Akademik Yönetim

Prof. Dr. Oral ERDOĞAN

Rektör

Prof.Dr.Erhan ASLANOĞLU

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Özgül TAŞPINAR

Rektör Yardımcısı V.

Prof.Dr. H. Funda YERCAN

Denizcilik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. A. Zafer ACAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Sezer ILGIN

Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet Ömer BELİK

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Zehra AKDENİZ

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Öğrt.Gör. Murat SAKA

Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü
Whatsapp Hattı
Aday Öğrenciler Bize Sorun