Akademik Yönetim

Prof. Dr. Oral ERDOĞAN

Rektör

Prof. Dr. Erhan ASLANOĞLU

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Özgül TAŞPINAR

Rektör Yardımcısı V.

Prof. Dr. Sezer ILGIN

Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Rauf Nurettin NİŞEL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı V.

Prof. Dr. Mehmet Ömer BELİK

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. A. Zafer ACAR

Rektör Yardımcısı V.

Öğrt.Gör. Serdar Okan KIRÇİÇEK

Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdür V.