Atama Ve Görevlendirme

Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda Atama ve Görevlendirme işlemleri yönetilmektedir.

Atama, Yükselme ve Görevlendirme işleri ile ilgili yazıların hazırlanması, akademik ve idari personelin göreve atanma, yükseltilme ve görev yenileme işlemlerini takip edilmesi ve sonuçlandırılması, personel özlük dosyalarını tutulması, güncellenmesi ve saklanması, akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerini takip edilmesi vb. işlemleri yürütülmektedir.

Ayrıca, Üniversitemizde görev yapan yabancı uyruklu çalışanların resmi kurumlarla ilgili işlemleri de (ikamet izni, çalışma izni işlemleri) Atama ve Görevlendirme İşlerinin sorumluluğundadır.


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur