AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

 

 

T.C.

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemizin, aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı yasanın 23, 24 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “ hükümlerini sağlayan,

 

TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR.

 

BİRİM

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik Fakültesi

Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği

1

Dr. Öğr. Üyesi 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri veya Deniz Teknolojisi Mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi tamamlamış olmak, yüzen yapıların mukavemeti veya hidrodinamiği alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Makine Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Makine Mühendisliği alanlarından birinde Doçent unvanı almış ve çalışmalar yapmış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1

Dr. Öğr. Üyesi 

Elektrik, Elektrik-Elektronik veya Elektronik Mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmış olmak, elektrik enerjisi ve güç sistemleri, elektrik tesisleri veya yüksek gerilim alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Fizik alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak, fizik alanında doçentlik unvanı almış olmak, polimer fiziği alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

Endüstri, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği alanında doçentlik ünvanı kazanmış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Endüstri Mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak ve endüstri mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

1

Doç.

Deniz Bilimleri, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Teknolojisi Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans veya yüksek lisans programlarının birinden eğitimini tamamlamış olmak, Denizcilik eğitimi konusunda çalışmaları olmak ve en az Uzakyol Vardiya Zabiti ehliyetine sahip olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans programından eğitimini tamamlamış olmak ve en az denizci eğitici belgesine haiz Uzakyol Birinci Zabiti ehliyetine sahip olmak. Denizcilik eğitimi ve emniyeti konusunda çalışmaları olmak.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği programların birinden eğitimini tamamlamış olmak ve Doktorasını, konstrüksiyon veya termodinamik veya enerji alanında yapmış olmak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi ve Finans

1

Dr. Öğr. Üyesi

* İlana doktorasını bitirmiş ya da 1 Ağustos 2018'den önce bitirebilecek durumda bulunan adaylar başvurabilecektir.              

 * Lisansını İşletme / Finans/ Ekonomi alanlarında tamamlamış olmak

* Yük.Lis.ve/veya Doktora eğitimini Muhasebe ve Finans Programlarında tamamlamış olmak

* En az 3 yıl alanla ilgili sektörel deneyimi bulunmak

* En az 3 yıl araştırma görevlisi olarak çalışmış olmak.

* İngilizce 80 ve üzeri nota sahip olmak.                                              

 * Alanında en az iki hakemli yayını olmak.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

1

Dr. Öğr. Üyesi

1. Denizcilik Ulaştırma İşletme ve Gemi Makinaları İşletme mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği veya Deniz Ekonomisi alanında doktora eğitimi almış olmak.                                                2. Alanında en az 4 adet ulusal/uluslararası makale veya kitap bölümüne sahip olmak.                                               3. Alanında en az 3 adet ulusal/uluslararası konferansta tebliğ yapmış olmak.

DMYO

Gemi Makineleri İşletme Programı

1

 

Dr.Öğr. Üyesi

 

1.Gemi makineleri işletme mühendisliği veya elektrik/elektronik mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmuş ve doktorasını tamamlamış olmak,

2.En az üç yıl öğretim elemanı tecrübesine sahip olmak,

3.Gemi makineleri ve soğutma iklimlendirme dersleri vermiş olmak,

4.Uzak yol başmühendisi yeterliğine ve denizci eğitimci ehliyetine sahip olmak

 

 

Adayların;

- Özgeçmiş, Bir fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti,

- Lisans- yüksek lisans diplomaları, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)

- Doktora belgesi, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)

- Yabancı dil başarı belgesi (aslı veya resmi onaylı örnekleri)

- Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgeleri

 

- Profesörlük ve Doçentlik için “Doçentlik Belgesi”ni eklemiş olduğu çalışma alanlarında belirten bir dilekçe ile birlikte Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları;  profesörlük için 6,  doçentlik için 4’er takım dosyayı Rektörlüğe,  Dr. Öğretim Üyeliği için 4’er takım dosyayı ilgili Fakülte Dekanlığına / DMYO Müdürlüğüne; duyurunun Resmi gazetede yayınlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

 

- Profesörlük dilekçelerinde “Başlıca Araştırma Eseri” belirtilmelidir.

 

- Üniversitemizin lisans/önlisans programlarının öğrenim dili İngilizce olduğu için adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” maddelerinde belirtilen koşulları sağlandığını belgelemeleri gerekmektedir.

 

* Başvuru yapacak adayların 2547 sayılı yasanın 23, 24 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “ hükümlerinde öngörülen minimum kriterleri sağlıyor olmaları şartı aranmaktadır.

 

Not: Üniversitenin yapılacak atamada adayın yayınları ile birlikte başlıca uzmanlık ve araştırma konuları dikkate alınarak tercih yapma hakkı saklıdır.

 

İLETİŞİM:

Tlf: (0216)  581 00 50, (0216) 581 00 61

Web: www.pirireis.edu.tr

Adres: Postane Mahallesi, Eflatun Sokak No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL

 

 

5 Eylül 2018 Çarşamba
Yorumlar
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum bırakabilirler.
Yorum başlığı:
Yorum:  

Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur