Deniz Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı

Deniz Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumluları:

Doç. Dr. Elif ÖZEN CANSOY

Doç. Dr. Gülşen AKIN EVİNGÜR

Piri Reis Üniversitesi Deniz Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı kurulma çalışmaları 2012 senesinde  başlamıştır. Laboratuvarımızın alt yapısını Üniversitenin maddi desteğiyle alınan UV, Floresans Spektroskopi ve Esneklik cihazları, Yüzey analiz sistemleri ve Mikroskop oluşturmuştur. Araştırma laboratuvarımızda başlıca deneysel fizik, kimya ve malzeme bilimine yönelik bilimsel araştırmalar yapılmaktadır.

İç ortam hava filtre malzemelerinin geliştirilmesi, poliüretan türevi polimerlerin sentezi, suyu seven jellerin ve nano malzeme katkılı kompozit jellerin optik ve esneklik özelliklerinin incelenmesi, yüzeylerin sıvı iticilik özelliklerinin araştırılması, kir tutmayan (anti-fouling) özelliğe sahip polimerlerin incelenmesi ve geliştirilmesi başlıca faaliyet alanlarıdır. Bunların yanı sıra; deniz ve sağlık sektörüne yönelik malzemelerin özelliklerinin incelenip modellenmesi de araştırma laboratuvarında yürütülen çalışmalar arasındadır.

Mevcut araştırmaların, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile geliştirilmesi için yoğun çaba harcanmakta, araştırma grubumuz daha büyük ölçekli proje başvuruları yapmakta veya yeni proje başvurularına hazırlanmaktadır. Laboratuvarımızda tamamlanmış olan 2 adet, yürütülmekte olan 1 adet ve başvurusu yapılmış ve değerlendirme aşamasında olan 2 adet TÜBİTAK projesi bulunmaktadır. İlaveten, 1 adet BAP projesi de laboratuvarımızda yürütülmektedir. Deniz Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarındaki mevcut altyapı ile üretilen çok sayıda SCI indeksli yayınlar bulunmaktadır. Çok sayıda lisans bitirme tezleri, yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları laboratuvarımızda öğretim üyelerinin danışmalıklarında yürütülmektedir.

Alt yapısı oluşturulmuş araştırma laboratuvarımızda yeni ulusal ve uluslararası projelerle teknolojinin hızlı gelişimine ve Üniversite-sanayi işbirliğine açık olarak çalışmalar planlanmaktadır.


Cihazlar

Perkin Elmer LS55 Floresans Spektrometre
Instron 3345 Esneklik Cihazı
Schimadzu UV-1800 UV-VIS Spektrofotometre
KSV Attension Theta Optical Tensiometer (Optik Temas Açısı, Yüzey Gerilimi ve Serbest Yüzey Enerjisi Ölçüm Cihazı
NIKON LV100ND Metal Mikroskobu
Daldırmalı Kaplama Cihazı