Prof. Dr. Oral ERDOĞAN
Rektör

2013 yılında Piri Reis Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak göreve başlayan Erdoğan; 21 Mayıs 2014 tarihi itibariyle Rektörlük görevine atanmıştır.

İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’ni 1989 yılında, İşletme Mühendisliği yüksek lisans programını 1992 yılında ve Doktora programını 1996 yılında birinci olarak tamamlamıştır. 1990-1994 arasında Türkiye Denizcilik İşletmeleri, 1994-2001 arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, 2001-2013 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesinde çalışmıştır. 2000 yılında finans alanında doçent, 2005 yılında profesör olan Erdoğan’ın, finans ve denizcilik alanında bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Erdoğan’ın çalıştığı bilimsel alanlar; Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Finansal Modelleme, Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar, Deniz İşletmeciliği ve Finansı ile Türkiye Ekonomisini kapsamaktadır. Araştırmaları; Review of Finance, International Review of Economics & Finance, Quantitative Finance, International Review of Applied Financial Issues and Economics, Emerging Markets Finance and Trade, Journal of Economic Literature, Emerald Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis gibi önde gelen bilimsel dergilerde yayınlanmıştır. Bunun yanında çeşitli kitap çalışmaları da bulunan Erdoğan’ın ulusal ve uluslararası konferanslarda birçok bildirisi yer almaktadır.

Akademik görevlerinin yanında Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı’na danışmanlık görevi yapmış olan Erdoğan, Deniz Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası ve Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'ne danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca, 2012-2014 arasında Türksat AŞ ve 2014-2016 yılları arasında Aselsan AŞ'de yönetim kurulu üyeliği yapmış olup; halen Türkiye Varlık Fonunda yönetim kurulu üyesi olarak görevlidir. 

Prof. Dr. Erdogan evli ve bir çocuk babasıdır.

 


 

Prof. Dr. Taner BERKSOY
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Taner BERKSOY, 1966 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. 1967 yılında Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik kariyere başladı. 1970 yılında Cambridge (İngiltere) üniversitesinden diploma ,1975 yılında da İktisat doktorası aldı. Doktora sonrasında Hacettepe Üniversitesine döndü. Öğretim üyesi olarak atandı. 1981 yılında Hacettepe Üniversitesinde Doçent oldu. 1987 yılında Marmara Üniversitesine katılarak yeni kurulan İngilizce İktisat Bölümünün kuruluşunda Bölüm Başkanı olarak görev aldı. 1988 yılında Profesörlüğe yükseltildi. 1999-2006 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, 2006-2011 döneminde Bahçeşehir Üniversitesi İİBF dekanı, 2012-2014 döneminde de Okan Üniversitesi İİBF dekanı olarak görev yaptı. 2014 yılı Ağustos ayında Piri Reis Üniversitesinde öğretim üyeliğine atandı. Prof. Berksoy Denizcilik İşletmeleri Bölümü Başkanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini de yürütmektedir.

Prof. Dr. Taner Berksoy Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma Bölümünün kuruluşunda araştırma danışmanı, MEKSA Menkul Değerler AŞ de baş iktisatçı, Efor Finansal Danışmanlık AŞ de araştırma başkanı, Toprakbank ve Kent Bank’da yönetim kurulu üyesi olarak profesyonel görevler üstlendi. 1988 yılında yönetim kurulu üyesi olarak görev aldığı Türkiye Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Vakfı-TÜSES’de 1994-2000 yılları arasında başkanlık görevini yürüttü.

Medya ortamında da çalışmaları olan Prof. Dr. Taner Berksoy 1993-1994 yıllarında TRT 2 televizyonunda haftalık ekonomi programları hazırladı ve sundu. 1999-2000 yıllarında TEB Ekonomi Bülteninde, 2006-2007 döneminde de Businessweek dergisinde de yazar olarak yer aldı. 1991-2005 yıllarında Cumhuriyet gazetesinde, 2005- 2012 döneminde de Radikal gazetesinde haftalık köşe yazıları yazdı. Halen Dünya gazetesinde haftalık köşe yazıları yazmayı sürdürüyor. 2002 yılında NTV'de Ekodiyalog programına katıldı ve 2012 yılına kadar haftalık programlarda yorumculuk yaptı. Halen Bloomberg HT kanalında yorumcu olarak ekonomi programı yapmaktadır.

Yerli ve yabancı yayın organlarında çok sayıda makalesi yayınlanmış olan Prof. Berksoy, İTO tarafından kitap olarak basılmış olan “ İstanbul Tüketicisinin Perakende Alışveriş Alışkanlıkları” (1991), “ İstanbul Halkının Dayanıklı Tüketim Malları Sahipliği ve Edinme Biçimleri” (1992) ve “İstanbul Halkının Hizmet Sektörüne Dönük Talebi” (1994) konulu araştırma yayınlarını gerçekleştirmiştir.

“Azgelişmiş Ülkelerde İhracata Dönük Sanayileşme” (1982), “Enflasyonun Hanehalkı Üzerindeki Etkisi” (1989), “Türkiye’de İhracatın Gelişmesi, Ürün ve Pazar Yapısı” (1990), “Kamu Borçlanmasının Kullanılabilir Kaynaklar Üzerinde Etkisi” (1992), “Dış Ticarette Liberalleşme ve İthalat Eğilimleri” (1994), “Enflasyon Sürecinde Hanehalkı” (1996) ve “Türkiye Ekonomisinde Sermaye Hareketleri” (1998) Prof. Dr. Taner Berksoy‘un yayınlanmış kitaplarıdır. Prof. Berksoy bir çok kitaba da bölüm vb niteliğinde katkı yapmıştır.

Prof. Dr. Uğur ÇELTEKLİGİL
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Uğur Çeltekligil, 1967 de İstanbul Alman Lisesinden mezun oldu. Ardından 1973 yılında İ.T.Ü Elektrik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümünü, Elektronik ve Haberleşme Yüksek Mühendisi olarak bitirdi ve aynı bölümde asistan olarak çalışmaya başladı. 1974 de, doktora çalışması için, burslu olarak Siemens A.G Almanya’ da, Erlangen Araştırma Geliştirme Merkezinde Yarıiletken Güç Elektroniği Bilim dalında çalışmalarına başladı. Kısa dönem askerlik görevinden sonra, 1977 de Yarıiletken Güç Elektroniği Bilim Dalında İ.T.Ü. Elektrik Fakültesinden Doktor Mühendis ünvanını aldı. Asistan Doktor olarak İ.T.Ü., Hava Harp Okulu ve Bursa Uludağ Üniversitesi’ nde, Güç Elektroniği, Elektrik Makinaları, Bilgisayar Programlama ve birçok laboratuvarlı ders verdi. 1978 de yine Siemens’ ten aldığı burs ile doçentlik çalışmaları için, Almanya’ ya gitti. 1982 de, İ.T.Ü. den “Üniversite Doçenti” ünvanını aldı. 1997 de, T.C. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Bölümünde ders vermeye başladı. 1998 de “Üniversite Profesörü” ünvanını aldı.

Akademik çalışmalarına paralel olarak özel sektörde de çalışan Prof. Dr. Uğur Çeltekligil. genel sekreter, kurumsal iletişim ve iş geliştime direktörü olarak görev yaptı. Yeni iş sahaları kurdu ve özellikle ülkemizde bulunan birçok sanayi tesisinin kurulmasında aktif olarak da çalıştı. Dış ülkelerde sanayi işlerinin geliştirilmesinde görev yaptı. 1995 de, Alma Ata, Kazakistan Ulusal Teknik Üniversitesinden Fahri Profesörlük (Honorus Causa) ünvanını aldı. Yurtiçi ve yurtdışında değişik yerlerde yayınlanmış makaleleri, yazıları, ve akademik yayınları, konferansları ve patentleri mevcuttur. Şu anda birçok akademik kurulda görevlidir. Değişik üniversitelerde verdiği derslerin yanında Elektronik ve Haberleşme ile Elektrik Elektronik Bölüm Başkanı, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakültesi Dekanı, Fen Bilimleri Enstitü Müdürü, Rektör Danışmanı ve Rektör Yardımcısı, Fakülte ve Üniversite Yönetim Kurulu üyesi ve senatör olarak idari görevler yapmıştır. Tübitak projelerinde hakemlik ve izleyicilik görevleri yapmaktadır. Halen, üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanıdır. Uğur Çeltekligil Almanca ve İngilizce bilmektedir. IEEE üyesidir.

Prof. Dr. Erhan ASLANOĞLU
İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Süleyman ÖZKAYNAK
Denizcilik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Zehra AKDENİZ
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet Ömer BELİK
Mühendislik Fakültesi Dekanı

Yrd. Doç. Dr. Nazmi ÇEŞMECİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü

Yrd.Doç.Dr.Nazmi Çeşmeci 1973 yılında Deniz Harp Okulundan mezun olmuştur. Donanmanın çeşitli gemilerinde branş subaylığı ve bölüm amirliğinden başlayarak Muhrip Komutanlığı ve Komodorluk dahil toplam 15 yıl deniz hizmeti yapmıştır. Deniz Kuvvetlerindeki 31 yıllık hizmet süresi içinde çeşitli eğitim kurumlarında öğretim elemanı ve yönetici olarak hizmet vermiştir. Bu süre içinde ayrıca deniz Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Nato Savunma Kolejinden mezun olmuş, Brüksel Üniversitesi CERIS Programında uluslararası ilişkiler alanında çalışma yapmıştır. 2003 yılında stratejik Araştırmalar Enstitüsünde kurucu müdür olarak görev yapmayı müteakip Deniz Kuvvetlerinden emekli olmuştur. 2004 yılında, Galatasaray Üniversitesi M.Y.O. denizcilik programlarının kuruluşunda görev almıştır. 2006 yılından itibaren TÜDEV, 2009 yılından itibaren Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde görev almış ve 2012-2015 arasında dekan yardımcısı olarak görev yapmayı müteakip 02 Mart 2015 tarihinde Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne atanmıştır.

2010 ylında Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Çağdaş İşletme Yönetimi” doktora programından “Genel Strateji ve Stratejik Yönetim Algılamaları” konulu teziyle mezun olan Yrd.Doç.Dr.Nazmi Çeşmeci’nin, çeşitli ulusal ve uluslararası seminer ve sempozyumlarda sunmuş olduğu bildiriler ve yayımlanmış makaleleri/kitap bölümleri mevcuttur.