18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. Yıl Dönümü Etkinliği

TARİH: 18 MART 2019 PAZARTESİ

YER: PRU DENİZ KAMPÜSÜ KONFERANS SALONU

13.45

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İLE ÖĞRENCİLERİMİZİN KONFERANS SALONUNDA YERLERİNİ ALMALARI

14.00

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

14.05-14.30

AÇILIŞ KONUŞMASI-ÇANAKKALE SAVAŞLARI-DENİZCİLİK TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ DR. İBRAHİM AKIN

14.30-15.10

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ÇANAKKALE MUHAREBELERİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME” KONULU KONFERANS – İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEKERİYA TÜRKMEN

15.10-15.15

MEHMET AKİF ERSOY’UN ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE ŞİİRİ   

15.15.15.55

ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA BATAN GEMİLERE YAPILAN DALIŞLARI KONU ALAN SAYIN SAVAŞ KARAKAŞ’IN “DERİNLERDEN YANSIMALAR” İSİMLİ VİDEO GÖSTERİSİ

15.55

ANMA TÖRENİNİN SONA ERMESİ

NOT: ETKİNLİK ÖNCESİNDE VE SONRASINDA ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA BATAN GEMİLERE YAPILAN DALIŞLARI KONU ALAN “ÇANAKKALE BATIKLARI FOTOĞRAF SERGİSİ”GEZİLEBİLİR.

 

Dr.Öğr.Üyesi (E.Öğ.Kd.Alb.) Zekeriya TÜRKMEN

         6 Mayıs 1964'de Bursa / Karacabey - Seyran'da doğan Zekeriya Türkmen, İlköğrenimini Karacabey'de, orta öğrenimini (1975-1981) Sakarya-Arifiye Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden ve İstanbul Fakülte ve Yüksek Okullar (FYO) Askerî Öğrenci Komutanlığından Öğretmen Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini 1990'da, doktora eğitimini de 1996 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim dalında tamamladı. 

            Dr. Zekeriya Türkmen, 1986-1988 yılları arasında Ankara’da Elektronik Astsubay Hazırlama Okulunda, 1988-1997 yılları arasında Kuleli Askerî Lisesinde Tarih ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri, 1997-2007 yılları arasında Kara Harp Okulunda Siyasî Tarih, Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi ve Harp Tarihi dersleri vermiştir. Ayrıca, 2004-2008 yılları arasında ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık İdaresi Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak derse girmiştir. Dr. Türkmen, 1997-2010 yılları arasında görev yaptığı Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığında, TSK Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Genel Sekreterliği ve Askerî Tarih Şube Müdürlüğü ile Türk Askerî Tarih Komisyonu (TATK) Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuştur. 2010-2013 yılları arasında Kuleli Askerî Lisesinde Tarih öğretmenliği ve Sosyal Dersler Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. 

            2013-2015 yılları arasında İstanbul'da Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Müdürlüğü görevinde bulunan Dr. Türkmen, mesleğinin son yılında da Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesinde Müzecilik Grup Bşk.lığı görevinde bulunmuştur. Gnkur. ATASE Bşk.lığı bünyesinde faaliyette bulunan Türk Askerî Tarih Komisyonu (TATK)'nun 1993-2015 yılları arasında genel kurul ve yürütme kurulu üyelikleri ile 2004-2008 yıllarında da genel sekreterlik görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca TSK Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi (ATAREM)'in 1999 yılında kuruluşundan 2016 yılına kadar Yürütme Kurulu ve Genel Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Dr. Zekeriya Türkmen, Harbiye Askeri Müzesinde Müzecilik Grup Bşk. ve Müze Komutan Vekili iken 30 Ağustos 2016 tarihinde kadrosuzluktan emekli olup üniversiteye geçiş yapmıştır.

            2016-2017 yıllarında İstanbul Beykent Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Yard. Doç. Dr. ünvanıyla tam zamanlı olarak lisans ve yüksek lisans dersleri vermiş; 2017 yılında halen görev yaptığı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne tam zamanlı öğretim üyesi olarak geçiş yapmıştır. Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesindeki görevinin yanı sıra, Milli Savunma Üniversitesine bağlı Kara Harp Enstitüsünde Harp Tarihi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde (ATASAREN) de Türk Harp Tarihi anabilim dalında yüksek lisans dersleri vermektedir.   Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Zekeriya Türkmen, Osmanlıcayı çok iyi derecede, Kril Alfabesiyle yazılı metinleri de anlayabilecek düzeyde okuyabilmekte ve İngilizce bilmektedir.

            Yayınlanmış 15'in üzerinde kitabı, 100'den fazla ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış bilimsel makalesi bulunmaktadır. (Bkz. www.academia.edu)

Yayımlanmış belli başlı müstakil eserleri ile katkıda bulunduğu eserler:

1. Kuleli Şehitleri, İstanbul 1993.

2.Osmanlı Meşrutiyetinde Ordu-Siyaset  Çatışması, İstanbul 1993, II. Baskı.1999.

3.Hareket Ordusu ve Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal, Gnkur. ATASE Bşk.lığı yay., Ankara 1999.

4.İngiliz Kemal (Ahmet Esat Tomruk) Milli Mücadele Dönemi Hatıraları, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2000.

5.Mütareke Döneminde Ordunun Durumu ve Yeniden Yapılanması (1918-1920),Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2001.

6.Belgelerle Yunan Mezalimi, Ankara 2001.

7.Yeni Devletin Şafağında Mustafa Kemal (Ekim 1918-Ocak 1920),Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara 2002. 

8.Musul Meselesi Askerî Yönden Çözüm Arayışları (1922-1925),Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara 2003.II. Baskı, Ankara 2011.

9.Çanakkale 1915: Türk Ordusunun Kara ve Hava Harekâtı,Ankara 2007.

10.Millî Mücadele Yıllarında İstanbul Mitingleri,Ankara 2007.

11.Vilayat-ı Şarkiye (Doğu Anadolu) Islahat Müfettişliği: Ermeni Meselesine Çözüm Arayışları (1913-1914),Türk Tarih  Kurumu Yay., Ankara 2007.

12.Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal: Selanik’ten İstanbul’a,Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara 2008.

13.Mütarekeden Millî Mücadeleye Mustafa Kemal Paşa (1918-1919), İstanbul2010.

14.Mekteb-i İdadiye-i Şahane’den Kuleli Askerî İdadisi’ne (Belge ve Fotoğraflarla Kuleli), İstanbul 2019, (Yayıma hazırlık aşamasında)

Yayımlanmasına katkıda bulunduğu eserler ve diğer çalışmaları:

1. ATATÜRK’ün Not Defterleri,(Editör, Yayın Kurulu Üyesi), c. I-XII, Gnkur. ATASE Bşk.lığı Yay., Ankara 2004-2009.

2.  Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, (Yayın Kurul Üyesi), c. II-VIII, Ankara 2005-2008.

3. Mareşal Fevzi Çakmak’ın Talimatıyla Yazdırılan Balkan, Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşıyla ilgili eserlerin (28 cilt)yeniden düzenlenip yayımlanması, Gnkur. ATASE Bşk.lığı, Ankara 2005-2007. (Eser adlarına www.tsk.tr/atase/yayımlar sayfasında erişilebilir)

4.Çanakkale Muharebeleri Esir İfadeleri, c. I-II, Gnkur. ATASE Bşk.lığı, Ankara 2009.

5.Vatandaşlık Bilgisi,(Askeri Eğitim Ders Kitabı), Gnkur. ATASE Bşk.lığı, Ankara 2001, II. Baskı, Ankara 2009.

