Akademik Yönetim

Prof. Dr. Oral ERDOĞAN

Rektör

Prof.Dr.Erhan ASLANOĞLU

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Şebnem HELVACIOĞLU

Rektör Yardımcısı V.

Prof.Dr. Mehmet Ziya SÖĞÜT

Rektör Yardımcısı V.

Prof. Dr. Taner BERKSOY

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür V.

Prof.Dr. H. Funda YERCAN

Denizcilik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. A. Zafer ACAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Sezer ILGIN

Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Zehra AKDENİZ

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Dr. Öğrt.Üyesi Murat SAKA

Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü

Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur