Amaçlar

Projenin amacı, kadın personelin kendilerini tam olarak tanımalarına ve deniz hizmetlerinde ve denizcilik mesleklerinde karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için bir müfredat tasarlamak ve bu müfredatı denizcilik fakültelerinin Liderlik ve Yönetim ders programlarına dahil etmektir. Projenin yeniliği, hem stratejik hedefler hem de operasyonel yöntemler ve uygulama usulleri açısından MENTORESS'in çok boyutlu yenilikçi yaklaşımı ile belirlenir. 
Projenin ilk hedefi kadın öğrencilere gerekli olan liderlik ve kültürlerarası iletişim becerilerini kazandırmak için tek dönemlik bir ders dışı program geliştirmek, test etmek ve uygulamaktır. Bu genel hedef, Avrupa düzeyindedir. Bu projenin, erkek egemen iş kollarında eğitim veren  diğer yükseköğretim kurumları için de öncü olacağı düşünülmektedir. Kadın öğrencilere, Avrupa Birliği ülkelerindeki hiçbir denizcilik yüksek öğretim kurumu tarafından böyle bir entegre eğitim ve öğretim verilmemektedir.

Tüm proje ortakları, öğretim ve öğrenmenin üst düzey teknolojilerini kullanmaktadırlar. Modern ICT (Bilgi İletişim Teknolojisi) ekipmanları, denizcilik endüstrisinin en yeni ihtiyaçlarına cevap veren laboratuvarları, simülatörleri, uzaktan eğitim ağları, çalışma olanakları ve eğitim gemilerindeki donanımları ile gösterilmektedir. 
MENTORESS projesinin diğer bir hedefi, denizcilik sektöründe çalışan kadın sayısını arttırmak ve böylece gemilerde kadınların varlığı konusunda farkındalık yaratmak, davranış ve dil açısından kadın dostu bir atmosfer oluşturmak, personeli aralarında iyi dostluk kurmaya ve uygun davranışlar sergilemeye teşvik etmektir. Ayrıca cinsiyete ilişkin farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.
Öte yandan, kadın sayısının artması, gemide olup bitenler hakkında daha fazla ve farklı bakış açısı demektir. Bu sağlandığı takdirde sürekli değişen denizcilik endüstrisinin gereksinimlerine etkin yanıt verme şansı da artacaktır. 

 


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur