2013 yılında Piri Reis Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak göreve başlayan Erdoğan; 21 Mayıs 2014 tarihi itibariyle Rektörlük görevine atanmıştır.

İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’ni 1989 yılında, İşletme Mühendisliği yüksek lisans programını 1992 yılında ve Doktora programını 1996 yılında birinci olarak tamamlamıştır. 1990-1994 arasında Türkiye Denizcilik İşletmeleri, 1994-2001 arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, 2001-2013 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesinde çalışmıştır. 2000 yılında finans alanında doçent, 2005 yılında profesör olan Erdoğan’ın, finans ve denizcilik alanında bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Erdoğan’ın çalıştığı bilimsel alanlar; Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Finansal Modelleme, Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar, Deniz İşletmeciliği ve Finansı ile Türkiye Ekonomisini kapsamaktadır. Araştırmaları; Review of Finance, International Review of Economics & Finance, Quantitative Finance, International Review of Applied Financial Issues and Economics, Emerging Markets Finance and Trade, Journal of Economic Literature, Emerald Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis gibi önde gelen bilimsel dergilerde yayınlanmıştır. Bunun yanında çeşitli kitap çalışmaları da bulunan Erdoğan’ın ulusal ve uluslararası konferanslarda birçok bildirisi yer almaktadır.

Akademik görevlerinin yanında 2012-2014 arasında Türksat A.Ş. ve 2014-2016 yılları arasında Aselsan A.Ş., 2017-2018 yılları arasında Türkiye Varlık Fonu ve Borsa İstanbul A.Ş.' de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Ayrıca, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı’na 2006-2013 yılları arasında danışmanlık yapmış olan Erdoğan, Deniz Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği ve Aselsan A.Ş.’ ye danışmanlık yapmaktadır. 

Prof. Dr. Erdogan evli ve bir çocuk babasıdır.

 

Adı ve Soyadı             : Erhan Aslanoğlu

Doğum Yeri                : Ankara

Doğum Tarihi             : 20.11.1964

Yabancı Dili                : İngilizce

Uzmanlık Alanı           : Makroekonomi


AKADEMİK UNVANLAR ( Üniversitesi ve Tarihi )

 Lisans                         : ODTÜ – Ekonomi -1987

Yüksek Lisans            : ODTÜ – Ekonomi 1989 / Reading - UK / European Studies / 1992

   Doktora                      :  Marmara İngilizce İktisat, 1997

Doçentlik                    :  Marmara İngilizce İktisat, 2004

Profesörlük                :  Marmara İngilizce İktisat, 2011

   Halen                          : Piri Reis Üniversitesi, Ağustos 2015


BİLİMSEL ÇALIŞMALARI
  1. Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar,

“Oil Prices Once Again; The Link Towards Middle East Economies”, with Pınar Deniz, September, 2013, Topics in Middle Eastern and North African Economies”, Proceedings of the MEEA

“How Does Stability in Financial Markets Affect Growth”, with Pınar Deniz, September, 2012, Topics in Middle Easrwen and North African Economies”, Proceedings of the MEEA

“Public and Private Measures of Consumer Confidence in Turkey; Substitutes or Complements” , with Pınar Deniz, China –USA Business Review, 9,11, p48-55 November, 2010

”An Analysis of Two Leading Indicators of Economic Growth in Turkey; Monthly Manufacturing Industry Output and CNBC-e Consumption Indices”, with Sadullah Çelik, İşletme, İktisat ve Finans, 25, 293, 9-33, Ağustos 2010

“An Assesment of IMF Policies;The Case of Turkey” with Arzu Akkoyunlu Wigley, Öneri Dergisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 24,12, 243-245, 2005

“Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları ve mevcut durum”(Structural problems of Turkish economy and its current state), İktisat, İşletme ve Finans, 205, 62-77, 2003

“The Structure and the Impact of Foreign Direct Investments in Turkey”, M. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XVII, 1, 31-50, 2002

Ulusal Yenilenme Sistemleri Çerçevesinde Türkiye’de Teknoloji Politikaları (Technology Policies of Turkey in the Context of National Innovation Systems) , Mülkiye, XXV, 230, 119-153, Eylül - Ekim,2001

Spillover Effects of Foreign Direct Investments on Turkish Manufacturing Industry, Journal of International Development, 12, 8, 1111 – 1131, November 2000 Performances of Foreign Firms in Turkish Manufacturing Industry, M. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XVI, 1, 1-19, 2000

2-  Uluslararası konferanslarda sunulan tebliğler,

“Consumer Confidence in a Structural VAR Model for a Small Open Economy: Turkish : Case” with Pınar Deniz, 35. Annual Conference of th Middle East Economic Association, Allied Social Science Associations, Boston, January , 3-5 , 2015.

Discussant in a session “Economic Development in MENA Region”, 35. Annual Conference of th Middle east Economic Association, Allied Social Science Associations, Boston, January , 3-5 , 2015. “Consumer Confidence in a Structural VAR Model for a Small Open Economy: Turkish :

Case” with Pınar Deniz TEA Conferance, Antalya, 18-0 Ekim 2014 with Pınar Deniz

 

“Consumer Confidence in a DSGE Model for Turkey” with Pınar Deniz, 34. Annual Conference of th Middle East Economic Association, Allied Social Science Associations, Philadelphia, January , 3-6 , 2014.

Discussant in a session “Financial Markets, Institutions and Regulations”, 34. Annual Conference of th Middle east Economic Association, Allied Social Science Associations, Philadelphia, January , 3-6

, 2014.

 

“Globalization of Consumer Confidence “ with Sadullah Çelik and Pınar Deniz, 34. Annual Conference of th Middle East Economic Association, Allied Social Science Associations, Philadelphia, January , 3-6 , 2014.

“How to Achieve Macroeconomic Stabilty in Turkey”, Boğaziçi Universitesi Ekonomi Zirvesi, 07 Nisan 2014

“Turkey Sovereign and Economic Outlook”, Fitch Ratings- Conference on Turkey, İstanbul, 26 Sept., 2013,

“Paradox of Austerity”, Marmara Üniversitesi Avrupa Günleri Konferansları, İstanbul, 29 April 2013

“Oil Prices Once Again; The Link Towards Middle East Economies” with Pınar Deniz, Turkish Economic Association International Conference, Çesme, 1-2 November, 2012.

“How does stability in Financial Openness affect growth ?” with Pınar Deniz, 32. Annual Conference of th Middle east Economic Association, Allied Social Science Associations, Chicago, IL, January , 5- 8 , 2012.

“Outlook of Turkish and World Economy”, Keynote Speaker, United Nations Country Team Retreat, 12 -14 January, 2011, Adana

“Globalization of Consumer Confidence”, Hurşit Güneş, Sadullah Çelik ile beraber,

 

CIRET Conference, NY, Oct 13-16, 2010

 

“The role of international coordination to sustain global recovery”, International Conference on Economics and Politics, Malatya İnönü University, 15-16 April, 2010 “Public and Private Measures of Consumer Confidence in Turkey: Substitutes or

Complements”, International Atlantic Economic Society Conference, 24-27 March, 2010 Prag.

“ The Relationship Between Consumer Confidence and Financial Market Variables in Turkey During the Global Crisis” Sadullah Çelik ve Pınar Deniz ile beraber. 30th Annual Meeting of the MEEA, Allied Social Science Associations, Atlanta G. E January 3 -6 2010

“Determinants of Consumer Confidence in Emerging Economies : A Panel Cointegration Analysis” Sadullah Çelik ve Seda Uzun ile beraber 30th Annual Meeting of the MEEA,

Allied Social Science Associations, Atlanta G. E January 3 -6 2010

 

“The Importance of Consumption Index as a Leading Indicator in an Emerging;

 

Market;The Case of Turkey”, Sadullah Çelik ve Seda Uzun ile beraber, EconAnadolu Konferansıı, 17-19 Haziran 2009

“The Relationship Between Consumer Confidence and Financial Markets: The Case of Turkey”, Sadullah Çelik ile beraber, Middle East Economic Association 7. Uluslararası

 

Konferansı, KKTC, 29-31 Mayıs, 2008

 

“Türkiye’de Tüketici Güvenini Belirleyen Etmenler” with Sadullah Çelik , Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Konferansı, 11-13 Sept, 2006 , Ankara

“Consumer Confidence Index and Economic Growth in Emerging Economies; A Panel Data Analysis”, with Hurşit Güneş and Sadullah Çelik, International Finance and Economics Conference, 6-8 Sept. ; 2006, Bilgi University, İstanbul

“An Analysis of CNBC-e Consumer Confidence Index: Implications for domestic demand in Turkish economy”,  7th METU Conference on Economics, 6-9 Sept., Ankara, 2003 “An assessment of IMF policies:The case of Turkey”, Eastern Economic Association Annual Conference, New York, 2003

“Ulusal Yenilenme Sistemleri Çerçevesinde Türkiye’de Teknoloji Politikaları”(Technology Policy of Turkey in the Context of National Innovation Systems) presented at V.th METU Conference on Economics, 10-13 Sept., Ankara, 2001

“Yabancı Yatırımların Turk İmalat Sanayi Üzerindeki Dolaylı Etkileri “(Spillover Effects of Foreign Direct Investments on Turkish Manufacturing Industry), presented at 1st METU Conference on Economics, 18-20 Sept., Ankara, 1997

 

3-  Ulusal dergilerdeki yayınlar,

“2014 Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşuna Etkileri”

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük sanayi Kuruluşu, 2013, ISO Yayını, Temmuz 2015

“2013 Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşuna Etkileri”

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük sanayi Kuruluşu, 2013, ISO Yayını, Temmuz 2014 “2006 Merkezi Yönetim Bütçesi Değerlendirmesi”, İFMC İktisat Dergisi, 77-79 Nisan 2006

Karsılastırmalı Üstünlük Modeli ve Ricardo (Comparative Advantage Model and Ricardo), İktisat Dergisi, 381, 48-59, Ağustos 1998

Bankacılık Krizlerinin Nedenleri ve Ön Göstergeleri ( Banking Crises and Its Leading Indicators), Business Notebook, 1-6, 25-28, 1998

Dıs Yardımlar ve Ekonomik Buyüme (Foreign Aid and Economic Growth), Business Notebook 1-5, 23-26,1998

Yabanci Sermaye Yatırımları (Foreign Direct Investments), Business Notebook, 1, 4 27-30, 1998

 

Finansal Liberallesme ve IMF Politikaları (Financial Liberalization and IMF Policies), Business Notebook, 1,3, 29-32, 1998

Latin Amerika Bankacilik Krızınden Cıkarılabilecek Bazı Dersler, (Lessons From Latin American Banking Crises), Business Notebook, 1, 2, 28-30, 1997

Finansal Krizlerin Nedenleri ve Ön Gostergeleri, (Leading Indicators of Financial Crises), Business Notebook, 1,1, 18-22, 1997

Turkiye Ekonomisi icin Stratejiler (Strategies for Turkish Economy), İktisat Dergisi, 355,31-35,1995.

5 Nisan Kararları ve Dünyadan Örnekler (5th April Decisions and Examples From the World Economy), İktisat Dergisi, 349, 13-20, 1994

4. Ulusal konferanslarda sunulan tebliğler,

“Petrol Fiyatları ve Türkiye Ekonomisi”, IV. Lojistik ve Dış Ticaret Zirvesi”, İstanbul 21 Mayıs 2015

“Türkiye Ekonomisi ve Sürdürülebilir Büyüme”, 39. İktisatçılar Haftası, 28 Nisan 2015, İstanbul.

“Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Son Gelişmeler”, Finans Zirvesi, Uşak Üniversitesi, 11 Mart 2015

“Türkiye ve Dünya Ekonomisi; Göstergeler ve Gelişmeler”, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Seminerleri, 08 Mayıs 2014.

“Dünya Ekonomisinde Gelişmeler ve Beklentiler”, XII. Vergi Kongresi, Marmara Üniversitesi İİBF Mezunlar Derneği, 12 Nisan 2014

“İktisat Politikaları ve Finansal Piyasalar”, IX KOBİ Zirvesi, İTO, 20 March, 2013, İstanbul.

İnşaat Sektörü 2023 Vizyonu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Türkiye Müteahhitler Birliği Arama Konferansı, Mart 2011

“Ekonomik Kriz ve İktisat Politikaları”, Zor Dönemde İktisat Sempozyumu, 17 Şubat 2010, İzmir Ekonomi Üniversitesi

“2009 Türkiye Ekonomisinin Değerlendirilmesi ve 2010’a Bakış”, Giresun Üniversitesi İİBF Paneli, 11 Ocak 2010

“Kriz ve dönüşüm sürecinde uluslararası koordinasyon”, 4. Ekonomi Zirvesi, Boğaziçi Üniversitesi, 12-13 Mayıs, 2009

 

“Müteahhitlik Hizmetleri Çalışma Grubu Raporu”, 19 kişilik çalışma grubu sunucusu. Türkiye İktisat Kongresi, 5-9 Mayıs, 2004, İzmir

5.-Kitaplar

“2008 Sonrası Dünya Ekonomisinde Görünüm ve İktisat Politikaları”, İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Orion Yayınevi, Ankara, Ağustos 2015

“Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları; Bir Etkinlik Değerlendirmesi”, İbrahim Öztürk ile beraber, Küresel Kriz ve Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü”, ed. İbrahim Öztürk, İTO yayını, 25, 2012

Küreselleşme ve Düşen Enflasyon Sürecinde Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Başlık Yayınevi, March 2011

“Küresel Ekonomik Kriz ve İktisat Politikaları”, Zor Zamanlarda İktisat, (ed. Gökçer Özgür ve Hakan Yetkiner), Efil Yayınevi, Anakara, 2011

”The Determinants of Consumer Confidence in an Emerging Market;The Case of Turkey”, Sadullah Çelik ile beraber, Economics of Money Banking and Finance, ed. Çoşkun Can Aktan, Özlem Özkıvrak and Sudi Apak, SOBİAT, İzmir, 157-174, 2008

“Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar”, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, ed. İbrahim Öztürk, ITO Yayını, 2008

Türkiye’de İnşaat Sektörü, with Hurşit Güneş and Sadullah Çelik, TMB Yayını, Ankara, 2004

SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlama Testleri, ed. Murat Buket, MIDA Institute, İstanbul, 2004

6-Diğer

Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması Seminer Notları, 2014

“Right Time,right economic vision”, The Daily Telegraph and Le Figaro, October 19th, 2015

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ – TARİHLERİ

  1. Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı,1999 -2004
  2. Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü / İktisat Teorisi Anabilim Dalı Başkanı, 2009-2015
  3. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yrd, 2015- Ağustos
  4. Piri Reis Üniversitesi İİBF Dekanı, 2015- Kasım

Prof. Dr. Taner BERKSOY, 1966 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. 1967 yılında Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik kariyere başladı. 1970 yılında Cambridge (İngiltere) üniversitesinden diploma ,1975 yılında da İktisat doktorası aldı. Doktora sonrasında Hacettepe Üniversitesine döndü. Öğretim üyesi olarak atandı. 1981 yılında Hacettepe Üniversitesinde Doçent oldu. 1987 yılında Marmara Üniversitesine katılarak yeni kurulan İngilizce İktisat Bölümünün kuruluşunda Bölüm Başkanı olarak görev aldı. 1988 yılında Profesörlüğe yükseltildi. 1999-2006 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, 2006-2011 döneminde Bahçeşehir Üniversitesi İİBF dekanı, 2012-2014 döneminde de Okan Üniversitesi İİBF dekanı olarak görev yaptı. 2014 yılı Ağustos ayında Piri Reis Üniversitesinde öğretim üyeliğine atandı. Prof. Berksoy Denizcilik İşletmeleri Bölümü Başkanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini de yürütmektedir.

Prof. Dr. Taner Berksoy Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma Bölümünün kuruluşunda araştırma danışmanı, MEKSA Menkul Değerler AŞ de baş iktisatçı, Efor Finansal Danışmanlık AŞ de araştırma başkanı, Toprakbank ve Kent Bank’da yönetim kurulu üyesi olarak profesyonel görevler üstlendi. 1988 yılında yönetim kurulu üyesi olarak görev aldığı Türkiye Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Vakfı-TÜSES’de 1994-2000 yılları arasında başkanlık görevini yürüttü.

Medya ortamında da çalışmaları olan Prof. Dr. Taner Berksoy 1993-1994 yıllarında TRT 2 televizyonunda haftalık ekonomi programları hazırladı ve sundu. 1999-2000 yıllarında TEB Ekonomi Bülteninde, 2006-2007 döneminde de Businessweek dergisinde de yazar olarak yer aldı. 1991-2005 yıllarında Cumhuriyet gazetesinde, 2005- 2012 döneminde de Radikal gazetesinde haftalık köşe yazıları yazdı. Halen Dünya gazetesinde haftalık köşe yazıları yazmayı sürdürüyor. 2002 yılında NTV'de Ekodiyalog programına katıldı ve 2012 yılına kadar haftalık programlarda yorumculuk yaptı. Halen Bloomberg HT kanalında yorumcu olarak ekonomi programı yapmaktadır.

Yerli ve yabancı yayın organlarında çok sayıda makalesi yayınlanmış olan Prof. Berksoy, İTO tarafından kitap olarak basılmış olan “ İstanbul Tüketicisinin Perakende Alışveriş Alışkanlıkları” (1991), “ İstanbul Halkının Dayanıklı Tüketim Malları Sahipliği ve Edinme Biçimleri” (1992) ve “İstanbul Halkının Hizmet Sektörüne Dönük Talebi” (1994) konulu araştırma yayınlarını gerçekleştirmiştir.

“Azgelişmiş Ülkelerde İhracata Dönük Sanayileşme” (1982), “Enflasyonun Hanehalkı Üzerindeki Etkisi” (1989), “Türkiye’de İhracatın Gelişmesi, Ürün ve Pazar Yapısı” (1990), “Kamu Borçlanmasının Kullanılabilir Kaynaklar Üzerinde Etkisi” (1992), “Dış Ticarette Liberalleşme ve İthalat Eğilimleri” (1994), “Enflasyon Sürecinde Hanehalkı” (1996) ve “Türkiye Ekonomisinde Sermaye Hareketleri” (1998) Prof. Dr. Taner Berksoy‘un yayınlanmış kitaplarıdır. Prof. Berksoy bir çok kitaba da bölüm vb niteliğinde katkı yapmıştır. 

Yrd.Doç.Dr.Nazmi Çeşmeci 1973 yılında Deniz Harp Okulundan mezun olmuştur. Donanmanın çeşitli gemilerinde branş subaylığı ve bölüm amirliğinden başlayarak Muhrip Komutanlığı ve Komodorluk dahil toplam 15 yıl deniz hizmeti yapmıştır. Deniz Kuvvetlerindeki 31 yıllık hizmet süresi içinde çeşitli eğitim kurumlarında öğretim elemanı ve yönetici olarak hizmet vermiştir. Bu süre içinde ayrıca deniz Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Nato Savunma Kolejinden mezun olmuş, Brüksel Üniversitesi CERIS Programında uluslararası ilişkiler alanında çalışma yapmıştır. 2003 yılında stratejik Araştırmalar Enstitüsünde kurucu müdür olarak görev yapmayı müteakip Deniz Kuvvetlerinden emekli olmuştur. 2004 yılında, Galatasaray Üniversitesi M.Y.O. denizcilik programlarının kuruluşunda görev almıştır. 2006 yılından itibaren TÜDEV, 2009 yılından itibaren Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde görev almış ve 2012-2015 arasında dekan yardımcısı olarak görev yapmayı müteakip 02 Mart 2015 tarihinde Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne atanmıştır.

2010 ylında Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Çağdaş İşletme Yönetimi” doktora programından “Genel Strateji ve Stratejik Yönetim Algılamaları” konulu teziyle mezun olan Yrd.Doç.Dr.Nazmi Çeşmeci’nin, çeşitli ulusal ve uluslararası seminer ve sempozyumlarda sunmuş olduğu bildiriler ve yayımlanmış makaleleri/kitap bölümleri mevcuttur.