Akademik Yönetim

Prof. Dr. Nafiz ARICA

Vekil Rektör

Prof.Dr. Mehmet Ziya SÖĞÜT

Rektör Yardımcısı Vekili

Prof. Dr. Oral ERDOĞAN

Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. A. Zafer ACAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Sezer ILGIN

Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Zehra AKDENİZ

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Özgül TAŞPINAR

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Dr. Öğrt.Üyesi Murat SAKA

Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü

Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur