Program Yeterlilikleri

Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nda altı bölümde toplam on program bulunmaktadır.

Deniz Ulaştırma İşletme Programı
Gemi Makineleri İşletme Programı
Gemi İnşaatı Programı
Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı
 Marina ve Yat İşletmeciliği Programı
Mekatronik Programı
Deniz Brokerliği Programı,
Lojistik Programı,
Bilgisayar Programcılığı Programı,
• Aşçılık Programı,


Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇÇ)Yönetmeliği gereği;

2 yıl süreli, yeterlilik profili 5. Düzey olan  Ön Lisans seviyesindeki yeni açılan Denizcilik Meslek Yüksekokulu programları için

( Deniz BrokerliğiProgramı, Lojistik Programı, Bilgisayar Programcılığı Programı, Gemi Aşçılığı Programı)  toplam 120 AKTS’lik (EQF-LLL) ders programının ancak bir akademik yarıyıl icra edildikten sonra yeterlilik değerlendirmesi yapılacaktır.

Yeni açılan bu ön lisanas programlarına ilişkin; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Program Yeterlilikleri İlişkisi ile Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisi çizelge ve matrisleri, akademik yarıyıl sonunda, yönetmelik esaslarına göre düzenlenecektir.