Law Faculty / Academic Staff

Prof. Dr. Sezer ILGIN

Prof. Dr. Sezer ILGIN

Duty: Lecturer
Responsibilities: Private Law
Phone: 0216 5810050
E-mail: silgin@pirireis.edu.tr
Place of Work: Tuzla Seaside Campus
Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN

Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN

Duty: Lecturer
Responsibilities: Public Law
Phone: 0216 5810050
E-mail: gongoren@pirireis.edu.tr
Place of Work: Tuzla Seaside Campus
Dr. Lec. Sinan BAYINDIR

Dr. Lec. Sinan BAYINDIR

Duty: Head of Department
Responsibilities: Public Law
Phone: 0216 5810050
E-mail: sbayindir@pirireis.edu.tr
Place of Work: Tuzla Seaside Campus
Dr. Lect. Nuri Bülent SÖZER

Dr. Lect. Nuri Bülent SÖZER

Duty: Lecturer
Responsibilities: International Private Law
Phone: 0216 5810050
E-mail: nbsozer@pirireis.edu.tr
Place of Work: Tuzla Seaside Campus
Assoc. Prof. Dr.Başak BAŞOĞLU

Assoc. Prof. Dr.Başak BAŞOĞLU

Duty: Lecturer
Responsibilities: Private Law
Phone: 0216 5810050
E-mail: bbasoglu@pirireis.edu.tr
Place of Work: Tuzla Seaside Campus
Dr. Lect. Mustafa Okan YAĞCI

Dr. Lect. Mustafa Okan YAĞCI

Duty: Lecturer
Responsibilities: Private Law
Phone: 0216 5810050
E-mail: moyagci@pirireis.edu.tr
Place of Work: Tuzla Seaside Campus
Dr. Lect. Metin Uğur AYTEKİN

Dr. Lect. Metin Uğur AYTEKİN

Duty: Lecturer
Responsibilities: Private Law
Phone: 0216 5810050
E-mail: muaytekin@pirireis.edu.tr
Place of Work: Tuzla Seaside Campus
Dr. Lect. Ethem KARA

Dr. Lect. Ethem KARA

Duty: Lecturer
Responsibilities: Private Law
Phone: 0216 5810050
E-mail: ekara@pirireis.edu.tr
Place of Work: Tuzla Seaside Campus
 Res. Asst. Furkan DOĞAN

Res. Asst. Furkan DOĞAN

Duty: Research Assistant
Responsibilities: Private Law
Phone: 0216 5810050
E-mail: fdogan@pirireis.edu.tr
Place of Work: Tuzla Seaside Campus
Res. Asst. Şeyma KUŞ

Res. Asst. Şeyma KUŞ

Duty: Research Assistant
Responsibilities: Public Law
Phone: 0216 5810050
E-mail: skus@pirireis.edu.tr
Place of Work: Tuzla Seaside Campus
Arş. Gör. Eftal GÜREL

Arş. Gör. Eftal GÜREL

Duty: Research Assistant
Responsibilities: Public Law
Phone: 0216 5810050
E-mail: egurel@pirireis.edu.tr
Place of Work: Tuzla Seaside Campus
Res. Asst. Nuh Celal GÜNAY

Res. Asst. Nuh Celal GÜNAY

Duty: Araştırma Görevlisi
Responsibilities: Private Law
Phone:
E-mail:
Place of Work: Tuzla Deniz Kampüsü

Aday Öğrenciler Bize Sorun