Alternatif Enerjiler Kulübü

Başkanı: Hasan Oğuz BİRİNCİ hasanoguz.birinci@pru.edu.tr

Piri Reis Üniversitesi öğrencileri olarak alternatif enerji kaynakları konularında bilinç oluşturmak,alternatif enerji kaynakları konusundaki seminer ve organizasyonlara katılmak ve düzenlemek,alternatif enerji kaynakları ve enerji verimliliği hakkında çalışmalar yaparak bu literatürlere katkıda bulunmaktır.

  • Kulüp bünyesinde katılımcıları alternatif enerji kaynakları ve enerji verimliliği konularında literatür çalışmalar yapmalarını sağlayarak bilgilendirmek.
  • Kulüp üyelerinin alternatif enerji kaynakları konularındaki seminer, sempozyum, eğitim ve konferans gibi etkinliklere katılımlarını teşvik etmek.
  • Kulüp üyelerinin alternatif enerji kaynaklarını kullanan sistemleri tasarlayarak üretmelerini sağlamak.
  • Güneş,hidrojen gibi alternatif enerjileri kullanan araç ve sistemler oluşturmak ve bunlarla yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen çeşitli organizasyon ve müsabakalara katılarak Piri Reis Üniversitesi'ni temsil etmek.
  • Okul içinde ve dışında diğer kulüplerle irtibat kurmak

Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur