2021 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZUNDA YER ALACAK PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİNE AİT BİLGİLER

 

BK:11- Bu programa kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin;

A. Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları,

B. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir.

 

BK:18 – Öğrencilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu incelemesinde yarar görülmektedir. Yükseköğretim Kurumlarının Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yaptığı mutabakat metni çerçevesinde ayrıntılı bilgiye ilgili üniversiteden ulaşılabilecektir.

BK:21- Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.

 

BK:22 – Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

 

BK:23 – Öğretim dili İngilizce’dir.

 

BK:24- Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

 

İlgili dil için üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

BK:34- Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce'dir.

 

BK:57- Su Altı Teknolojisi Programına kayıt olacak öğrencilerin de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinin Yeterlik Eğitim Standartları ile Sağlık Kuralları kısımlarında yer alan yasal koşulları sağlamaları gerekmektedir.

 

BK:64- Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkânlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkânları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

 

BK:120- Piri Reis Üniversitesi’ne eğitim-öğretim ücretlidir. 2021-2022 Eğitim ve öğretim yılında  KDV hariç yıllık öğrenim ücreti; Hukuk Fakültesi dâhil Lisans ve Önlisans İngilizce yabancı dil hazırlık sınıfı için  38.500 TL; Lisans (Denizcilik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi) 60.000 TL; Hukuk Fakültesi 68.000 TL; Önlisans programları (Denizcilik Meslek Yüksekokulu) 38.500 TL’dir. Öğrenim ücretine ayrıca KDV dahil edilecektir. Ayrıntılı bilgiyi Üniversitenin web sitesinden edininiz.

 

Denizcilik Fakültesi’nin;

 

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

 

Denizcilik Meslek Yüksek Okulu’nun;

 

Deniz Ulaştırma İşletme

Gemi Makineleri İşletmeciliği

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Mekatronik

Aşçılık

Marina Yat İşletmeciliği

 

Yukarıda belirtilen programlara başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; adayların normal sağlık raporu yerine, Gemi Adamları Sağlık Yönergesi kapsamında yetkilendirilmiş hastanelerden “Gemi Adamı Olur” ibareli rapor alarak, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden onaylı belge almaları ve kesin kayıtta ibraz etmeleri gerekir.

Bu programa kayıt olan öğrenciler, mesleğin gerektirdiği uygun üniformayı giymek zorundadırlar. Öğrenciler üniformasını kendi temin edecektir.

 

Denizcilik Meslek Yüksek Okulu’nun;

 

Sualtı Teknolojileri (Balık Adam Raporu)

 

Yukarıda belirtilen programlara başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; adayların normal sağlık raporu yerine, Balık Adamı Olur Raporu almaları gerekmektedir.

 

 

 1. ÖSYS ile üniversitedeki bölüm ve programlara yerleşen öğrencilere normal öğrenim döneminde aşağıda belirtilen oranlarda indirimler uygulanır.

 

 1. Sıralama olarak ilgili puan türlerinden ilk 30.000 dilimi içinde olup, ilk iki tercihten Üniversitemizin; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü,  Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü ve Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümlerine girenlere normal öğrenim süresince her yıl 9 ay süreyle ayda 500.00 (Beş yüz) TL nakit burs desteği sağlanır.
 2. Şehit ve gazilerimizin birinci derece yakınlarına %50 oranında ücret indirimi yapılır.
 3. Üniversitemizdeki spor branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyen ve üniversitemiz takımlarında oynamaya hak kazanan öğrencilere ilgili Yönergede belirlenen kriterlere göre ek olarak %10 ile % 100 arasında sporcu indirimi yapılır.
 4. Kız öğrencilerimize ayrıca %10 indirim yapılır.
 5. İkisi de Üniversitemizde okuduğu sürece kardeş öğrencilere her birine ayrıca %5 er indirim yapılır. 
 6. Öğrenim ücretinin tamamını akademik yılbaşında nakit veya kredi kartıyla tek seferde ödeyenlere %5 indirim yapılır.
 7. Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Anadolu Denizcilik Teknik Meslek Lisesi mezunu olup Lisans ve Ön lisans programlarına tercih sırasına bakılmaksızın; ücretli yerleşen öğrencilere, %25, %50 burslu yerleşen öğrencilere kalanı üzerinden %10’u indirim yapılır.
 8. Ücretli ve kısmi burslu/indirimli öğrencilere üniversite hazırlık sınıfı hariç her akademik yılsonunda yapılacak değerlendirmeye göre Genel Ağırlıklı Not  Ortalamasını 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüne çıkaran her öğrenciye o yılı izleyen öğretim yılı ücretinden Mütevelli Heyetince akademik yılın başında ilan edilen kriterlere göre % 10, % 40, %75 oranlarında indirim yapılır. Bu bursun süresi bir (1) yıldır. 
 9. Öğrenci, tercih bursu indirimi ile ( g ) ve/veya ( h )  bentlerinde yer alan indirimlerinden yalnızca en yüksek olanından faydalanır.
 10. Öğrenim ücreti peşin ödemeler haricinde, anlaşmalı banka kartlarıyla dokuz taksit halinde veya anlaşmalı bankaların taahhütü aracılığı ile bir peşin sekiz taksit halinde öğrenci tarafından ödenecektir.
 11. Üniversitemizde kayıtlı iken ikinci bir burslu programa yerleşenler, sadece tercih edeceği bir programın bursundan yararlanabilirler.
 12. Karşılıksız olan burslar ve indirimler Hazırlık Sınıfından sonra normal öğrenim süresiyle sınırlı olup, Lisansta (8 dönem), Ön lisansta (4 dönem) devam eder.

 

           Uygulama ve hesaplamalar için ayrıntılı ödeme örnekleri, Üniversite resmi web sayfamızda mevcuttur. (www.pirireis.edu.tr)

 1. Vadeli Öğrenim Ücreti ve İş Garantisi

Aşağıdaki Bölüm ve Programlara  %100 ve toplam burs oranı %70 i geçenler hariç;  

 • Denizcilik Fakültesinin; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Vadeli Öğrenim Ücreti ve iş garantisi için,
 • Denizcilik Meslek Yüksekokulunun; Deniz Ulaştırma İşletme ve Gemi Makineleri İşletmeciliği sadece vadeli öğrenim ücreti için,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ‘Denizcilik İşletmeleri Yönetimi’ Bölümü’ öğrencileri sadece vadeli öğrenim ücreti için,

 Rektörlüğe başvurabilirler.

Üniversite ile öğrenci ve kefili arasında yapılacak sözleşme ile belirlenen Vadeli Öğrenim Ücreti; normal öğrenim süresiyle sınırlı olup, ilgili yıla ait öğrenim ücretini ödemek kaydıyla kalan kısmı için verilebilir.

İlgili Eğitim-Öğretim yılına ait Vadeli Öğrenim Ücretinin oranı Rektörlük yetkisinde belirlenmektedir.

Vadeli Öğrenim Ücretinden yararlanan ve Türk Deniz Eğitim Vakfı Kariyer Planlama İktisadi İşletmesi ile Kariyer Planlama anlaşması imzalayan Denizcilik Fakültesi bölüm öğrencileri, öğrenim süresince Vadeli öğrenim ücreti ve Kariyer Planlama Anlaşması şartlarına uyduğu takdirde, Kariyer Planlama Anlaşması çerçevesinde bir işe yerleştirilir. Öğrencinin iş garantisi imkanından yararlanıp yararlanmayacağı hususu, Kariyer Planlama Anlaşmasında belirtilen kriterlerin yanı sıra; Öğrencinin her akademik yıl sonundaki kümülatif GNO’larını 2.00’nin altına düşürmemeleri,  ilgili Yüksek Öğretim Mevzuatları ve Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde, disiplin cezası almamış olması, derslere devamı, denizcilik örf ve adetlerine uyumu, staj dönemindeki başarısı gibi durumlarına da bakılarak, mezuniyet not ortalamalarından oluşan sıralamaya göre belirlenir.                   

*AÇIKLAMALAR;

 

Tam burslu (%100 burslu) yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğrenim ücreti alınmaz.

Yüzde Yetmiş Beş Burslu (%75 burslu) yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğrenim ücretinin %75’i alınmaz.

Yüzde Elli Burslu (%50 burslu) yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğretim ücretinin %50’si alınmaz.

            Yüzde Yirmi indirimli (%25 indirimli) Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Anadolu Denizcilik Teknik Liselerden mezun olup Lisans ve Ön lisans programlarına ücretli yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğrenim ücretinin %25’i alınmaz.

             Yüzde On indirimli (%10 indirimli) Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Anadolu Denizcilik Teknik Liselerden mezun olup Lisans ve Ön lisans programlarına %50 burslu yerleşen öğrencilerden burs oranı düşüldükten sonra kalan öğrenim ücreti üzerinden  %10 indirim uygulanır.

 

Üniversitemizde kayıtlı iken ikinci bir burslu kontenjana yerleşenler, sadece tercih edeceği bir programın bursundan yararlanabilirler.

 

Öğrenci birden fazla burs kapsamına girerse (Sporcu, kız öğrenci, kardeş indirimleri hariç) sadece birinden ve en yüksek olanından yararlanır.

 

Karşılıksız olan burslar ve indirimler Hazırlık Sınıfından sonra normal öğrenim süresiyle sınırlı olup,  Lisansta (8 dönem) , Ön lisansta (4 dönem) devam eder.


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur