Akademik Yönetim

Prof. Dr. Oral ERDOĞAN

Rektör

Prof. Dr. Erhan ASLANOĞLU

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Özgül TAŞPINAR

Rektör Yardımcısı V.

Prof. Dr. Sezer ILGIN

Hukuk Fakültesi Dekanı

Rektörlük uhdesindedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Süleyman ÖZKAYNAK

Denizcilik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Mehmet Ömer BELİK

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Öğrt.Gör. Serdar Okan KIRÇİÇEK

Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdür V.