Akademik Yönetim

Prof. Dr. Oral ERDOĞAN

Rector

Prof.Dr.Erhan ASLANOĞLU

Deputy Rector

Prof.Dr. Özgül TAŞPINAR

Act. Deputy Rector

Prof.Dr. H. Funda YERCAN

Act. Dean, Maritime Faculty

Prof. Dr. A. Zafer ACAR

Dean, Faculty of Economics and Administrative Sciences

Prof. Dr. Sezer ILGIN

Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet Ömer BELİK

Dean, Faculty of Engineering

Prof. Dr. Zehra AKDENİZ

Dean, Faculty of Science and Letters

Öğrt.Gör. Serdar Okan KIRÇİÇEK

Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdür V.

Aday Öğrenciler Bize Sorun