PROF. DR. FUAT SEZGİN BİYOGRAFİSİ

Dünyanın önde gelen bilim tarihçilerinden olan Prof. Dr. Fuat Sezgin 24 Ekim 1924 tarihinde Bitlis’te dünyaya gelmiştir. Ortaokulu ve liseyi Erzurum’da bitiren Prof. Dr. Fuat Sezgin 1943 yılında İstanbul’a gelmiş,1943-1951yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü'nde, "İslami Bilimler ve Oryantalizm"alanında öncü bir yere sahip olan Alman oryantalist Hellmut Ritter(1892 - 1971)'in yanında öğrenim görmüştür. 

Prof. Dr. Fuat Sezgin, 1951’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra Arap Dili ve Edebiyatı alanında “Buhari’nin Kaynakları” başlıklı teziyle doktorasını tamamlamış ve 1954’te doçent olmuştur. Prof. Dr. Fuat Sezgin bu çalışmasıyla hadis kaynağı olarak İslâm kültüründe önemli bir yere sahip olan Buhari(810-870)’nin, bilinenin aksine sözlü kaynaklara değil yazılı kaynaklara dayandığı tezini ortaya atmıştır. Bu yazılı kaynakların, İslam'ın erken dönemine, hatta 7.yüzyılakadar geri gittiğini ortaya koymuştur. Bu tez, Avrupa merkezli oryantalistçevrelerde hala tartışılmaktadır.

Prof. Dr. Fuat Sezgin, Doğu Bilimi ve Türkoloji üzerine çalışmalar yapan bilim adamı AlmanCarl Brockelmann'ın (1868-1956);"Arap Edebiyatı Tarihi" ve "İslam Milletleri ve Devletleri Tarihi"gibi çalışmalarındaki eksiklikleri fark etmiş ve bunları tamamlamak maksadıyla 1954 yılında İslam Bilim Tarihi ile ilgilenmeye başlamıştır. Prof. Dr. Fuat Sezgin, 1960 yılında Türkiye’de yapılan askerî darbe sonrasında hükümet tarafından hazırlanan ve 147 akademisyenin üniversitelerden atıldığı listede kendi adının da bulunması üzerine Türkiye’den ayrılarak Frankfurt Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etmiştir. Câbir B. Hayyân konusunda 1965’te hazırladığı ikinci doktora tezini Frankfurt Üniversitesi Institut für Geschichte der Naturwissenschaften’a sunan ve bir yıl sonra profesör unvanını kazanan Sezgin, aynı yıl kendisi gibi şarkiyatçı olan Ursula Sezgin ile evlenmiş ve 1970’te kızları Hilal dünyaya gelmiştir.

Sahasında şimdiye kadar yazılan en kapsamlı eser olan (17 cilt) Geschichte des arabischen Schrifttums’un (GAS) (Arap-İslâm Bilimler Tarihi) ilk cildini 1967’de yayımlayan Sezgin, 1978 yılında Kral Faysal İslami İlimler Ödülü’ne layık görülmüş ve bu ödül vesilesiyle kendisine takdim edilen maddi desteği değerlendirerek 1982 yılında, Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’ne bağlı olan Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften (Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü)’nü ve 1983 yılında da buranınmüzesini kurmuştur. Enstitüye bağlı olarak kurulan bu müzede,Müslüman bilginlertarafından yapılmışaletlerin ve bilimsel araç ve gereçlerin, yazılı kaynaklara dayanılarak Prof. Dr. Fuat sezgin tarafından yaptırılan örnekleri sergilenmektedir.

Hayatı boyunca Kahire Arap Dili Akademisi, Şam Arap Dili Akademisi, Fas Rabat Kraliyet Akademisi, Bağdat Arap Dili Akademisi, Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyeliği de dahil olmak üzere çok sayıda önemli ödül ve nişana layık görülen Sezgin’e, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanları verilmiştir. Bunlar yanında Frankfurt am Main Goethe Plaketi, Almanya Birinci Derece Federal Hizmet Madalyası, Almanya Üstün Hizmet Madalyası, İran İslami Bilimler Kitap Ödülü, Hessen Kültür Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Sezgin’in öncülüğünde kurulan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi üstün nitelikli bir eser oluşu ve ortaya konan özgün çalışmalarından dolayı kurum statüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 Yılı Özel Ödülü’ne layık görülmüştür.

Arapça, Süryanice, İbranice, Latince ve Almanca başta olmak üzere 27 dili çok iyi derecede bilen Prof. Dr. Fuat Sezgin 30 Haziran 2018’de İstanbul’da vefat etmiş ve Gülhane Parkı’ndaki İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin bahçesine defnedilmiştir.

Whatsapp Hattı
Aday Öğrenciler Bize Sorun