6.Türk Tarihi İçinde Atatürk ve Cumhuriyet, (Askeri Eğitim Ders Kitabı),  Gnkur. ATASE Bşk.lığı, Ankara, 2001, II. Baskı, Ankara 2009.

7.Atatürk’ün Yakınları ve Çevresinde Bulunmuş Kişilerle Röportajlar, (Editör), Gnkur. ATASE Bşk.lığı, Ankara 2009.

8.Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Gnkur. ATASE Bşk.lığı tarafından yılda iki kez yayımlanmaktadır.

9.Asker ve Devlet Adamı Atatürk Albümü, Gnkur. ATASE Bşk.lığı, Ankara 2009.

10.Çanakkale, Sakarya, Büyük TaarruzHarp Tarihi Broşürleri, Gnkur. ATASE Bşk.lığı, Ankara 2006-2007.

11.Birinci Dünya Savaşına Katılan Komutan Biyografileri, c. I-III, Genkur. ATASE Bşk.lığı, Ankara 2008.

12.Türk İstiklal Harbine Katılan Komutan Biyografileri, c. I-II, Genkur. ATASE Bşk.lığı, Ankara 2009.

13.Harp Tarihi Gezileri I, II, Gnkur. ATASE Bşk.lığı, Ankara 2009-2010. 

14.Güvenlik Stratejileri Dergisi, (Sorumlu Müdürü ve editörü), Harp Akademileri SAREN Md.lüğü Yay., (2013-2015).

15.Kut'lu Bir Zafer, 100. Yılında Kutü'l-amare Zaferi, (Editör), Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi K.lığı Yay., İstanbul 2016.

16. TSK web sayfasında ve intranet (iç alan ağına bağlı bilgisayar sayfasında) sayfasında halen kullanılan “Atatürk Sayfası”nın planlama, düzenlenme ve yayıma hazırlanması. (Ankara 2004).

17.“Yakınçağ Türk Tarihi”, “Askerî Tarih”, “Atatürk ve Cumhuriyet”dönemleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde tertiplenen seminer, sempozyum ve kongrelerde sunulmuş 60'ın üzerinde bildirileri, 

18. TRT ve özel Radyo-TV’lerinde yayımlanmış konuşma, belgesel ve senaryo metinleri bulunmaktadır. (Kutü'l-amare, Birinci Dünya Harbi, Kafkas Cephesi, Çanakkale, Türk İstiklal Harbi)

19.Anıtkabir’de bulunan “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi”nin planlama, yapım ve yeniden düzenleme çalışmalarında Tarih Dokümantasyon Kurul Başkanı olarak, Makedonya-Manastır Askerî İdadisinde“Atatürk Anı Odası”nın hazırlanmasında, Makedonya Kocacık'ta "Atatürk Ata Evi"nin yapılmasında, Ankara-Polatlı Kartaltepe'de Mehmetçik Anıtı'nın yapımında, Polatlı-Malıköy Tren İstasyonu Müzesinin yeniden onarım ve düzenlenmesinde, Harbiye Askerî Müzesine bağlı salonlardaki Türk Ordusu ve Türk Zaferleriyle ilgili canlandırma (panorama) ların hazırlanmasında, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Şehitleri Müzesinin (Beytepe-ANKARA) hazırlanmasında görev almıştır. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesindeki görevi esnasında Kıbrıs Barış Harekatı, Kore Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kutülamare Zaferi Konularında Sergilerin hazırlanması ve kamuoyuna sunulmasında görev almıştır. Son olarak da Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı Danışma Kurulu Üyesi ve ayrıca da Ankara Polatlı Kartaltepe'de yapılmakta olan Sakarya Meydan Muharebesi ve Türk Tarihi Tanıtım Merkezi danışma kurulu üyesi olarak katkıda bulunmaktadır.

 

14 Mart 2019 Perşembe
Yorumlar
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum bırakabilirler.
Yorum başlığı:
Yorum:  
Whatsapp Hattı
Aday Öğrenciler Bize Sorun