Deniz Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumluları:

Dr. Öğr. Üyesi Umut Uğur ÖZKÖSE

Doç. Dr. Gülşen AKIN EVİNGÜR

Piri Reis Üniversitesi Deniz Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarının kurulma çalışmaları 2012 senesinde  başlamıştır. Süreç içerisinde gelişmeye devam eden laboratuvar alt yapımızla fizik, kimya, malzeme bilimi ve disiplinlerarası alanlara yönelik bilimsel araştırmalar yapılmaktadır.

İç ortam hava filtre malzemelerinin geliştirilmesi, biyouyumlu/biyobozunur polimerlerin sentezi ve bunların biyouygulamaları, suyu seven jellerin ve nano malzeme katkılı kompozit jellerin optik ve esneklik özelliklerinin incelenmesi, yüzeylerin sıvı iticilik özelliklerinin araştırılması, kir tutmayan (anti-fouling) özelliğe sahip polimerlerin incelenmesi ve geliştirilmesi başlıca faaliyet alanlarıdır. Bunların yanı sıra; deniz ve sağlık sektörüne yönelik malzemelerin özelliklerinin incelenip modellenmesi de araştırma laboratuvarında yürütülen çalışmalar arasındadır.

Mevcut araştırmaların, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile geliştirilmesi için yoğun çaba harcanmakta, araştırma grupları TÜBİTAK ve BAP projeleri yürütmekte ve AB projeleri dahil yeni proje başvurularına hazırlanmaktadır. Deniz Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarındaki mevcut altyapı ile üretilen çok sayıda SCI indeksli yayınlar bulunmaktadır. Çok sayıda lisans bitirme tezleri, yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları laboratuvarımızda öğretim üyelerinin danışmalıklarında yürütülmektedir.

Alt yapısında yüksek potansiyelli cihazlar mevcut olan laboratuvarımızda temel araştırmalar, teknolojinin hızlı gelişimine paralel, YÖK ve BAP komisyonu tarafından belirlenen, öncelikli alanlardaki araştırmalar ve üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirecek çalışmalar planlanmaktadır.


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur