2021-2022 DGS İle Gelen Öğrencilerin Yeni Kayıt İşlemleri

 

 

 

  • Öğrenim ücretinin ödendiğine dair Mali İşler Müdürlüğünden ‘’Öğrenim Ücret İşlemleri Tamamlanmıştır’’ yazısı

GEMİ ADAMI OLUR’’ İBARESİ TAŞIYAN SAĞLIK RAPORU 

  • PRU Denizcilik Fakültesi,  

          -Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve 

          -Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerini kazanan öğrenciler "Gemi Adamı Olur" ibaresi taşıyan raporu yeni kayıt işlemleri sırasında ibraz etmek zorundadırlar.

  • "Gemi Adamı Olur" ibaresi taşıyan rapor, Gemi Adamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilmiş olan kamu ve özel sağlık kuruluşlarından alınacaktır.
  • İlgili sağlık kuruluşlarından alınan hastane raporu tamamlandıktan sonra Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı en yakın GEMİADAMI SAĞLIK MERKEZLERİ'NCE  onaylatılacaktır.  (Gemi Adamları Sağlık Merkezleri Adreslerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.)
  • Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Gemi Adamları Sağlık Yoklama Belgesi’nin bir örneği noter tarafından tasdik edildikten sonra, yeni kayıt sırasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

          Kesin kayıtta bütün belgelerin eksiksiz olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde öğrenci kayıt hakkını kaybedecektir.

 

 

 

 

İngilizce Yeterlik (Muafiyet) Sınavı  (İYS): 

  • ISTS sonucuna göre İYS sınavına giremeye hak kazanan öğrencilerin listesi, sınav yer ve saatleri............... tarihinde www.pirireis.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Liste ayrıca Hazırlık Kampüsünde de panoya asılacaktır.
  • Sınav Tarihleri.............

İngilizce Seviye Tespit Sınavı (İSTS): 

  • Öğrencilerin İngilizce hazırlık eğitiminden muaf tutulabilmeleri için İYS’ye girmeleri gerekmektedir. 
  • Sınav Tarihi ve Saati : .........Sınav Başlangıç Saati : ...... Öğrencilerimizin ........ 'da kimlikleriyle birlikte Hazırlık Kampüsünde (4.KAT) bulunmaları gerekmektedir. Sınava Katılım Zorunludur.

 


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur