN ADI T P L K AKTS
  Toplam Kredi/Ders Saati 21,0   36,0   30,0
MATH121 Matematik-II 3 2   4,0 6
PHYS121 Fizik-II 3 0   3,0 4
PHYS121 (Lab.) Fizik-II Laboratuar 0 0 2 1,0 1
ME121 Bilgisayar Destekli Teknik Resim-II 1 0 2 2,0 3
ME122 Statik 2 0   2,0 3
SM121 Atölye 1 0 3 2,5 4
SM122 Denizcilik İngilizcesi-II 2 0   2,0 2
SM222 Malzeme Bilgisi 2 1   2,5 4
SM124 Gemi Makinalarına Giriş 2 0   2,0 3
ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-II 2 0   NC 0
SAS121 Temel İlk Yardım 1 1   NC 0
SAS123 Can Kurtarma Araçlarını Kullanma 1 1   NC 0
SAS124 Bir. Tanker Tanıtım 2 0   NC 0
SAS125 Birleştirilmiş Gemi Güvenlik Eğitimleri 1 1   Nc 0
    23 6 7 21  

ME 120: I. TERSANE/ATÖLYE STAJI (3 Ay-NC)

İkinci Yıl

III. YARI YIL ( GÜZ )

KODU DERSİN ADI T P LAB. K AKTS
  Toplam Kredi/Ders Saati 22,5   30,0   30,0
MATH211 Lineer Cebir 3 0   3,0 4
ME211 Termodinamik 4 0   4,0 5
ME222 Cisimlerin Mukavemeti 2 1   2,5 3
ME221 Dinamik 3 0   3,0 3
SM213 İmal Usulleri 1   3 2,5 4
SM214 Gemi Yardımcı Makineleri-I 2   1 2,5 4
SM123 Dizel Motorları-I 2   1 2,5 4
SM217 Elektroteknik-I 2 1   2,5 3
TURK211 Türk Dili-I 2 0   NC 0
SAS211 Gemide İlk Yardım 1 1   NC 0
    22 3 5 22,5  

IV. YARI YIL ( BAHAR )

KODU DERSİN ADI T P LAB. K AKTS
  Toplam Kredi/Ders Saati 21,0   28   30,0
MATH221 Adi ve Kısmi Diferansiyel Denk. 4 0   4,0 5
SM221 Gemi Elektroniği 2 1   2,5 4
SM223 Gemi Yardımcı Makineleri-II 2 0 1 2,5 4
SM224 Gemi Mk. Opr. ve Bak.- II 2 0 2 3,0 5
SM225 Denizcilik İngilizcesi-III 2 0   2,0 2
SM212 Dizel Motorları-II 2   1 2,5 4
ME313 Akışkanlar Mekaniği 3 0   3,0 4
DECK225 Denizde Güvenlik-I (Acil Durum Yöntemleri) 1 1   1,5 2
TURK221 Türk Dili-II 2 0   NC 0
SAS 212 İleri Yangınla Mücadele 1 1   NC 0
    21 3 4 21  

ME 220: II. TERSANE/ATÖLYE STAJI (3 Ay-NC)

Üçüncü Yıl

V.YARI YIL (GÜZ )

KODU DERSİN ADI T P LAB. K AKTS
  Toplam Kredi/Ders Saati 23,0   25,0   30,0
ME311 Isı Transferi 3 0   3,0 4
ME312 Makine Elemanları 3 0   3,0 4
SM311 Mühendislikte Sayısal Analiz 2 0   2,0 3
SM312 Uluslararası Dz.Sözleşmeleri-I 3 0   3,0 3
SM314 Makine Simülatörü-I 1   3 2,5 4
SM315 Makine Bölümü Vardiya Tutma Standartları 2 0   2,0 3
SM316 Otomatik Kontrol-I 2 1   2,5 4
DECK317 Kalite ve Güvenlik Yönetimi 2 0   2,0 2
SM211 Gemi İnşaatı ve Stabilite 3 0   3,0 3
    21 1 3 23,0  

VI. YARI YIL ( BAHAR )

KODU DERSİN ADI T P LAB. K AKTS ÖN KOŞUL
  Toplam Kredi/Ders Saati 15,0   0,0   30,0  
ME320 Açık Deniz Stajı ( 6 Ay/ 15 Şubat-15 Eylül )       15,0 30,0 SM124-SM121-SM-123-SM211-SM212-SM214-SM223-SM215-SM221-SM224-SM314-DECK225-SM217-SM316 derslerinden asgari “DD” almış olmak

Dördüncü Yıl

VII. YARI YIL ( GÜZ )

KODU DERSİN ADI T P LAB. K AKTS
  Toplam Kredi/Ders Saati 19,5   22,0   30,0
SM412 Soğutma ve İklimlendirme 2 1   2,5 4
SM415 Sevk Sistemleri 3 0   3,0 4
DECK417 Liderlik, Organizasyon ve Yönetim 2 0   2,0 3
SM421 Denizcilik İngilizcesi-IV 2 0   2,0 3
SM423 Diesel Motorları Operasyon ve Bakım 2   2 3,0 5
SM424 Denizde Güvenlik-II(Güvenlik Farkındalığı) 2 0   2,0 3
  SEÇMELİ DERS 2 1   2,5 4
  SEÇMELİ DERS 2 1   2,5 4
    17 3 2 19,5  

VIII. YARI YIL ( BAHAR )

KODU DERSİN ADI T P LAB. K AKTS
  Toplam Kredi/Ders Saati 19,0   24,0   30,0
SM411 Elektroteknik-II 2   1 2,5 4
SM413 Gemi Buhar ve Gaz Türbinli Sevk Sistemleri 3 0   3,0 4
SM425 Sörvey İşlemleri 2 0   2,0 3
SM426 Hidrolik ve Pnomatik 2   1 2,5 4
SM427 Makine Simülatörü-II 1   3 2,5 5
SM428 Bitirme Projesi 2 4   4,0 6
  SEÇMELİ SOSYAL BİLİMLER DERSİ 2 1   2,5 4
    14 5 5 19  

SEÇMELİ DERSLER

Kod Dersin Adı T P L C ECTS
SM514 Dizel Motor Mekatroniği 2 1   2,5 4
SM511 Elektrik Makineleri ve Kumanda Sistemleri 2 1   2,5 4
SM512 Ölçme Teknikleri ve Algılayıcılar 2 1   2,5 4

NOT:* Seçmeli Ders ve Seçmeli Sosyal Bilimler Dersi FYK Kararı ile belirlenecektir.

Kod Dersin Adı T P L C ECTS
TOPLAM KREDİ         162,5  
SM521 İçten Yanmalı Makinaların Modellenmesi 2 1   2,5 4
SM522 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 2 1   2,5 4
SM523 Yakıtlar,Yanma ve Emisyonlar 2 1   2,5 4

VIII. SEMESTER (SPRING)

ELECTIVE SOCIAL COURSES

Code Course Name T P L K AKTS
SOC501 Örgütsel Psikoloji 3 0   3 4
SOC502 İş Hukuku ve İş Sağlığı 2 1   2.5 4
SOC504 Sinema and Literatür 2 1   2.5 4
SOC505 Early Sources of Western Culture and Civilization 2 1   2.5 4
SOC506 The Sea in Literary Imagination 2 1   2.5 4
SSS101 Su Sporları 2 1   2.5 4
FRA102 Fransızca 2 1   2.5 4
ENG102 Akademik Dil Becerileri 2 1   2.5 4